Everybody deserves a great place to live

Leven we in een wereld om te bouwen of bouwen we aan een wereld om in te leven? Bij Matexi geloven we dat het anders kan.

Een woning is veel meer dan vier muren met een dak erboven. Iedereen verdient een veilige, degelijke, aangename plek om te leven.

We bloeien open in een buurt waar we met elkaar in verbinding staan. Sociale verbondenheid, buurtgevoel en gemeenschapsleven maken deel uit van een warme thuis. Bij Matexi dragen we hieraan bij.

Bij Matexi zien we het als onze missie, onze opdracht, om aangename woon- en leefplekken te realiseren.

We ontwikkelen woningen en appartementen die tegelijk betaalbaar en duurzaam zijn. Met 75 jaar ervaring en expertise brengen we de meest complexe ontwikkeling tot een goed einde.

We bouwen solide banden op en werken nauw samen met alle betrokkenen. Zo ontstaan kwalitatieve, gezonde en aangename buurten, buurten waar het goed samenleven is.

Ons verhaal

Buurtontwikkelaar en marktleider

Matexi ontwikkelt verdichtend in de kernen van steden en gemeenten, bij de dagelijkse voorzieningen en het openbaar vervoer.

Lees verder

Expert in binnenstedelijke reconversieprojecten

Matexi zet al 20 jaar in op stedelijke reconversie. De herontwikkeling van leegstaande gebouwen en verlaten sites past perfect binnen de huidige tijdsgeest om zorgvuldig om te springen met de beschikbare ruimte.

Lees verder

Zorg voor de planeet

Als ontwikkelaar dragen we bij aan een doordacht gebruik en minimaal verbruik van de natuurlijke rijkdommen van onze planeet.

We zetten in op groene leefomgevingen en nieuwe woonvormen. We bouwen aan een leefbare samenleving voor de huidige en volgende generaties.

Lees verder

Aandacht voor een positieve samenleving

Bij Matexi voeren we een open dialoog met alle betrokkenen, zo maken onze projecten een verschil voor de bewoners, de buurt en de hele omgeving. We dragen  bij aan een inclusieve samenleving en gaan ook overtuigd het engagement aan om enkele maatschappelijk waardevolle initiatieven te steunen.

Lees verder

Onze activiteiten

Verwerven

De 1ste stap in het ontwikkelingsproces is de verwerving van gronden en buurtsites. Steeds vaker zijn dit braakliggende industriële terreinen, oude fabriekspanden en leegstaande kantoorgebouwen. Dit zijn de grondstoffen voor het ontwikkelingsproces. Daarna volgt het ontwerp van aangename buurten, het proces van de vergunningen, de bouw en de verkoop.

Ontwikkelen

Ontwikkelen omvat de grondige analyse van de site, de buurt en de ruime omgeving, de creatie van een ontwerp, in samenspraak met de omwonenden en lokale mandatarissen. In deze fase verkrijgen we ook de noodzakelijke vergunningen om het ontwerp te realiseren.

Bouwen

Voor de bouw van onze buurten werken we samen met preferred partners zoals ontwerppartners, uitvoerende partners, producenten, financiële, juridische en commerciële partners. Dankzij onze expertise, ervaring, lokale verankering en kennis, zijn wij een betrouwbare langetermijnpartner.

Verkopen

Wij bieden onze klanten gemoedsrust bij de aankoop van hun woning. Onze customer advisors begeleiden hen van aankoop tot oplevering met een helder stappenplan. Zo konden al 42.500 gezinnen hun woondroom realiseren.

Heb je een grond of pand te koop?

Matexi zoekt altijd sites en gronden voor nieuwe projectontwikkelingen.

Bied je grond of pand aan