Duurzaam leven

Zachte mobiliteit in onze buurtontwikkelingen

3 juni 2024

Zachte mobiliteit zorgt niet alleen voor meer verkeersveiligheid, ze verhoogt ook de leefbaarheid van buurten. In onze buurtontwikkelingen besteden we dan ook veel aandacht aan zachte verbindingen, voor verplaatsingen te voet, per fiets of met de step. Dat voorzieningen voor zachte mobiliteit ook de transitie naar duurzame mobiliteit bevorderen, waarbij onze verplaatsingen geen invloed hebben op het milieu en het klimaat, is een bijkomende troef.

Op wandel- of fietsafstand

Matexi ontwerpt zijn projecten rekening houdend met het zogenaamde STOP-principe: eerst Stappen, dan Trappen, vervolgens het Openbaar vervoer en pas in laatste instantie Privévervoer in de vorm van de wagen. Verschillende van onze projecten zijn dan ook autoluw ontworpen: verplaatsingen met de auto zijn ondergeschikt voor het ontwerp en door parkeervoorzieningen ondergronds aan te leggen of te clusteren aan de rand van de buurt maken we de impact van geparkeerde auto’s in de publieke ruimte klein.

Als buurtontwikkelaar zetten we actief mee in op wijzigend mobiliteitsgedrag. Verhuizen naar een nieuwe woning en woonplaats is immers vaak een externe reden die mensen ertoe aanzet om hun beslissingsproces rond verplaatsingen te herzien en bewust te kiezen voor een bepaald verplaatsingspatroon.

Onze Sustainability Matrix maakt het mogelijk om duurzaam vervoer zeer concreet te stimuleren.

  • De plaatsing van voldoende, makkelijk te bereiken en kwalitatieve (overdekte) fietsenstallingen vinden we een must. Per woning in België voorzien we minimum twee fietsenstalplaatsen, in Polen streven we naar 1 fietsenstalplaats per woning.
  • We streven ernaar om buurtprojecten te ontwikkelen op plaatsen die goed bereikbaar zijn. Via onze Buurtbarometer analyseren we het facet mobiliteit dan ook zeer grondig en waar nodig voegen we extra buurtvoorzieningen toe om zo de bereikbaarheid én de buurt te verbeteren.
  • Indien mogelijk integreren we deelmobiliteit in het project, zowel deelfietsen en deelwagens als andere vervoersmodi.

 

Enkele verwezenlijkingen in 2023

  • Deelmobiliteit wordt steeds populairder. Zo voorzien we in onze project Geel – Villa Spoorbloem 118 overdekte fietsenstalplaatsen, evenals deelfietsen en -wagens. In de Paul Piperslaan in Diepenbeek zorgden we voor een primeur en voorzagen we in september 2023 de eerste deelwagen van de gemeente. Op amper drie maanden tijd gebruikten een dertigtal gebruikers de wagen, samen reden ze meer dan 7.000 kilometer in ongeveer 70 ritten. Een mooi resultaat!
  • De site Deerlijk – Wandelweg werd volledig onthard en autovrij gemaakt. Het hele woongebied is enkel toegankelijk voor fietsers en voetgangers, met een centrale parkeercluster en een buurtparkje. Per woning voorzien we een fietsenstalling voor vier fietsen.
  • Een speciale fietsenstalplaats in de woontoren Evere - Kolonel Bourg, waar we naast stalplaatsen voor gewone fietsen ook plaats voorzien voor de steeds populairdere bakfietsen. Dankzij de aanwezige fietslift kunnen bewoners hun fiets plaatsbesparend en zonder krachtinspanning opbergen.
  • In ons modulair pilootproject Haacht - Scharent voorzien we naast het standaard aantal fietsenstalplaatsen ook een elektrische deelwagen met eigen laadpaal.
  • Voor het autovrije project De Branderij zijn we nog in gesprek met de stad Kortrijk over welke vorm van deelmobiliteit we hier kunnen realiseren. 

Share: