Duurzaam leven

Matexi zorgt voor de planeet door biodiversiteit te stimuleren

17 mei 2022

Duurzaamheid is voor Matexi een essentieel onderdeel van elk ontwikkelingstraject. Via vijf thema's verweven we onze zorg voor de planeet in onze projecten. Een van die thema's is biodiversiteit. We planten meer bomen, plaatsen nestkastjes en bijenhotels in onze buurten en we compenseren meer bos.

Onze Visie

Met de Biodiversity Strategy heeft de Europese Unie een ambitieus plan opgesteld. Het wil de Europese biodiversiteit tegen 2030 concreet op weg zetten naar herstel, met voordelen voor de mens, het klimaat en de planeet. Matexi zet hier zijn schouders onder. We leggen expliciet de focus op biodiversiteit in de buurten die we creëren.

Meer groen in de buurt: collectieve tuinen, groendaken en waardevolle bomen

Bij de ontwikkeling van elke Matexi-buurt bekijken we de bestaande (en vroegere) groen-blauwe structuren. Zo beoordelen we welke bijdrage de nieuwe buurt kan leveren aan de ecologische diversiteit van de site en haar omgeving. We onderzoeken welke soorten fauna en flora aanwezig zijn en hoe de nieuwe ontwikkeling kan aansluiten bij groene zones in de buurt; en werken daarvoor regelmatig samen met studiebureaus.

We integreren groene elementen in de buurten, onder meer met gemeenschappelijke tuinen, (pocket)parken of groendaken. Ook individuele tuinen worden groener: we willen een kwart van alle individuele tuinen voorzien van een haag in plaats van een draadafsluiting.

Waardevolle bomen en landschapselementen worden maximaal behouden; we brengen ook rijkelijk extra groen in de nieuwe buurt. We streven ernaar om één boom te plaatsen per woning of appartement die we realiseren, bij voorkeur op het project zelf. Lukt dat niet, dan zoeken we naar mogelijkheden om op een site dichtbij of elders in het land de overige bomen te planten. Zo bestaat in Polen de mogelijkheid om mee te planten in het stadsbos in Warschau, en zoeken we in België naar de juiste partner om mee bos aan te planten.

Insecten en vogels

Waar dat mogelijk is creëren we tijdelijke natuur door braakliggende terreinen in te zaaien met een bloemenmengsel. Ook in buurten in opbouw willen we aantrekkelijke plekken creëren voor insecten, vogels, ... Daarom plaatsen we meer nestkasjes en bijenhotels, in de collectieve tuinen en in het openbaar domein. Zo geven we groeikansen aan fauna en flora.

Onze verwezenlijkingen in 2021

  • In de buurt 4 Fonteinen in Vilvoorde creëerden we tijdelijke natuur in samenwerking met OVAM en Natuurpunt. We legden paden aan met boomschors, zaaiden bloemenmengsels in en plaatsten een insectenhotel. Nu laten we de natuur haar gang gaan. Pas nadat het nieuwe park is aangelegd, zal de tijdelijke natuur plaatsmaken voor woningen, zodat de insectenpopulaties de tijd hebben om zich te verplaatsen.
  • In Warschau plaatsten we meerdere nestkastjes in de collectieve tuin van de buurt Na Bielany. Ook staat hier een groot insectenhotel, dat gebouwd werd als onderdeel van het wereldrecord ‘grootste insectenhotel’.
  • De bewoners van de buurt Omulewska in Warschau maken gebruik van verse kruiden die geplant werden in plantenbakken. Ook werd hier een bloemenweide gecreëerd.
  • In de buurt La Clé des Champs in Bouge stimuleren we de biodiversiteit door de aanplanting van bomen, struiken en hagen, en de aanleg van een bloemenweide. Een insectenhotel biedt onderdak aan allerlei insecten.
  • Rondom het Matexi-kantoor in Fleurus is gestart met een ecologisch maaibeheer, waardoor een veld met kruiden en bloemen ontstaat.

Concrete acties in 2022

  • Om bij te dragen aan een groene buurt werken we privétuinen waar mogelijk af met een haag.
  • We planten evenveel bomen aan in een project als het aantal woningen en appartementen dat daar gerealiseerd wordt. Wanneer dit niet mogelijk is, zoeken we een alternatief.
  • We stimuleren de biodiversiteit door bloemenweides te creëren in onze buurten. Via de Sustainability Matrix meten we hoeveel vierkante meter bloemenweide we realiseren.
  • Via de Sustainability Matrix meten we hoeveel insectenhotels en nestkastjes we plaatsen in onze buurten.
  • We maken de ruimte rond onze kantoren biodiverser.

Share: