Collega's aan het woord

Didier, Chief Construction Officer, over duurzame buurten realiseren via teamwork

4 februari 2021

Bij Matexi mogen we terecht trots zijn op de technische expertise die ons construction team in huis heeft. Al 75 jaar werken we samen met aannemers in België, Polen en het Groothertogdom Luxemburg om zo meer dan 1.200 huizen en appartementen per jaar te realiseren.

Deze woningen worden doordacht gebouwd op oude en vervallen stadssites die zo getransformeerd worden tot nieuwe bruisende buurten. Volgens dezelfde visie realiseren we ook inbreidingsprojecten in kleinere dorpskernen die op een duurzame manier ontsloten kunnen worden.

Portret van Didier

Een nieuwe buurt bouwen is teamwork

Buurten creëren behelst zo veel technische aspecten dat je ze onmogelijk alleen kan beheersen: van de aanleg van wegen over het opleveren van woningen tot het planten van groen. Teamwork is dan ook heel erg belangrijk. Enerzijds coördineren onze meer dan 70 Project Engineers, Construction Planners en Construction Managers de aannemers op onze werven, in nauwe samenwerking met de collega’s van Development en Controlling. In overleg gaan met interne en externe stakeholders, advies inwinnen bij experten; het zijn essentiële aspecten van de job. Anderzijds staan de collega’s er on the field niet alleen voor: ze worden ondersteund door inhouse experten in verschillende constructiedomeinen, die we hieronder graag even belichten.

Zo bundelt onze Infrastructure & Sustainability Specialist bestaande en nieuwe expertise rond infrastructuurwerken en duurzaam bouwen, terwijl onze Cost & Building Specialist ondersteunt bij kostprijsberekeningen van huizen en appartementen. Bij onze Environment & Ecology Specialist kunnen operationele collega’s dan weer terecht met vragen over (nieuwe vormen van) isolatie, verwarming en energieprestatie. Tot slot ondersteunen we centraal ook de kwaliteitsmonitoring van onze werven.

Onze uitdaging, en meteen ook onze troef, is om de expertise en ervaring op vlak van constructie beschikbaar te stellen voor al onze Project Engineers in de verschillende regio’s. Daarnaast evolueren technieken en reglementeringen voortdurend. Het constructiedomein wordt ook meer en meer gedigitaliseerd. Uitdaging is om hier snel op in te spelen en met operationele collega’s in dialoog te gaan.

Bouwtechnieken en reglementeringen evolueren voortdurend. Processen digitaliseren. We willen hier snel op inspelen.

Nog méér inzetten op de bouw van duurzame buurten

Zowel in de buurten die we realiseren, als voor de woningen die we bouwen, én bij onze aannemers en leveranciers wordt duurzaamheid meer en meer onze maatstaf. We gaan continu op zoek naar duurzame bouwtechnieken, die we efficiënter willen inzetten én die een meerwaarde bieden voor onze klanten. Concreet zetten we in op vijf aspecten: watermanagement, zachte mobiliteit, circulariteit & afvalbeheer, energietransitie en biodiversiteit. Voor de komende jaren leggen we onszelf meetbare doelen op om op al deze aspecten het verschil te maken. Zo bieden we niet enkel oplossingen voor de (woon)noden van huidige generaties, maar ook voor de generaties van de toekomst.

Buurten tot leven zien komen – of opnieuw tot leven zien komen: daar gaan we samen voor bij Matexi. En daar zijn we trots op!

Rondleiding op werf door Didier

Share: