Duurzaam leven

Matexi zorgt voor de planeet met visie voor circulariteit en afvalbeheer

12 juli 2022

Duurzaamheid is voor Matexi een essentieel onderdeel van elk ontwikkelingstraject. Via vijf thema's verweven we onze zorg voor de planeet in onze projecten. Eén van die thema's is circulariteit en afvalverwerking. We hergebruiken materialen, en streven ernaar de afvalproductie verder te beperken. We maken analyses van materialen om duurzame alternatieven te zoeken.

Onze visie

In verschillende sectoren worden materialen nog op een vervuilende manier gewonnen of verwerkt, met schade voor mens en milieu tot gevolg. Om dit te verminderen, stimuleert de EU CO2-neutrale technieken en wordt er beleid gevoerd om afval te verminderen. Het principe van een circulaire economie, waarbij materiaal aan het einde van zijn levensduur hergebruikt wordt, kan in de bouwsector een zeer grote positieve impact hebben.

Ervaring in reconversie, afbraak en heropbouw

Bij Matexi zetten we al meer dan 20 jaar in op binnenstedelijke activiteiten, via de reconversie, afbraak en heropbouw van verouderde en onaangepaste gebouwen (vaak met hergebruik van materialen) en de sanering van vervuilde sites. Daarnaast hebben we zowel in onze buurtontwikkelingen als in onze kantoren aandacht voor de manier waarop we omgaan met grondstoffen en afval. Zo zoeken we actief naar duurzamere bouwmaterialen voor onze projecten en passen we BIMtechnologie toe om het verlies van materiaal zo veel mogelijk te beperken. Bij de realisatie van onze projecten hebben we aandacht voor een doordacht gebruik van natuurlijke rijkdommen. We gebruiken zoveel mogelijk streekeigen producten en materialen in onze projecten om transport en vervuiling te beperken. Ook voeren we grond, zand en cement aan en af per schip in plaats van met vrachtwagens, indien een buurt bereikbaar is via het water. Zo besparen we veel CO2-uitstoot.

Onze verwezenlijkingen in 2021

  • In Gent transformeren we de oude Leopoldskazerne van een verouderd en gesloten militair complex naar een multifunctionele en duurzame stadsbuurt. Daarbij behielden we zowel het karakter als verschillende oude structuren van de militaire site in het ontwerp. De ontwikkeling werd gescreend met het internationaal erkende certificaat BREEAM en mikt op het label ‘Very Good’ voor zijn minimale milieu-impact.
  • Ook in Tienen – Dony en Machelen – Machtig Wonen in 1830 zetten we vol in op reconversie. In beide projecten vormen we een oude school om tot een nieuwe buurt met karakter. Het ontwerp zorgt daarbij steeds voor een goede balans tussen de moderne constructie en het historische gebouw.
  • Bij Quartier Bleu in Hasselt werd 400.000 m³ grond per schip afgevoerd, wat 40.000 vrachtwagenritten uitspaarde. Daarnaast installeerden we een mobiele betoncentrale op de werf. Zand en cement hiervoor werden ook via de binnenscheepvaart aangeleverd.
  • Bij de buurt 4 Fonteinen in Vilvoorde voerden we het equivalent van 1.500 vrachtwagens grond af via het kanaal. Ook hier kwamen zand en cement voor de mobiele betoncentrale op de werf per schip aan. Bij Het Pomphuis, dat wordt ontwikkeld door De Watergroep, startte het ontwerpproces vanuit het oorspronkelijk vergunde pomphuis. Dat resulteerde in een natuurinclusief ontwerp: natuurlijke daken en een gevel van gerecycleerde baksteen geven het project een karakteristieke uitstraling.

Concrete acties in 2022

  • De Sustainability Matrix stimuleert om slim om te gaan met materialen en afval te beperken, zowel tijdens de constructiefase (bv. gebruik van FSC hout) als in het ontwerp van de woningen en appartementen. (bv. integratie van collectieve afvalinzamelingspunten, compostvaten...)
  • We elimineren flessenwater in onze kantoren en stappen over op tapwatersystemen. Hiermee reduceren we ons materiaalgebruik en verminderen we de CO2-uitstoot van transport.
  • Op onze kantoren willen we slimmer omgaan met afvalsortering.

Share: