Matexi

Hoe de Buurtbarometer buurten mens- en woonvriendelijker maakt

03 maart 2020

De ecologische voetafdruk van de Belg is hoger dan die van de buurlanden. Hierbij speelt vooral lintbebouwing een negatieve rol. Lintbewoners doen immers zo’n 40% meer kilometers met de auto dan inwoners van verstedelijkt gebied. Een woning in gebied met verspreide bebouwing vraagt 4,5 keer meer verharding dan in de stads- of dorpskern. Infrastructuur in zo’n gebied kost zelfs 7 keer meer. Het gaat in deze discussie niet over wonen in de stad versus wonen in een dorp. Het gaat over de aan- of afwezigheid van basisvoorzieningen en over hoeveel voertuigkilometers een inwoner moet afleggen om te werken, te winkelen, te ontspannen.

Net met deze basisvoorzieningen houdt de Buurtbarometer van Matexi rekening.

Samen beter en buurtgerichter beleid maken

Al jaren vertrekt Matexi voor haar vastgoedprojecten vanuit de analyse van de buurt. Daarom ontwikkelde Matexi 6 jaar geleden, in samenwerking met de Universiteit Gent en op basis van een representatieve steekproef van 1500 respondenten, de innovatieve Buurtbarometer. Die tool heeft meerdere doelen. Zo helpt de tool ons de juiste plekken te definiëren om duurzaam vastgoed te ontwikkelen. De barometer laat ook toe om te analyseren welke voorzieningen nodig zijn om een bepaalde buurt nog mens- en woonvriendelijker te maken. 

De barometer bekijkt elke buurt vanuit heel wat invalshoeken. Naast een algemene score, geeft de Buurtbarometer een score per voorziening én per deelaspect. Daarbij denken we natuurlijk aan mobiliteit, maar ook aan zaken zoals zorgvoorzieningen (is er een dokter of een ziekenhuis in de buurt), kind gerelateerde zaken (crèches, speeltuin), tewerkstelling, vrijetijdsmogelijkheden, winkels, enzovoort. De aandacht voor al deze diverse aspecten maakt van de Buurtbarometer een zeer persoonlijk meetinstrument: als stad of gemeente kan je het gewicht van de deelaspecten aanpassen aan de noden. Op die manier komen we samen tot beter en buurtgerichter beleid.

Liever sensibiliseren dan sanctioneren

Vorig jaar lanceerde de Vlaamse Overheid de Mobiscore, geïnspireerd door de Matexi-buurtbarometer. De Mobiscore geeft aan hoe goed voorzieningen vanaf een bepaalde woning te voet of met de fiets te bereiken zijn. Zo maakt deze score mensen bewust van de milieu-impact van hun woonkeuze. Het voornaamste doel van de Mobiscore en ook de Buurtbarometer is om te informeren en te sensibiliseren. Net zoals een Woningpas informatie geeft over de energiekosten van een woning, geeft de Buurtbarometer of Mobiscore inzicht in de bereikbaarheid van een plek in functie van specifieke behoeften. Een woning met een goede score kan een besparing in autogebruik betekenen. Tegelijk moeten we terughoudend zijn om via de Mobiscore bijvoorbeeld te gaan belasten. Mensen mogen niet worden gestraft voor een overheidsbeleid dat al decennia mank loopt op het vlak van ruimtelijke ordening. Wel kan men, toekomstgericht, de markt stimuleren om nieuwe woningen te ontwikkelen op de juiste plaatsen. 

Voor het zover is, moeten echter een aantal valkuilen worden opgelost. Ten eerste is er nood aan eensgezindheid over een eenduidige en onderbouwde methodologie, op basis van data die up-to-date zijn. Waarom een Mobiscore én een VITO-kaart? Hoe hoger het aantal instrumenten, hoe lager de waarde van elk. Er is nood aan één enkele waarheid. Alleen als de berekende score van elke plek 100% correct is, kan men overwegen om er gevolgen aan te verbinden. Ten tweede is er nood aan heldere communicatie, zodat iedereen met zekerheid weet waar hij aan toe is. Tenslotte moet de tool ook de nodige flexibiliteit en reactiesnelheid inbouwen, om de voortdurende evolutie van bepaalde plekken te integreren: voorzieningen verschijnen of verdwijnen en de Mobiscore ontslaat de overheid natuurlijk niet om te investeren in bijkomende mobiliteitsinfrastructuur zoals voorstadsnetwerken, buslijnen...

Dit alles vraagt een voldoende lange transitieperiode, die mensen voldoende kans geeft om hun gedrag aan te passen. Ook de Matexi Buurtbarometer zal daarbij in de komende jaren een belangrijk instrument blijven om optimaal te informeren en om per buurt de aangewezen voorzieningen te organiseren.

Gerelateerde artikels