Matexi

De overheid heeft vertrouwen in ons. Ontdek hier waarom.

11 december 2019

Het agentschap voor economische ontwikkeling van de provincie Luik en de gemeenten Visé en Luik sloten onlangs een overeenkomst met Matexi. Matexi haalde enkele onderhandse aanbestedingen binnen die door de overheidsinstellingen waren gelanceerd. Die beslissing bewijst eens te meer dat onze werkwijze een echte meerwaarde biedt en dat onze stedenbouwkundige visie lijkt te beantwoorden aan de verwachtingen van de plaatselijke besturen. Waarom? Luisteren, anticiperen, delen, voorstellen en handelen vormen de rode draad in onze aanpak. Een woordje uitleg.

Steenkoolmijn van Hasard (Charbonnage du Hasard)

Bruggen slaan tussen verleden, heden & toekomst

De inwoners van Cheratte en omgeving zijn bijzonder gehecht aan 'hun' 40 jaar geleden stilgelegde steenkoolmijn, die vandaag een pareltje is in ons historische erfgoed.

Luisteren en overleggen

"Hoe kunnen we dat terrein nieuw leven inblazen, tegemoetkomen aan de verwachtingen van de (toekomstige) bewoners en tegelijk de verplichtingen van de plaatselijke overheden omvormen tot kansen? Luisteren en overleggen vormen de rode draad in onze aanpak", aldus Régis Ortmans, Business Manager Luik-Namen-Luxemburg.

Zodra we besloten hadden de uitdaging van de overheid aan te gaan, ging ons team aan het werk. Vanaf het begin is ons team Urban & Planning Design daarbij betrokken. Die aanpak maakt ons vrij uniek in de sector. Anne Cooremans, stedenbouwkundige/teamlid: "Voor dergelijke grote projecten maken we een masterplan en projectidentiteit op, in overleg met de regionale projectontwikkelaar. De projectidentiteit weerspiegelt het esthetische aspect van een buurt in zijn geheel, rekening houdend met de omgeving."

Luisteren en overleggen vormen de rode draad in onze aanpak

De elementen die de jury overtuigd hebben

Na tal van ontwikkelings- en overlegfasen met de betrokken partijen werd besloten om het terrein om te vormen tot een ecowijk met woningen, kantoren, horecazaken, ontspanningsmogelijkheden... Daarbij werd ook de oorspronkelijke infrastructuur niet uit het oog verloren, aangezien die volwaardig deel uitmaakt van het industriële verleden van het terrein. "Ik ben blij dat dit project op de rails staat. Dat het terrein een nieuwe invulling krijgt, is ontzettend belangrijk voor de toekomst van Cheratte en Visé", vertelt Viviane Dessart, de burgemeester van Visé.

Uiteraard wordt de nieuwe woonbuurt op de voormalige terreinen van de steenkoolmijn van Hasard ook duurzaam. Ruim de helft van de beschikbare oppervlakte krijgt een groene invulling waarbij fietsers en voetgangers heer en meester zijn. Het project voldoet ook aan de BREEAM-criteria, die een zo klein mogelijke milieu-impact opleggen, niet alleen voor de gebouwen maar ook voor het project in zijn geheel. Al die elementen wisten de leden van de jury te overtuigen. Die wilde immers de ontwikkeling van het terrein veiligstellen, de aantrekkingskracht ervan vergroten en inspelen op de verwachtingen van een bevolking die op zoek is naar levensruimte om zich te ontplooien. En dat ook buiten de vier muren van hun woning.

Een buurt waar het zindert van vernieuwingsdrang

De stad Luik lanceerde in maart 2019 een wedstrijd om de oude buurt Grand Léopold nieuw leven in te blazen. De bedoeling was om gezinnen weer naar het stadscentrum te halen door hun energiezuinige en betaalbare karakterwoningen te bieden. Een visie die heel wat verkozenen delen, en niet alleen in De Vurige Stede, zoals Luik ook wel eens wordt genoemd.

Taskforce met deskundigen op het vlak van vastgoed, stedenbouw en architectuur

In overleg met de bestuursorganen van de stad en het gewest richtten we een taskforce op met deskundigen op het vlak van vastgoed, stedenbouw en architectuur. In eerste instantie werd geluisterd naar en overlegd met alle betrokken partijen om tot een gemeenschappelijke visie te komen: een project dat een meerwaarde biedt aan de buurt, de nieuwe manieren van wonen in de stad weerspiegelt en bruggen slaat naar de omliggende straten en het historische stadscentrum.

Daarna werden schetsen, documenten en dossiers opgesteld waarbij iedereen zijn zegje kon doen en respect voor alle betrokkenen steeds centraal stond. Zo stelde Matexi zowel op architecturaal als stedenbouwkundig vlak een aanbeveling op. Het uiteindelijke dossier werd ingediend... en door de jury aangeduid als laureaat.

Lees ook hoe we een nieuwe dynamische ecowijk bouwen in Luik: Paradis Express, een meermaals bekroond vastgoedproject.

Share: