Duurzaam leven

Matexi zorgt voor de planeet door biodiversiteit te stimuleren

04 mei 2021

Duurzaamheid is voor Matexi een essentieel onderdeel van elk ontwikkelingstraject. Via vijf thema's verweven we onze zorg voor de planeet in onze projecten. Een van die thema's is biodiversiteit. We planten meer bomen, plaatsen nestkastjes en bijenhotels in onze buurten en we compenseren meer bos.

biodiversité

Onze Visie

Diversiteit

Bij de ontwikkeling van elke Matexi-buurt bekijken we de bestaande (en vroegere) groen-blauwe structuren. Zo beoordelen we welke bijdrage de nieuwe buurt kan leveren aan de ecologische diversiteit van de site en haar omgeving. We onderzoeken welke soorten fauna en flora aanwezig zijn en hoe de nieuwe ontwikkeling kan aansluiten bij groene zones in de buurt; en werken daarvoor regelmatig samen met studiebureaus.

 

Collectieve tuinen en groendaken

We integreren groene elementen in de buurten, onder meer met gemeenschappelijke tuinen, (pocket)parken of groendaken. Ook individuele tuinen worden groener: we willen een kwart van alle individuele tuinen voorzien van een haag in plaats van een draadafsluiting.
 • De buurt Het Laere in Roeselare kreeg voor zijn groendaken de Tree Award. Ook de buurten Pier Kornel in Aalst, de Kouterdreef in Gent en Marymont in Warschau hebben groendaken.
 • In de buurt Belle Vallée in Geldenaken plantten we een boomgaard aan die de bewoners van fruit voorziet én een educatieve functie heeft.
 • Op de Dony-site in Tienen en in de buurt Kolska Od Nowa in Warschau hebben de bewoners gedeelde moestuinen. Op Quartier Bleu in Hasselt integreerden we een moestuin op het groendak.

Waardevol groen en bomen planten

Waardevolle bomen en landschapselementen worden maximaal behouden; we brengen ook rijkelijk extra groen in de nieuwe buurt. We streven ernaar om vanaf 2021 één boom te plaatsen per woning of appartement die we realiseren, bij voorkeur op het project zelf. Lukt dat niet, dan zoeken we naar mogelijkheden om op een site dichtbij of elders in het land de overige bomen te planten. Zo bestaat in Polen de mogelijkheid om mee te planten in het stadsbos in Warschau, en zoeken we in België naar de juiste partner om mee bos aan te planten.

 • In de Bamboestraat in Vorst was het een hoge prioriteit om de bestaande bomen op de site te bewaren. De oude bomen zijn nu beeldbepalende elementen in de collectieve tuin, en de verharding is er zo klein mogelijk, zodat er een minimale impact is op de wortels van de bomen.
 • In ’t Groen Kwartier in Antwerpen en het project Veldstraat in Genk integreerden we waardevolle oude bomen in het ontwerp van de nieuwe buurt.

Insecten en vogels

Waar dat mogelijk is creëren we tijdelijke natuur door braakliggende terreinen in te zaaien met een bloemenmengsel. Ook in buurten in opbouw willen we aantrekkelijke plekken creëren voor insecten, vogels, ... Daarom plaatsen we meer nestkasjes en bijenhotels, in de collectieve tuinen en in het openbaar domein. Zo geven we groeikansen aan fauna en flora.

 • In Terneuzenwegel in Sint-Niklaas en Les Promenades d’Uccle in Ukkel zijn bloemenweides ingezaaid, en voelen bijen en vogels zich meer dan welkom. In dat laatste project werden bovendien nestkastjes voor vogels en vleermuizen ingemetseld.
 • In Żeromskiego17 in Warschau werden tien vogelhuisjes geplaatst.

Green Deal Bedrijven & Biodiversiteit

Matexi verbindt zich ertoe de ruimte rond haar kantoren groener in te richten. In het najaar van 2020 zijn we gestart met een studie naar de mogelijkheden.

 

Green Deal Natuurlijke Tuinen

Met deze Green Deal verbinden wij ons ertoe de biodiversiteit in onze buurten te verbeteren, door meer streekeigen planten en variatie in beplanting te voorzien, maar ook het aandeel verharding te beperken. Naast een positief effect voor planten en dieren, zorgt groen voor welzijn, door een positief effect op de luchtkwaliteit, ruimtelijke kwaliteit, en een positieve natuurbeleving.

 

Concrete acties in 2021

 • 25% van de privétuinen wordt afgewerkt met een haag in plaats van een draadafsluiting*. 
 • De tuinen van nieuwe modelwoningen in België worden ingericht volgens de principes van de Green Deal Natuurlijke Tuinen van de Vlaamse overheid. 
 • We planten per woning of appartement (in vergunning) een boom, zoveel mogelijk in het project zelf. 
 • Per 55 units die binnen een project worden opgeleverd, plaatsen we een bijenhotel en een nestkastje. 
 • We zaaien 11 hectare grond in als bloemenweide: binnen elk portfolio een hectare, tijdelijk of permanent. 
 • We ontwerpen 11 moestuinen: één per portfolio. 
 • We maken een actieplan om de ruimte rondom onze kantoren in België meer biodivers te maken, volgens de principes van de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit van de Vlaamse overheid. 

* Van toepassing op alle projecten die zich in 2021 in de ontwerpfase bevinden.

 

Gerelateerde artikels