Matexi staat voor duurzaam wonen

Duurzaam wonen met Matexi

Matexi kiest voor duurzame nieuwbouw. En jij?

Een warme thuis in een fijne en gezonde buurt. Een woonbuurt waar vogels fluiten, de omgeving autoluw is en de prijs van de energiefactuur laag is, wie droomt er niet van? Duurzame woonplekken voor jou realiseren, daar zetten we bij Matexi iedere dag op in.

Maar wat maakt een buurt een duurzame woonbuurt?

Het gaat veel verder dan een zonnepaneel op je dak, de isolatie van je huis, een laag e-peil en bloemen in je tuin of op je terras. Om jou een energiezuinig nieuwbouw huis of appartement in een duurzame buurt te garanderen, ontwikkelden we de Matexi Duurzaamheidsmatrix. Dit meetinstrument bestaat uit 5 duurzaamheidsthema's met daaronder meer dan 60 concrete maatregelen die we kunnen nemen om de biodiversiteit te verhogen, water te beheren, gebouwen te verduurzamen, zachte mobiliteit te versterken en jouw energieverbruik te drukken. 

Onze 5 basiselementen voor een duurzame buurt

1. Biodiversiteit bevorderen en beschermen

Slim en zuinig omspringen met de natuurlijke rijkdommen van onze planeet, daar moeten we met z’n allen aan bijdragen. Jij bij je thuis. Wij binnen Matexi, tijdens de ontwikkeling en constructie van onze nieuwbouw woningen. Bij de ontwikkeling van elke buurt is biodiversiteit een bijzonder aandachtspunt. Onze landschapsarchitect onderzoekt hoe we de plaatselijke biodiversiteit kunnen stimuleren en hoe we de bestaande flora zo veel mogelijk kunnen behouden en integreren. Naast het planten van bomen en struiken voorzien we ook, waar mogelijk, nestkastjes voor vogels en bijenhotels.

2. Van duurzaam bouwen, over reconversie tot afbraak & heropbouw

Duurzaam bouwen betekent de versnippering van het landschap tegengaan, opteren voor de juiste, goed bereikbare locaties en hier kernversterkend en verdichtend werken. Het betekent kiezen voor de herontwikkeling van leegstaande gebouwen, de sanering van voormalige industriële terreinen, hergebruik van materialen en de ontharding van terreinen om ze om te vormen tot bruisende plekken die de hele buurt verbeteren.

Een mooi voorbeeld van duurzame herontwikkeling door Matexi is de Dony buurt, een verlaten schoolsite met een gebetonneerde speelplaats, die nu omgevormd worden tot karaktervolle woningen in een groene oase in het centrum van Tienen. Daarbij zijn ook nieuwbouw woningen opgenomen in het plan. Dat zorgt voor een mooie mix.

Circulariteit duurzaam bouwen Matexi

3. Doordacht energieplan, duurzaam verwarmen

De technologische ontwikkelingen op het vlak van verwarming en isolatie gaan razendsnel, de mogelijkheden om jouw thuis te verwarmen en die warmte vast te houden, zijn nog nooit zo divers en efficiënt geweest. Onze energie-experten onderzoeken voor iedere woning en buurt welke verwarmingstechnologie het meest aangewezen is, rekening houdend met de betaalbaarheid.  

We maken een doordacht energieplan op en zorgen voor een degelijke bouwschil met een minimum aan warmteverlies. Waar mogelijk sluiten we buurten aan op een duurzaam warmtenet, zoals Het Laere in Roeselare. Quartier Bleu in Hasselt wordt dan weer verwarmd en gekoeld door de warmte en koude uit de bodem (geothermie). In andere buurten is een lucht-waterwarmtepomp in combinatie met zonnepanelen de ideale oplossing om de CO2-uitstoot en de inzet van fossiele brandstoffen te verminderen. 

Energietransitie duurzaam bouwen matexi

4. Zachte mobiliteit in het hart van onze buurten

Groener leven gaat niet zonder duurzame mobiliteit: een autoluwe, veilige woon- en leefomgeving, met zo min mogelijk doorgaand autoverkeer en veel plaats voor voetgangers en fietsers. Kunnen we de buurt beter ontsluiten via een veilige doorsteek voor fietsers en voetgangers, dan leggen we die aan! Dit komt niet alleen de bewoners van de woonbuurt zelf ten goede, ook de buurtbewoners rondom genieten mee van optimale verbindingen.   

Fietspaden, maar ook fietsenstallingen krijgen hun plek, en deelmobiliteit wordt gestimuleerd dankzij partnerships met leveranciers voor zowel voor als deelauto's. Zo kan je in Vilvoorde, in onze buurt 4Fonteinten, binnenkort moeiteloos van de ene oever van het zeekanaal naar de andere dankzij een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug.

5. Maximaal waterhergebruik

Water is essentieel voor het leven op onze planeet. Binnen onze woonbuurten zetten we zoveel mogelijk in op infiltratie en hergebruik van regenwater en op waterbesparing. Voor jou betekent dit een woning met waterbesparende (douche)kranen, en toiletten of wasmachines die aangesloten zijn op regenwater. Regenwater in de buurt vangen we op in zogenaamde “wadi’s”, kleine waterbekken die zich bij (hevige) buien vullen en het water langzaam in de bodem laten sijpelen.  

Naast de beproefde waterbesparende concepten zet Matexi als buurtontwikkelaar in op projecten die het water(her)gebruik drastisch kunnen verduurzamen. In Diepenbeek stelden we bijvoorbeeld het werfwater - water dat opgepomt wordt tijdens de bouwactiviteit - gratis ter beschikking van buurtbewoners en landbouwers. Zo stroomt het niet zinloos de riool in.

Watermanagement duurzaam bouwen Matexi

Op zoek naar een duurzame buurt?

Een duurzame buurt, waar jij je thuis voelt?

Ontdek onze buurten