Duurzaam leven

Circulariteit, het duurzame principe waarmee we nieuwbouw milieuvriendelijker maken

1 juli 2022

Als buurtontwikkelaar houden we ons bij elk project aan 12 specifieke designprincipes. Die weerspiegelen niet alleen onze visie op wonen, maar houden ook rekening met de wensen van de stad, gemeente of buurt. Een van die principes is circulariteit. We hergebruiken producten en grondstoffen om restafval en de CO2-uitstoot te reduceren.

Het belang van circulariteit

Om nieuwbouw milieuvriendelijker te maken is de volgende stap het aanpakken van het bouwproces en de bouwmaterialen. Dit kan door een circulair systeem met volgende uitgangspunten: Benutten en/of herbestemmen van aanwezige infrastructuren, gebouwen en constructies, maximaal hergebruiken van materialen en afval gebruiken als grondstof.

Onze principes

Matexi hanteert binnen zijn woonbuurten een circulaire aanpak voor de verschillende afvalstromen. Zo bepalen we voor elke buurt slimme en op maat gemaakte maatregelen om de hoeveelheid afval te beperken. Niet enkel het bouwproces krijgt de nodige aandacht, ook de eindgebruikers worden gesensibiliseerd via een informatiepakket. 4 (hiërarchische) principes liggen telkens aan de basis: beperken - bronsortering - hergebruik en recyclage - omzetten naar energie.

Telkens realiseren en beheren we de buurt met een zo laag mogelijke belasting voor het milieu:

  • Bestaande structuren, gebouwen, gebouwelementen en materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt.
  • Er is aandacht voor het gebruik van lokale bouwmaterialen met lange levensduur.
  • We streven naar een gesloten grondbalans.
  • De buurt laat een duurzaam beheer toe.
  • Het gebruik van collectieve afvalinzamelpunten (afvalstraten) wordt gestimuleerd.
  • Maximaal inzetten op circulariteit (water, energie, groen, materialen, ...)

Enkele best practices

In Gent – De Kazerne transformeren we de oude Leopoldskazerne van een verouderd en gesloten militair complex naar een multifunctionele en duurzame stadsbuurt. Daarbij behielden we zowel het karakter als verschillende oude structuren van de militaire site in het ontwerp. Het ontwikkeling werd gescreend met het internationaal erkende certificaat BREEAM en mikt op het label ‘Very Good’ voor zijn minimale milieu-impact.

In de transformatie van de Antwerp Tower werd bijzonder veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Dankzij recuperatie van de originele betonstructuur werd in deze herontwikkeling circulair gewerkt.

In Cheratte – Charbonnage du Hasard tot slot beschermen we het erfgoed van de oude steenkoolmijn. Zowel de typische ventilatieschacht en de aangrenzende gebouwen, de kleedkamers van de mijnwerkers van de voormalige mijn werden behouden in het nieuwe ontwerp.

Ook in Evere – Leopold Views behielden we de betonnen structuur van het voormalig kantoorgebouw uit de jaren '70 en bekleedden die opnieuw om de toren om te vormen tot kwalitatieve hedendaagse appartementen.

Share: