Duurzaam investeren in Matexi

Matexi in 1 oogopslag

Meer dan 300 medewerkers bouwen elke dag aan de toekomst. In 2020 verkocht Matexi in totaal 487 woningen, 868 appartementen en 250 vrije bouwgronden. Met een omzet van bijna 400 miljoen euro in 2020 blijft Matexi marktleider en een stabiele en financieel gezonde onderneming, actief in België, het Groot Hertogdom Luxemburg en Polen. Tot vandaag maakte Matexi 42.500 gezinnen gelukkig met een eigen woonst.

1.605

487 woningen, 868 appartementen en 250 percelen bouwgrond verkocht in 2020

300+

medewerkers

42.500+

gezinnen blij gemaakt met een eigen woonst

400

miljoen euro omzet in 2020

75+

jaar ervaring en expertise

290

steden en gemeenten met minstens 1 Matexi-project

Kerncijfers

Matexi is een uitgelezen partner voor partijen die hun middelen op lange termijn willen investeren. Als leider in de sector leggen we een onberispelijk track record voor en beschikken we over uitgebreide reserves en een solide solvabiliteit.

Impact report

2020

Activiteitenverslag

2020

2019 

Geconsolideerde interne jaarrekening

Geconsolideerde statutaire jaarrekening

Omzet in miljoen euro

Aantal woningen, appartementen en bouwgronden verkocht

Debt Capital Market products

Informatie 2023 achtergestelde obligatie-uitgifte (ISIN BE6287654170)

Op datum van 20 Juni 2016 is Matexi NV, met maatschappelijke zetel te Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem, met ondernemingsnummer 0405.580.655 (hierna Matexi), overgegaan tot uitgifte en private plaatsing van een achtergestelde en niet door zakelijke zekerheden gewaarborgde obligatielening voor een bedrag van 50.000.000 EUR met een looptijd van 7 jaar (vervaldag op 22 juni 2023) en een coupon van 3,75% (hierna de 2023 Obligatieuitgifte).

De 2023 Obligatieuitgifte wordt gewaarborgd door een aantal dochtervennootschappen van Matexi, waaronder Galerie des Carmes SA, Matexi Projects NV, Matexi Vlaams-Brabant NV, Matexi Brussels NV, Matexi Brabant Wallon SA, Matexi City Development NV, Matexi Oost-Vlaanderen NV, Matexi West-Vlaanderen NV, Matexi Antwerpen NV, Matexi Limburg NV, Matexi Namur SA, Matexi Liège SA, Matexi Hainaut SA, Noordpark 1 NV ,La Cointe SA en Renoplan NV (hierna de Garantieverstrekkers) via een hoofdelijke en ondeelbare garantieverklaring door elk van de Garantieverstrekkers voor de goede uitvoering van de verbintenissen aangegaan door Matexi in het kader van de achtergestelde 2023 Obligatieuitgifte. De Garantieverstrekkers hebben hiertoe een Guarantee Declaration ondertekend ten aanzien van de houders van obligaties in het kader van de 2023 Obligatieuitgifte.

Op 22 december 2016 zijn Keizer Vastgoed NV en Antwerp Tower NV toegetreden als garantieverstrekkers. Bekijk de Declaration of Accession hier.  Op dezelfde datum is La Cointe NV als gevolg van haar fusie door absorbtie met Matexi Namur NV teruggetreden als garantievertrekker. Bekijk de Declaration of Resignation hier.

Op 29 december 2017 zijn Immo Vilvo NV, Zenneveen NV, Zennebroeck NV en Vilvoorde Development NV toegetreden als garantieverstrekkers. Bekijk de Declaration of Accession hier. 

Op 20 december 2018 is de entiteit Metropool Vastgoed NV toegetreden als garantieverstrekker. Bekijk de Declaration of Accession hier. Op 28 december 2018 is Renoplan NV teruggetreden als garantievertrekker als vervolg van haar ontbinding. Bekijk de Declaration of Resignation hier.

Op 16 december 2019 is Matexi Hainaut NV teruggetreden als garantievertrekker als gevolg van haar fusie met Matexi Namur NV. Bekijk de Declaration of Resignation hier.

Op 20 december 2019 is Noordpark I NV teruggetreden als garantievertrekker als gevolg van haar fusie met Matexi W-VL NV. Bekijk de Declaration of Resignation hier.

Op 30 juni 2020 is Matexi Namur-Hainaut teruggetreden als garantievertrekker als gevolg van haar fusie met Matexi Wallonie NV. Bekijk de Declaration of Resignation hier.

Met ingang van 13 november 2020 is Matexi Liège teruggetreden als garantievertrekker als gevolg van haar fusie met Matexi Wallonie NV. Bekijk de Declaration of Resignation hier.

Op 22 december 2020 is Matexi Real Estate Finance toegetreden als garantieverstrekker. Bekijk de Declaration of Accesion hier.

Bekijk hier het meest recente 'compliance certificate'.

Lees verder Lees minder

Green CP-MTN programma

Met ingang van 10 december 2021, kan Matexi Group NV, met maatschappelijke zetel te Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem met ondernemingsnummer 0776.928.428, thesauriebewijzen in de zin van de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen uitgeven onder haar programma opgezet voor de uitgifte van CP / MTN Treasury Notes Programma (het “Programma”) voor een maximaal bedrag van 50.000.000 EUR waaronder thesauriebewijzen kunnen worden uitgegeven met een looptijd van maximaal 7 jaar. 

Tenzij anders bepaald in de uitgiftevoorwaarden, gebeurt de uitgifte van thesauriebewijzen onder het Programma met verwijzing naar het Green Finance Framework van Matexi Group NV van 8 december 2021 met betrekking waartoe ISS ESG een Second Party Opinion opmaakte op 9 December 2021.

Lees verder Lees minder

Documenten

Green Finance Framework 2021
(13/12/2021)

SPO Matexi NV
(13/12/2021)

Ontdek onze referentieprojecten