Duurzaam leven

De Matexi Sustainability Matrix in de praktijk

27 april 2022

Onze Sustainability Matrix is een meetinstrument om onze positieve impact op de maatschappij en het milieu te meten en verder te vergroten. Duurzaamheid is sowieso een belangrijk onderdeel van onze buurtontwikkelingen, en dat maken we heel concreet dankzij onze Sustainability Matrix met 60 initiatieven die onze buurten verder verduurzamen.

 

Hoe dat precies in zijn werk gaat? We screenen onze projecten op elementen die een positieve impact hebben op het milieu (Planet), op de maatschappij (People) en op de waardecreatie in de buurt (Profit), en dat nog eens op 4 niveaus:

  • de buurt
  • de woningen
  • de organisatie van de buurtontwikkeling
  • onze partners die bij de ontwikkeling betrokken zijn.

Vervolgens kennen we elke buurtontwikkeling een duurzaamheidsscore toe met bijhorend label: ‘duurzaam’ of ‘heel duurzaam’.

De geplande reconversie van het voormalig woonzorgcentrum Herfstvreugde in Genk is één van onze projecten die zeer hoog scoren op onze Sustainability Matrix. Het project mag zich met trots ‘heel duurzaam’ noemen! Welke elementen maken deze buurtontwikkeling dan zo duurzaam?

Duurzaamheid op niveau van de buurt

Op de site zullen we een fossielvrij verwarmingssysteem installeren (warmtenet via koude- en warmteopslag in de bodem). Dankzij geothermische warmtepompen kunnen we de 70 appartementen en kantoorruimtes zonder aardgas verwarmen waardoor we een koolstofarme buurtontwikkeling realiseren.

In de groenzone die toegankelijk is voor de hele buurt, behouden we de waardevolle bomen en ontharden we zo veel mogelijk. Daarnaast zullen we veel aandacht besteden aan biodiversiteit dankzij het groendak en nestkastjes, insectenhotels en bloemen in de groenzone. We zetten ook volop in op zachte mobiliteit, want lokale buurtvoorzieningen liggen op slechts 15 minuten wandelafstand of 4 minuten fietsafstand.

Omdat het om de reconversie van een gebouw gaat, hergebruiken we een gedeelte van de bestaande draagstructuur. Daarbij zullen we vanuit circulair oogpunt aanwezige materialen recupereren en afval beperken.

Tot slot ontwerpen we rolstoeltoegankelijke appartementen. Zo kunnen we in de omgeving een grotere doelgroep bereiken en toont het project zich ook op maatschappelijk vlak duurzaam. Ook mede dankzij de collectieve ontmoetingsruimte voor de buurt.

Duurzaamheid op niveau van de woningen

In de ontwerpfase hielden we rekening met flexibiliteit en aanpasbaarheid van de appartementen. Flexibel bouwen maakt dat mensen langer in dezelfde woning kunnen blijven wonen omdat ze die kunnen aanpassen volgens hun evoluerende behoeften in de tijd.

Op vlak van energiezuinigheid ambiëren we om de appartementen nóg energiezuiniger dan BEN (bijna-energieneutraal) te realiseren dankzij de geothermische KWO-installatie. 

Duurzaamheid op niveau van de organisatie van buurtontwikkeling

We vinden het belangrijk om de omwonenden te informeren en hebben voor de omwonenden van het voormalig woonzorgcentrum een participatietraject georganiseerd. We blijven de buurt ook in de toekomst betrekken, want met deze buurtontwikkeling willen we ook meerwaarde creëren voor de omwonenden.

Duurzaamheid op het niveau van onze partners

Samen met een gepaste partner zullen we deelmobiliteit integreren in het project. We zorgen ook voor een tijdelijke en maatschappelijk relevante invulling terwijl het gebouw leegstaat. De site zal dienst doen als decor voor locatietheater ten voordele van het goede doel, een tentoonstelling van de stedelijke kunstacademie en ook de Limburgse brandweerkorpsen zullen in het pand komen oefenen.

Het voordeel van onze eigen ‘duurzaamheidsmeter’

Sowieso vinden we het belangrijk om onze inspanningen te koppelen aan doelstellingen die wereldwijd erkend zijn. Daarom vertrekt onze duurzaamheidsaanpak vanuit de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Als buurtontwikkelaar hebben we impact op maar liefst 10 van de 17 SDG’s.

Bestaande tools om de duurzaamheid van buurten of gebouwen te meten - zoals de Vlaamse Duurzaamheidsmeter voor Wijken, de referentiegids Quartier Durable en BREEAM - zijn vaak tijdrovend en soms duur. Met onze Matexi Sustainability Matrix kunnen we ál onze projecten op een eenvoudige manier meten op vlak van duurzaamheid. Het is een efficiënte manier om veel informatie over onze duurzaamheid te verzamelen en om continu duurzaamheid centraal te zetten!

Share: