Duurzaam leven

Zo ontwikkelt Matexi duurzame buurten

8 maart 2022

Om onze positieve impact op Planet-People-Profit te kunnen meten, riepen we de ‘Matexi Sustainability Matrix’ in het leven. Dit meetinstrument bevat concrete initiatieven om onze buurten verder te verduurzamen.

De matrix definieert zowel absolute must-do’s als nice to have’s, en wel op vier niveaus: de buurt, de woning of unit, de organisatie en onze partners; en zet die af tegenover de positieve impact op de planeet (Planet), op de mens (People) en op de meerwaarde (Profit). Op het einde van de rit krijgt elk project zo een duurzaamheidsscore met bijhorend label: ‘sustainable’ of ‘very sustainable’.

Op die manier dragen we bij aan een klimaatneutraal Europa en lopen we zelfs vooruit op de Europese regelgeving rond duurzaamheid, de zogenaamde EU-taxonomie. Want wanneer we onze buurtontwikkelingen evalueren via onze Matexi Sustainability Matrix houden we al rekening met EU milieudoelstellingen die op termijn ook voor onze activiteiten zullen gelden. Zo namen we in onze meettool alle criteria op voor ‘construction of new buildings’ uit de milieudoelstellingen - climate change mitigation & climate change adaptation - die de EU al uitwerkte voor grotere bedrijven. We volgen ook nauw op hoe de EU de andere milieudoelstellingen concreet zal invullen.

Matexi heeft een grote ambitie op vlak van duurzame en toekomstbestendige buurtontwikkeling. Met de Sustainability Matrix zetten we zichtbare stappen om de wereld om ons groener en meer leefbaar te maken.

We illustreren onze Matrix graag met enkele voorbeelden

Zo streven we binnen het thema Planet onder meer naar fossielvrije verwarmingssystemen (buurt) en verkiezen we aangeplante hagen als afsluiting van private tuinen (unit). Waar mogelijk voorzien we alternatief transport van materialen (bv. per boot), om onze transportemissies drastisch te kunnen verlagen (partners). Tot slot informeren we ook de bewoners van onze buurten over duurzaamheid. Zo reiken we hen duurzame tips en tricks aan om een steentje bij te dragen aan een lage milieu-impact. (organisatie)

Om een positieve impact te hebben op mens en maatschappij (People), is in de meeste van onze buurten plaats voorzien voor recreatie, sport, spel en ontmoeting, zoals een sportveld of speeltuin (buurt). Op unitniveau installeren we onder meer fietsenstallingen, om duurzame mobiliteit zo veel mogelijk te stimuleren. Om omwonenden zo veel mogelijk te betrekken, organiseren we nog tijdens het ontwikkelen van onze buurten participatietrajecten (organisatie). Ook stellen we verschillende van onze leegstaande gebouwen of terreinen ter beschikking van partners voor een tijdelijke invulling of pop-up, wat bijdraagt aan een levendige buurt (partners).

Binnen het thema Profit tot slot voorzien we in verschillende van onze buurten de mogelijkheid om aan te koppelen aan een warmtenet (buurt). Deze vorm van duurzame energie leidt tot een stabielere en lagere energierekening voor onze bewoners. Ook de aanwezigheid van zonnepanelen op appartementsgebouwen, die hernieuwbare energie opwekken voor de gemeenschappelijke delen, hebben een gelijkaardig effect (unit). Met een gesloten grondbalans beperken we niet alleen onze transportemissies, we vermijden ook de bijhorende kostprijs om vrachtwagens grond van of naar de site te laten vervoeren (partners). Tot slot passen we BIM-technologie toe om het verlies van materiaal zo veel mogelijk te beperken (organisatie).

Meer weten over onze duurzaamheidsaanpak? Lees meer:

Hoe we onze buurten duurzaam verwarmen

Energieneutraal bouwen belangrijker dan ooit om hoge energiefactuur te drukken

Share: