Duurzaam leven

Groene waterdoorlatende verharding zet in op waterbeheer én biodiversiteit

13 juni 2023

De klimaatverandering brengt extreme weersomstandigheden met zich mee. In 2022 kenden we een hele droge zomer, 2023 begon en eindigde met veel regen en ook begin 2024 werd het nieuws in België regelmatig overheerst door overstromingen. Nat of droog, waterdoorlatende verharding zorgt er in beide situaties voor dat regenwater kan indringen op de plaats waar het effectief valt. Op die manier wordt zowel in droge als in natte periodes zo weinig mogelijk water afgevoerd naar regenwaterrioleringen en rivieren.

In de buurten die we realiseren streven we er al meer dan 10 jaar naar om het aandeel niet-waterdoorlatende verharding structureel te verminderen. Dankzij de aanleg van openbaar domein met bv. dolomietverharding of poreuze betonstraatstenen met gravelvoeg, beperken we het aandeel verharde oppervlakte en streven we daarbij naar een zo groot mogelijk infiltratieoppervlak.

Gezonder bodemleven dankzij groene waterdoorlatende verharding

Sinds enkele jaren gaan we nog een stap verder door te kiezen voor groene waterdoorlatende verharding waar mogelijk. Dit type waterdoorlatende verharding geeft meer ruimte aan een natuurlijk bodemleven én zorgt voor een grotere biodiversiteit. Concrete voorbeelden zijn:

  • Grindgazon, ingezaaid met bloemenmengsel
  • Karrespoor met betonstraatstenen in open voeg, ingezaaid met gras
  • Waterpasserende grasdallen ingezaaid met gras
  • Kleiklinkers waar halve stenen worden weggelaten en ingezaaid worden

De uitdagingen van de klimaatverandering zorgen ervoor dat aanpassingsvermogen en toekomstgericht denken vandaag fundamentele elementen zijn bij de inrichting van onze leefomgeving. In de buurten die we ontwikkelen vertrekken we daarom steeds vanuit deze principes:

  • We maken doordacht gebruik van waterdoorlatende verharding en voorzien enkel verharding waar nodig. Door bovendien het aandeel waterdoorlatende oppervlakte in onze buurten te meten, kunnen we op dit punt structureel verbeteren.
  • We gebruiken groene waterdoorlatende verhardingen bij bodemtypes die het toelaten. We stemmen de verharding af op de functie en het gebruik.
  • We voorzien geen regenwaterriolering om alsnog het water af te voeren wanneer de hydrologische studie uitwijst dat dit niet nodig is. Regenwaterrecuperatie, infiltratie, vertraagde afvoer en waterbuffering dragen bij om het risico op waterschade en droogte fel te verminderen.
  • We kiezen voor biodiversiteit. Meer aandacht voor biodiversiteit in onze buurten zorgt voor de bescherming en het herstel van natuurwaarden, het versterken van het ‘groenblauwe’ netwerk en het gezonder maken van de leefomgeving.

Voordelen van waterdoorlatende verharding

Duurzame buurten die voldoen aan de noden van het heden, zonder dat ze de noden van de toekomstige generaties in gevaar brengen, daar gaan we voor bij Matexi. Slim waterbeheer, met o.a. (groene) waterdoorlatende verharding, is één van de aspecten die daaraan bijdraagt.

Dankzij waterdoorlatende verharding kan het weinige regenwater in een droge periode direct in de bodem dringen. Dat komt de grondwaterstand ten goede. Een bodem met een goede grondwaterstand droogt minder snel uit.

In natte periodes zorgt waterdoorlatende verharding er óók voor dat regenwater direct in de bodem opgenomen wordt. Rioleringen krijgen minder water te slikken.

Groene waterdoorlatende verharding geeft bovendien méér ruimte aan natuurlijk bodemleven. Een gezond bodemleven zorgt voor meer biodiversiteit. Dit type waterdoorlatende verharding zorgt ook voor een eigen natuurlijk filtersysteem zodat er geen risico op dichtslibben is.

Groene waterdoorlatende verharding is mogelijk voor veel toepassingen, van woonstraat tot privaat terras. Laten we samen kiezen voor meer duurzame infrastructuur. Zo maken we samen buurten klimaat-, water- en natuurvriendelijk!

Laat je inspireren door onderstaande buurtvoorbeelden!

Brandweg in grindgazon (Hasselt – Alba)

Woonstraat in karrespoor met betonstraatstenen in open voeg, ingezaaid (Genk – Veldstraat)

Parkeerplaatsen in waterpasserende betonstraatstenen, ingezaaid (Jabbeke – Hof van Straeten)

Toegang tot buurtplein met gebakken kleiklinkers waar halve stenen werden weggelaten en ingezaaid werden (Zottegem – Godveerdegemstraat)

Collectieve toegangen tot kinderdagverblijf in dolomietverharding (Machelen)

Fietsas en wandelpaden in dolomietverharding (Jodoigne – Belle Vallée)

Oprit in waterpasserende gebakken kleiklinkers en toegang tot de woning in steenslagverharding (Evergem – Droogte)

Parkeerstraat in poreuze betonstraatstenen (Anderlues – Rue de la Taillette)

Fietsenstaanplaatsen in waterdoorlatende betonstraatstenen met gravelvoeg (Halle – Nederhem)

Share: