Matexi

Matexi viert zijn 75ste verjaardag: happy birthday!

7 juli 2020

Het is zover! We zijn fier, Matexi viert op 10 juli zijn 75ste verjaardag! De jongste 25 jaar zette Matexi, onder leiding van onze CEO Gaëtan Hannecart, de transitie in van woningbouwer tot buurtontwikkelaar. Want dat is onze bestaansreden: mensen en gezinnen gelukkig maken met een kwalitatieve woonst in een aangename buurt waar iedereen zich thuis voelt en waar buren met elkaar in contact staan. Matexi ontwikkelde zich tot marktleider in buurtontwikkeling en binnenstedelijke herontwikkeling.

Matexi bestaat 75 jaar en vond zichzelf al 4 keer uit. De oprichters van Matexi, de broers Gerard, Robert en Herman Vande Vyvere verkochten aanvankelijk grote stukken landbouwgrond in kleinere percelen, zodat de boeren hun eigen boerderij konden verwerven. In de jaren 50 van vorige eeuw begonnen de broers met de eerste verkavelingsprojecten: op hun percelen startten ze met de aanleg van wegen en riolering en voorzagen ze het water- en elektriciteitsnet. Als ondernemend familiebedrijf zag Matexi in de jaren 60 van vorige eeuw een stijgende vraag naar afgewerkte, betaalbare en gestandaardiseerde woningen en startte het daarom de activiteit van sleutel-op-de-deur woningen op. Toen Gaëtan Hannecart 25 jaar geleden als CEO van Matexi aantrad maakten we de overslag van woningbouwer naar buurtontwikkelaar.

Jaren 1990: eerste binnenstedelijke projecten

Vanaf de jaren 90 neemt Matexi een duidelijke koers richting binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten. In 1995 koopt Matexi een meerderheidsparticipatie in de Brusselse vastgoedvennootschap Jardins de l’Echevinage – Het Schepenhof, dat gespecialiseerd is in binnenstedelijke herontwikkeling. In de Gentse Molenaarsstraat herontwikkelt Het Schepenhof de textielfabriek Florida tot lofts en kantoren. Ook in Jette gaat Matexi aan de slag: het zorgt voor een de succesvolle opwaardering van het verkommerde Charles Woeste-complex, met 417 appartementen, een supermarkt en een winkelgalerij. In 1998 start Matexi met de herontwikkeling van La Mondiale in centrum Brussel tot appartementen, winkels en het hotel The Dominican.

In 1999 start Matexi in Mechelen de herontwikkeling van het nieuwe stadsdeel Lamot op het voormalige terrein van de brouwerij Lamot aan de Dijle. Al in de jaren 90 hecht Matexi veel belang aan de duurzaamheid van zijn buurtontwikkelingen. Matexi creëert de werkgroep Stedenbouw, die experts uit verschillende vakgebieden samenbrengt en weloverwogen invullingen van de beschikbare bouwgronden en woonbuurten ontwerpt.

Participatie: buurten gedragen door de omgeving

Ook participatie staat dan al hoog op de agenda van Matexi: Matexi hanteert daarvoor de charrette, een periode van intensieve design- en planningsactiviteit, met veel inspraak van de belanghebbenden. Zo wil Matexi buurten ontwerpen die gedragen worden door hun omgeving. Leuke anekdote: de charrette was het karretje waarop Parijse architectuurstudenten in de 19de eeuw hun oefentekeningen deponeerden samen met de alternatieve versies die ze ontwierpen.

Jaren 2000

Matexi zet de definitieve stap richting grootschalige binnenstedelijke projecten met de verwerving van 50% in 2000 en 100% in 2004 van de aandelen van Wilma, de specialist in grootschalige, binnenstedelijke (her)ontwikkelingen met een gemengd karakter. Belangrijke projecten zijn de herontwikkeling van het voormalige Postgebouw in Hasselt tot een modern winkelcomplex met appartementen en de reconversie van de voormalige maalderij De Nieuwe Molens langs het kanaal Brugge-Oostende, waar stadswoningen en appartementen komen.

Eind van de jaren 2000 start Matexi in Antwerpen de herontwikkeling van het oude militaire complex ‘Het militair hospitaal’ tot een groene stadsbuurt: ’t Groen Kwartier, dat de hele omringende buurt een nieuw elan geeft en een referentie wordt van een geslaagd binnenstedelijk herwaarderingsproject. Matexi specialiseert zich ook in PPS-wedstrijden (publiek-private samenwerkingen) en wint zo de PPS voor de herontwikkeling van het Feest- en Cultuurpaleis in Oostende tot een winkelcentrum met patio en lofts. Matexi is ook winnaar van de PPS-wedstrijd voor de ontwikkeling van de voormalige spoorwegterrein Centrale Werkplaatsen in Leuven. De site wordt herontwikkeld tot een multifunctionele buurt met 179 wooneenheden. We ontwerpen ook het masterplan voor Campagne du Petit Baulers ten noorden van Nijvel. Daarvoor organiseert Matexi een 10-daagse charrette met alle stakeholders. In totaal komen er meer dan 800 woningen.

Vanaf 2010

Alle bedrijven binnen de groep komen onder één vaandel: Matexi. De nieuwe slagzin ‘Welkom in de buurt’ verwoordt waar Matexi duidelijk op inzet: de creatie van inspirerende buurten. Verschillende entiteiten (Tradiplan, Entro) integreren in Matexi. Alleen Sibomat blijft behouden als aparte entiteit omwille van de specificiteit van houtskeletbouw. In dit decennium start en verwezenlijkt Matexi opvallende projecten, onder andere: Matexi verwerft het project Quartier Bleu in Hasselt dat we, samen met Chateaux Real Estate, ontwikkelen tot een volledig nieuw en duurzaam stadsdeel.

Matexi verwerft de Leopoldtoren in Evere en herontwikkelt het verouderde kantoorgebouw tot een innovatief woonproject met studio’s en appartementen.

Matexi start de bouw van het nieuwe stadsdeel tussen het kanaal en de Zenne in Vilvoorde: 4 Fonteinen. Op termijn komen er zo’n 1.200 wooneenheden, een school, supermarkt en gemeenschapsvoorzieningen. De pop-up, het cultureel centrum De Kruitfabriek, brengt de site tot leven lang voordat de eerste bewoners er arriveren.

Antwerp Tower, het afgeleefde kantoorgebouw uit 1974 aan de Keyserlei in Antwerpen opent de deuren voor een aantal hippe pop-up initiatieven, die zeer succesvol blijken. Matexi zal deze lelijke kantoortoren de komende jaren herbestemmen tot een schitterende woontoren. Ook PPS wedstrijden volgen elkaar op, oa de herbestemming van de Leopoldskazerne in Gent, het project ‘Machtig Wonen in 1830’ in Machelen en in 2019 2 PPS wedstrijden in Luik: Paradis Express, een nieuwe ecowijk tegenover het station en de reconversie tot een duurzame buurt van de oude mijnsite Charbonnage du Hasard in Cheratte. De klemtoon ligt steeds meer op duurzame ontwikkeling.

De jarenlange inzet loont: Matexi ontvangt verschillende vastgoedprijzen. ‘t Groen Kwartier ontvangt de vastgoed RES-Award voor ‘beste woonproject’ én een eervolle vermelding op de Italiaanse Gubbio Prize. Het Laere in Roeselare ontvangt de ‘Tree Awards’, die projecten bekronen waarbij bomen een centrale rol spelen in het ontwerp en de uitvoering.

Share: