Duurzaam leven

Duurzaam bouwen

19 mei 2022

Via de Matrix screenen we onze buurtprojecten op elementen die een positieve impact hebben op het milieu (Planet), op de maatschappij (People) en op de waardecreatie in de buurt (Profit). Vervolgens kennen we elke buurtontwikkeling een duurzaamheidsscore toe met bijhorend label: ‘duurzaam’ of ‘heel duurzaam’.

De geplande reconversie van de voormalige steenkoolmijn in Cheratte is één van onze projecten die zeer hoog scoren op onze Sustainability Matrix. Het project mag zich met trots ‘heel duurzaam’ noemen en is zelfs een schoolvoorbeeld van duurzaamheid in Wallonië! Welke elementen maken deze buurtontwikkeling dan zo duurzaam?

Het feit dat we een brownfield herontwikkelen tot een nieuwe bruisende buurt is een knap staaltje van duurzaamheid! Immers, we herontwikkelen onbenutte bebouwing en verbeteren de natuurlijke omgeving.

Daarbij zetten we in op een fossielvrij verwarmingssysteem, d.w.z. een verwarmingssysteem zonder aardgas. Hoe dat werkt? Het grondwater in een voormalige mijnschacht loopt nu nutteloos de riool in. Dit ‘mijnwater’ zal in de toekomst de meer dan 100 woningen in de buurt verwarmen en koelen via het warmtenet dat we daar met EQUANS zullen aanleggen. De toekomstige bewoners zullen dat grondwater trouwens ook kunnen gebruiken voor huishoudelijk gebruik (bv. doorspoelen toiletten).

Bij de realisatie van de nieuwe buurt zullen we bestaande structuren hergebruiken en geven we het aanwezige mijnerfgoed een nieuwe bestemming (circulariteit). We zullen ook materialen hergebruiken en tijdens het bouwproces afval zo veel als mogelijk beperken.

De buurt zal daarnaast zeer biodivers zijn. We brachten de aanwezige biodiversiteit en de opportuniteiten in kaart. Zo krijgt ruim de helft van de beschikbare oppervlakte een groene invulling met bomen, een bloemenweide, insectenhotels, nestkastjes en een minimale verharding met aandacht voor zachte mobiliteit. In die groene openbare ruimte creëren we plaats voor ontmoeting en recreatie.

Duurzaamheid op niveau van de woningen

Naast het feit dat de woningen bijna-energie-neutraal ontworpen worden, zal elke woning beschikken over voldoende fietsenstalplaatsen, want we voorzien in totaal maar liefst 250 plaatsen voor fietsen. Elke unit zal ook groene energie kunnen gebruiken dankzij de ruim 500 zonnepanelen die we installeren. En uiteraard rusten we elke woning uit met waterbesparende kranen.

Duurzaamheid op niveau van de organisatie van buurtontwikkeling

We dragen duurzaamheid ook hoog in het vaandel van zodra de buurt bewoond zal zijn. Zo willen we toekomstige inwoners informeren over duurzaam leven en duurzaam onderhoud van hun woning. Dit duurzaam aspect op niveau van de organisatie van de buurtontwikkeling is een extra troef voor alle betrokkenen.

Het voordeel van onze eigen ‘duurzaamheidsmeter’

Sowieso vinden we het belangrijk om onze inspanningen te koppelen aan doelstellingen die wereldwijd erkend zijn. Daarom vertrekt onze duurzaamheidsaanpak vanuit de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Als buurtontwikkelaar hebben we impact op maar liefst 10 van de 17 SDG’s.

Bestaande tools om de duurzaamheid van buurten of gebouwen te meten - zoals de Vlaamse Duurzaamheidsmeter voor Wijken, de referentiegids Quartier Durable en BREEAM - zijn vaak tijdrovend en soms duur. Met onze Matexi Sustainability Matrix kunnen we ál onze projecten op een eenvoudige manier meten op vlak van duurzaamheid. Het is een efficiënte manier om veel informatie over onze duurzaamheid te verzamelen en om continu duurzaamheid centraal te zetten!

Share: