Collega's aan het woord

Het verhaal van…YouthStart vzw, met de trotse steun van Matexi

12 december 2019

Als stichtend partner van YouthStart België steunen we bij Matexi al meer dan 20 jaar kanszoekende jongeren om zelfvertrouwen te krijgen en om hun ondernemende vaardigheden te ontdekken. Zo werken we mee aan een inclusieve samenleving.

Groepsfoto van Youth Start

De vzw YouthStart België maakt deel uit van de wereldwijde organisatie NFTE. In België bood YouthStart intussen aan meer dan 8.000 kanszoekende jongeren een basisopleiding ondernemende vaardigheden aan. Doel is om deze jongeren te (her)integreren in onze maatschappij.

We steunen vanuit Matexi YouthStart al sinds de start. Enerzijds financieel, anderzijds logistiek, onder meer naar aanleiding van opleidingen en certificaties. Zo verwelkomen we in onze kantoren regelmatig jongeren die het waardevolle YouthStart certificaat in ontvangst mogen nemen.

Om een idee te geven: jaarlijks certifieert YouthStart zo’n 800 jongeren! De jongeren volgen een intensieve en persoonlijke training, waardoor hun zelfvertrouwen groeit en ze zich kunnen engageren voor hun eigen toekomst, maar ook die van de gemeenschap en bij uitbreiding de maatschappij.

Daar zijn we bij Matexi trots op!

www.youthstart.be

Groepsfoto van Youth Start

Share: