Duurzaam leven

Matexi zorgt voor de planeet met visie voor circulariteit en afvalbeheer

13 juli 2021

Duurzaamheid is voor Matexi een essentieel onderdeel van elk ontwikkelingstraject. Via vijf thema's verweven we onze zorg voor de planeet in onze projecten. Eén van die thema's is circulariteit en afvalverwerking. We hergebruiken materialen, en streven ernaar de afvalproductie verder te beperken. We maken analyses van materialen om duurzame alternatieven te zoeken. 

Onze visie

Duurzame materiaalkeuze

We zoeken actief naar duurzamere materialen voor onze projecten. Met behulp van de software TOTEM (Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials) onderzoeken we duurzamere alternatieven voor bouwmaterialen in onze constructies. Daarnaast passen we BIM-technologie toe. Zo kunnen we vooraf fouten opsporen in een ontwerp en beoordelen waar we materiaalverlies kunnen beperken en efficiëntie verhogen.

 

Hergebruik van waardevolle structuren

Matexi zet in op duurzame stadsverbetering en -vernieuwing. Daarom behouden we waar mogelijk de bestaande gebouwen en structuren en hergebruiken we ze in het ontwerp van een nieuwe buurt. Zeker wanneer de materialen in goede staat zijn, blazen we een site nieuw leven in door een combinatie van oud en nieuw.

  • Leopold Views in Evere is een voormalig kantoorgebouw uit de jaren ’70 dat volledig vernieuwd werd. We behielden de betonnen structuur en bekleedden die opnieuw om de toren om te vormen tot kwalitatieve hedendaagse appartementen.
  • Op de Pier Kornel-site in Aalst behielden en restaureerden we de sheddakstructuur van de voormalige fabriek. Deze fungeert nu als speel- en ontmoetingsplek voor de buurtbewoners.

 

Grondverzet en transportemissies beperken

We gebruiken en verbruiken natuurlijke rijkdommen doordacht. We gebruiken zo veel mogelijk streekeigen producten en materialen , om transport en vervuiling te beperken. Wanneer een site goed bereikbaar is via het water voeren we grond, zand en cement aan en af per schip in plaats van met vrachtwagens. Met deze transportmethode besparen we veel CO2-uitstoot. In 2021 gaan we zoveel mogelijk werken met een gesloten grondbalans op onze werven.

  • Bij Quartier Bleu in Hasselt werd 400.000 m3 grond per schip afgevoerd, wat 40.000 vrachtwagenritten uitspaarde. Daarnaast installeerden we een mobiele betoncentrale op de werf waardoor zand en cement ook via de binnenscheepvaart werden aangeleverd.
  • Bij de buurt 4 Fonteinen in Vilvoorde voerden we het equivalent van 1.500 vrachtwagens grond af via het kanaal. Ook hier kwamen zand en cement per schip aan voor de mobiele betoncentrale op de werf.

 

Afvalsortering

We stimuleren het hergebruik van materialen en gebruiken zo minder vaak nieuwe materialen. Daarnaast onderzoeken we de beste manier om afval te sorteren op onze kantoren.

Green Deal Circulair Bouwen

Als medeondertekenaar maken we deel uit van een kennisplatform en engageren we ons om te onderzoeken hoe we de principes van circulair bouwen kunnen toepassen in onze buurten.

Concrete acties in 2021

  • We verminderen het gebruik van chemische PUR in onze constructies.
  • We streven naar een gesloten grondbalans in alle nieuwe masterplannen*.
  • We elimineren flessenwater in onze kantoren en stappen over op tapwatersystemen. Hiermee reduceren we ons materiaalgebruik, en we verminderen de CO2-uitstoot van transport.
  • Op onze kantoren introduceren we een nieuw systeem voor afvalsortering. Ook evalueren we onze kantoorartikelen, klantengeschenken en ons marketingmateriaal op het vlak van duurzaam materiaalgebruik en verantwoorde productie.

Gerelateerde artikels