Aangename en warme buurten

Buurtontwikkelaar en marktleider

Matexi is de kennis- en ontwikkelingspartner voor buurtvorming bij uitstek. We pleiten ervoor om minder open ruimte in te nemen en komaf te maken met de lintbebouwing en ondoordachte bebouwing. Het is noodzakelijk om verdichtend te ontwikkelen in de kernen van steden en gemeenten, dicht bij voorzieningen en het openbaar vervoer.

Uit ons onderzoek over de evolutie van het ruimtegebruik blijkt dat er nog een groot potentieel is voor bijkomende woongelegenheid zonder open ruimte aan te snijden en dat dit voldoende is om de verwachte groei van het aantal gezinnen op te vangen. Ook is er een kentering qua woonoppervlakte. We leven compacter dan vroeger en die trend zet zich door.

Om de visie van ‘de betonstop’ te realiseren moet de overheid dringend werk maken van snellere, rechtszekere en flexibele vergunningstrajecten en moet de overheid het fiscaal beleid veel beter afstemmen op de ruimtelijke doelstellingen, zoals een eenheidstarief voor renovatie én voor nieuwbouw.

DEURNE EKSTERLAER

Op enkele kilometers van Antwerpen-centrum ontwikkelen we een nieuwe buurt met in totaal 580 wooneenheden. Met meer dan 3.000 m² aan groenzone, een waterpartij, fiets- en wandelassen is het hier rustig wonen in een parkzone.

Meer info
Kijkwoning van Deurne Eksterlaer

DE PINTE MOERKENSHEIDE

Deze kernversterkende ontwikkeling herstructureert een gebied van 50 ha en voorziet in ruimte voor sport, jeugdbeweging, containerpark, KMO-zone en wonen. We planten ook hagen en bomen en leggen pleinen en buurtparkjes aan.

Straatbeeld met kinderen in De Pinte

NIJVEL CAMPAGNE DU PETIT BAULERS

In Nijvel ontwikkelen we een inbreidingsgerichte woonbuurt met zo’n 800 wooneenheden, 5.000 m² retail en kantoren, een crèche en assistentiewoningen op zo’n 45 ha. Het stadscentrum van Nijvel is dichtbij, terwijl de buurt heel wat groen en ontspanningsmogelijkheden biedt.

Ontdek andere projecten