Duurzaam leven

Matexi zorgt voor de planeet door oog te hebben voor "Soft Mobility"

21 juni 2022

Duurzaamheid is voor Matexi een essentieel onderdeel van elk ontwikkelingstraject. Via vijf thema's verweven we onze zorg voor de planeet in onze projecten. Een van die thema's is soft mobility. We stimuleren beweging door fietsen en wandelen aantrekkelijk te maken. Hiervoor ontwerpen we veilige fietspaden en maken de buurt doorwaadbaar te voet. We stimuleren duurzame deelmobiliteit, en dragen bij aan de vermindering van de broeikasgassenuitstoot.

Onze visie

De Europese Green Deal pleit voor duurzame mobiliteit: de uitstoot van transportgerelateerde broeikasgassen moet drastisch dalen tegen 2050. Als buurtontwikkelaar willen we onze bijdrage leveren door zachte mobiliteit te stimuleren en de overstap naar duurzame mobiliteit te begeleiden.

Matexi creëert buurten op plaatsen waar basisvoorzieningen maximaal aanwezig zijn of voegt nieuwe voorzieningen toe. Daarbij is het belangrijk dat voldoende voorzieningen op wandel- of fietsafstand liggen. Bovendien richten we onze buurten in volgens het STOP-principe: eerst Stappen, dan Trappen, vervolgens het Openbaar vervoer en pas in laatste instantie Privévervoer (de wagen). Verschillende van onze buurten zijn dan ook autoluw: de auto is ondergeschikt en parkeerplaatsen verdwijnen ondergronds of geclusterd aan de rand van de buurt.

Met het oog op duurzaam vervoer plaatsen we voldoende fietsenstallingen in onze buurten en zetten we samenwerkingen op poten met aanbieders van deelmobiliteit, zowel voor deelfietsen als -wagens. Daarnaast plaatsen we systematisch laadfaciliteiten voor elektrische auto’s in de buurten waar dat kan. Ook als bedrijf zetten we stappen naar een emissievrij wagenpark.

Onze verwezenlijkingen in 2021

  • In de buurt Bivelenhof in Bilzen creëerden we een grote groenzone met nieuw fietspad. Het fietspad biedt via een tunnel directe toegang tot het nabijgelegen station van Bilzen. Dat maakt zowel het station als het centrum van Bilzen voor alle bewoners en omwonenden bereikbaar per fiets en te voet.
  • De buurt Zuiderdal in Boechout genoot al van een groene zone met bos, vijver en een nieuw fietspad. In 2021 realiseerden we ook het Mussenplein, waar prioriteit wordt gegeven aan zachte weggebruikers. Op het plein staan zitbanken en is er plaats om te spelen en elkaar te ontmoeten.
  • De buurten ’t Lycee en Dony in Tienen worden beide ingericht als verkeersluwe zone. ’t Lycee beschikt bovendien over een ruime ondergrondse parking.
  • Een volledig emissievrij wagenpark tegen 2026, met die ambitie springt Matexi mee op de kar van de groene mobiliteit. Midden 2021 lanceerden we daarom een nieuw Mobility Plan voor alle Belgische Matexi-collega’s, met volle focus op duurzame mobiliteit. De eerste collega’s namen hun elektrische wagen in gebruik en er werden elektrische laadpalen geplaatst op de kantoren. Intussen kiest twee derde van onze medewerkers voor een elektrische bedrijfswagen, en werden er laadpalen geplaatst aan de kantoren. Verschillende collega’s kozen daarnaast voor de lease van een fiets

Concrete acties in 2022

  • Voor elke woning of appartement groter dan 70 m2 voorzien we minimaal twee fietsenstalplaatsen. Bij woningen of appartementen kleiner dan 70 m2 is één fietsenstalplaats het minimum.
  • We streven ernaar dat elke nieuwe buurt na realisatie minstens 65% scoort op de Buurtbarometer.
  • Via de Sustainability Matrix stimuleren we de plaatsing van elektrische laadpalen en het integreren van deelmobiliteit in onze buurten.
  • Het nieuwe mobiliteitsplan, dat we lanceerden in 2021, stimuleert onze medewerkers meer en meer om de fiets en het openbaar vervoer te gebruiken.

Share: