Duurzaam leven

Buurten ontwikkelen met een meerwaarde voor de planeet, de mens en de maatschappij

20 maart 2024

Voor Matexi gaat de ontwikkeling van buurten hand in hand met het creëren van toegevoegde waarde: voor de planeet, voor de mensen die er wonen én de buren, en voor de hele buurt, de gemeente of de stad waar het project gelegen is. Op die manier kunnen we op verschillende vlakken iets teruggeven aan de maatschappij.

In Vivegnis, deelgemeente van Oupeye, op zo'n 15 km van de stad Luik, werken we aan een nieuwe buurtontwikkeling die helemaal kadert in deze visie en waarbij alle belangrijke voorzieningen vlakbij liggen. Gezien de aanwezige vijver en beboste hellingen op het terrein van 9,5 ha hebben we bij het ontwerp eerst nagedacht over de groene ruimtes alvorens de 77 woningen te ontwerpen. Bijna 8 ha, oftewel 85% van het terrein, bestaat uit groenzone. Het hele project werd vormgegeven met ecologische en sociale duurzaamheid als groene draad.

Het is in dit kader dat we onze projecten op sleutelmomenten evalueren aan de hand van onze duurzaamheidsmatrix, een instrument dat ons gidst in het stimuleren van ecologie, sociale duurzaamheid en welvaart.

Ecologie

We zijn ervan overtuigd dat zorg voor de planeet op de eerste plaats komt. De site in Vivegnis ontwikkelen we dan ook met respect voor de al aanwezige groen-blauwe structuren, waarbij we elementen integreren die de biodiversiteit verbeteren. Er zullen zo'n 300 bomen en 3.000 meter hagen worden aangeplant, net als een bloemenweide met insectenhotels en nestkastjes. De gebouwen zelf worden uitgerust met een groendak, wat de isolatie, regenwaterfiltering en biodiversiteit ten goede komt.

Sinds 2020 werken we samen met de vzw Vtopia, die op 2,6 ha van het terrein een moestuin met 12 percelen aanlegde ter bevordering van stadslandbouw en de korte keten. Er zal ook een boomgaard met ruim 3.000 fruitbomen worden aangeplant. De samenwerking tussen een coöperatieve en een projectontwikkelaar is uniek en perfect geïntegreerd op de site!

Voor een slim watermanagement op het terrein zal het regenwater kunnen infiltreren in de bodem. We gebruiken het afvloeiende water voor de irrigatie van het centrale buurtpark en Vtopia zal twee vijvers aanleggen om het water op te vangen en te hergebruiken. De 2,2 ha grote vijver, thuisbasis voor heel wat vogelsoorten en een familie bevers, zal worden geïntegreerd in het project. Momenteel lopen er gesprekken met het gewest, de gemeente en het departement Natuur en Bos om van deze zone een officieel natuurgebied te maken.

Om de energietransitie actief te stimuleren, ontwerpen we BEN-woningen en gaan we voluit voor een groeiend aandeel hernieuwbare energie met behulp van zonnepanelen (zelfs in combinatie met groendaken) en lucht-waterwarmtepompen. De 77 woningen zullen dus niet worden aangesloten op aardgas, een fossiele brandstof. De privéparkeerplaatsen worden uitgerust met de nodige voorzieningen zodat de toekomstige eigenaar van de woning er makkelijk een elektrische laadpaal zal kunnen installeren.

Ook in Vivegnis geven we voorrang aan voetgangers en fietsers. Zo plaatsen we voldoende beveiligde fietsenstallingen en voorzien we overal waar mogelijk fiets- en voetpaden met een waterdoorlatende verharding om zachte mobiliteit zoveel mogelijk te stimuleren. De parkeerplaatsen werden dan ook zo ingepland dat auto's het terrein zo weinig mogelijk moeten doorkruisen. De ondergrondse parkeerplaatsen liggen gegroepeerd onder 4 appartementsgebouwen en 3 van de 4 parkings voor de bewoners van de huizen zijn snel bereikbaar via de ingang van de buurtontwikkeling.

Tot slot is er ook aandacht voor afvalbeheer en werken we aan een efficiënter en ecologischer beheer via een afvalinzamelpunt met ondergrondse afvalcontainers. Compostbakken zullen herbruikbare meststoffen produceren voor de moestuin van Vtopia.

Sociale duurzaamheid

Duurzaamheid is meer dan zorg dragen voor onze planeet, het betekent ook zorg dragen voor de mensen die er leven. Daarom verweven we ook dit menselijke aspect in onze projecten.

Om inclusieve buurten te realiseren waar iedereen zich welkom voelt, creëren we een woningaanbod voor zo veel mogelijk verschillende woonwensen dat kansen voor iedereen biedt. We stimuleren diversiteit die we als een reële troef voor onze maatschappij zien. Zo ontwikkelen we in Vivegnis 24 huizen en 53 appartementen verdeeld over kleinere gebouwen van 6 tot 10 appartementen.

We willen ook bijdragen aan veilige buurten waar mensen sociaal met elkaar verbonden zijn. In deze context bekijken we de publieke ruimte en voegen we ontmoetingsplekken toe waar mogelijk. Dankzij de participatieve coöperatieve Vtopia, hun vrijwilligers en ophaalpunten in de stad Luik kunnen vandaag ruim 200 gezinnen genieten van biologische en lokale seizoensgroenten. Zowel de omwonenden van de site als de toekomstige bewoners kunnen een abonnement nemen voor de levering van groentepakketten of kunnen via zelfpluk groenten op het veld oogsten. Het hele jaar door worden er activiteiten aangeboden voor scholen en groepen. Dankzij Vtopia is er op het terrein een sociale dynamiek ontstaan nog vóór de eerste steen van de woonontwikkeling is gelegd!

Welvaart

Elk woonproject is voor ons een gelegenheid om meerwaarde en welvaart te creëren voor de bewoners en de buurt. We bieden toekomstige bewoners een betaalbare woning van betrouwbare kwaliteit, en maximaliseren daarbij de mogelijkheden van elk budget. Door onze duurzame benadering en de kwaliteit van materialen blijft de waarde bovendien gegarandeerd over de jaren heen.

Bij de ontwikkeling baseren we ons op onze Buurtbarometer om te analyseren welke voorzieningen nodig zijn om de buurt nog mens- en woonvriendelijker te maken en voegen die toe waar mogelijk.

Ons project in Vivegnis is een schoolvoorbeeld van de bijdrage die we op verschillende vlakken leveren aan de maatschappij. Hoewel het hele terrein was voorzien als bouwgrond, wordt niet de hele oppervlakte bebouwd. Integendeel, door alle woningen te concentreren op één gedeelte van het terrein kunnen we de aanwezige blauwe en groene structuren bewaren, nog méér groen aanleggen en ruimte voorzien voor landbouw die de ecologie en sociale duurzaamheid ten goede komt.

Share: