Matexi

Burgemeester Wim Dries over de samenwerking met Matexi

16 mei 2022

Wim Dries is al meer dan 25 jaar actief in de Genkse politiek, eerst als gemeenteraadslid, sinds 2002 als Schepen (o.a. voor Ruimtelijke Ordening), en sinds 2009 als Burgemeester. Hij is momenteel ook voorzitter van VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten.

Gert op zijn beurt heeft al bijna 10 jaar ervaring als projectontwikkelaar bij Matexi. Hij en zijn ontwerpteam dienden het winnende ontwerp in voor de herontwikkeling van WZC Herfstvreugde tot een duurzame meergezinswoning met 70 appartementen, een collectieve ontmoetingsruimte voor de bewoners, 3 gelijkvloerse kantoorruimtes en een aantrekkelijke publieke groenzone.

Wim, Burgemeester van Genk: “In Genk werken we al jaren aan innovatieve projecten om onze ambities waar te maken. De reconversie van dit woonzorgcentrum is er daar een van. Voor zulke projecten zoeken we kwalitatieve partners die willen meedenken én verder durven gaan op vlak van bv. duurzaamheid of innovatie. Deze partners moeten zeker en vast ook de eigenheid van onze stad aanvoelen. Matexi bleek in de wedstrijd op alle vlakken een geschikte partner. Ik denk hierbij ook nog heel concreet aan het aspect burgerparticipatie. Overleg met de buurt is altijd nodig, en zeker in het geval van een nieuwe buurtontwikkeling. We zijn blij dat Matexi de omwonenden als eerste heeft ingelicht.”

Gert, Project Developer bij Matexi: “Contacten met de buurt vinden we heel belangrijk. Per project bekijkt Matexi hoe we buurtparticipatie aanpakken en hiervoor ben ik persoonlijk langs geweest bij de omwonenden om hen te informeren over de plannen en concrete timing. We blijven de buurt betrekken in het vervolgproces, want met deze buurtontwikkeling willen we ook meerwaarde creëren voor de omwonenden. Daarnaast zijn onze contacten met de stadsdiensten even belangrijk. Samen met hen werken we in alle vertrouwen aan hetzelfde doel: een referentieproject mét en vóór de stad realiseren. Zo werden er o.a. 5 ‘kwaliteitskamers’ georganiseerd: overlegmomenten met verschillende stedelijke diensten om het ontwerp af te toetsen en draagvlak te creëren.”

Wim: “In de onderhandelingsfase bleek de cocreatie tussen de stad en Matexi een efficiënte samenwerkingsvorm. De afgelopen maanden werd het ontwerp verder verbeterd en verfijnd. Er werd ook samen nagedacht over bv. de integratie van bestaande infrastructuur ten voordele van de leefbaarheid van de buurt. De hele herontwikkeling moet nog starten, maar we maakten bv. nu al van de Schaapsdries een fietsstraat. Zo behouden we een goed evenwicht tussen de belangen van de verschillende betrokken partijen.”

Gert: “Deze locatie leent zich trouwens perfect voor verplaatsingen met de fiets of te voet. Lokale voorzieningen liggen op 15 minuten wandelafstand of 4 minuten fietsafstand. De herontwikkeling past dan ook volledig binnen onze visie als buurtonwikkelaar. De analyse via onze Buurtbarometer toonde het potentieel van de locatie: allerhande voorzieningen zijn vlakbij en andere voorzieningen voegen we toe om de kwaliteit van de buurt te verbeteren. (bv. collectieve ruimtes, kantoorruimte, deelmobiliteit en publieke groenzones). Ook de Vito score zat goed. Het was voor ons de bevestiging om deel te nemen aan de wedstrijd en een ervaren team van experts samen te stellen om ons duurzaam ontwerp vorm te geven.”

Als we samen de bouwshift willen realiseren, dan moeten we inzetten op dergelijke projecten om open ruimte te vrijwaren én om tegemoet te komen aan groeiende woonnoden.

Wim: “Die duurzaamheid is ook voor de stad belangrijk. Duurzaamheid kent vele aspecten, o.a. het feit dat we dit gebouw niet zomaar met de grond gelijk maken. Het heeft vele tientallen jaren mensen gelukkig gemaakt, we vertrekken van de sterktes van het typerende gebouw en upgraden het toekomstgericht, zodat het na ons ook een nieuw leven kan krijgen. In de huidige maatschappij is duurzaamheid cruciaal. Hoe gaan we om met de natuur, met natuurlijke grondstoffen en hoe kunnen we onze ecologische voetafdruk verkleinen?”

Gert: “Ook hier sluiten onze visies naadloos op elkaar aan: Matexi ontwikkelt nl. buurten die tegemoetkomen aan de noden van de huidige generatie, zonder die van toekomstige generaties te hypothekeren. Zo analyseren we via een eigen meettool, onze Sustainability Matrix, hoe we buurten duurzamer kunnen maken. Dankzij een warmtenet onder de grond en geothermische warmtepompen zullen we dit gebouw fossielvrij, zonder aardgas, verwarmen en maken we het dus zo goed als CO2 neutraal. We zetten ook volop in op ontharding, deelmobiliteit en zachte mobiliteit. Waardevolle bomen werden vooraf opgemeten en vrijwel allemaal behouden. De enkele bomen die moeten wijken, hergebruiken we bij de omgevingsaanleg. Veel bloemen, insectenhotels en nestkastjes in die omgevingsaanleg, evenals een groendak, zullen de biodiversiteit ten goede komen. Wanneer de toekomstige bewoners voorstander zijn, leggen we ook een collectieve moestuin aan. Dat maatschappelijke aspect, met aandacht voor ontmoeting en sociale interactie, is ook een onderdeel van duurzaamheid.”

Wim: “Laten we ook de tijdelijke invulling van het leegstaande gebouw niet vergeten. Ook hier is er oog voor het maatschappelijke belang. De komende maanden doet de site dienst als decor voor locatietheater ten voordele van het goede doel, de eindejaarstentoonstelling van de kunstacademie en ook de Limburgse brandweerkorpsen zullen hier komen oefenen.

Zo onderscheidt Matexi zich van andere projectontwikkelaars. Matexi blijkt een veelzijdige ontwikkelaar. Niet alleen hebben Gert en zijn team hun eerste kernversterkend inbreidingsproject aan de Veldstraat in Genk tot een goed einde gebracht. Hun ervaring in binnenstedelijke herontwikkelingen blijkt ook een troef. Als we samen de bouwshift willen realiseren, dan moeten we inzetten op dergelijke projecten om open ruimte te vrijwaren én om tegemoet te komen aan groeiende woonnoden. Matexi is duidelijk die weg ingeslagen.”

Gert: “Bedankt Wim! Het is fijn dat we elkaar versterken, dankzij de oplossingsgerichte samenwerking met de stadsdiensten en de onderlinge samenwerking tussen de experten van het ontwerpteam. Het vergunningsdossier is nu klaar om in te dienen. De Genkenaren kunnen uitkijken naar een nieuwe bruisende buurt in hun stad!”

Dankzij een oplossingsgerichte samenwerking versterken de stad en Matexi elkaar!

Van harte bedankt aan onze partners in het ontwerpteam: TRANS architectuur & stedenbouw en RE-ST architecten, Buro Landschap (landschappelijke invulling) en technische studiebureaus V2S, Enerdo, Geotec en D2S.

Lees ook ons persbericht over de toewijzing van deze reconversie door de raad voor maatschappelijk welzijn van de stad Genk aan Matexi.

Share: