Matexi

Schepen van Geel uiterst tevreden over samenwerking met Matexi

7 december 2022

Op een boogscheut van het centrum van de Antwerpse stad Geel verrijst de nieuwe woonbuurt Laar, een samenwerking van Matexi met aannemer Houben en TRiAS architecten. Een duurzame buurt, die dankzij een collectief warmtenet volledig klaar is voor de toekomst. Bij het bereiken van het hoogste punt spraken we met schepen Bart Julliams over de constructieve samenwerking.

Bart Julliams is sinds 2013 schepen voor Ruimtelijk Beleid en Stadsontwikkeling in de stad Geel. Al van bij de start van het project Geel-Laar in 2017 is hij in gesprek met Tim Peeters, als Development Manager bij Matexi het belangrijkste aanspreekpunt voor de stad. Beide heren hebben na de jarenlange samenwerking een goede verstandhouding. Bij de meiboomviering in november gingen ze maar al te graag in gesprek over de vele troeven van het project.

Tim, kan je iets vertellen over het project Geel-Laar?

Tim: “Geel – Laar is een duurzame nieuwe woonbuurt, gekenmerkt door autoluwe straten en een grote, groene openbare ruimte. In totaal ontwikkelen we er 116 wooneenheden, waarvan ongeveer de helft appartementen en de helft woningen, dus een brede waaier aan woonoplossingen voor mensen van 8 tot 88 jaar! Zij zullen vlak bij de stadskern van Geel wonen, met voorzieningen als scholen, jeugd- en sportverenigingen, zorginstellingen en winkels op wandelafstand.”

Bart: “Daarmee is dit project een schoolvoorbeeld van ons Beleidsplan Ruimte, waarmee de stad Geel in 2019 als eerste in Vlaanderen uitpakte. In dat plan legden we samen met burgers en experten oa vast hoe we de vormgeving van toekomstige buurten in onze stad zien. De rode lijn is duurzaamheid & klimaat, gezonde alternatieve mobiliteit, maar ook verdichting in een warme leefbare stadskern om zo op andere plekken de open ruimte te kunnen vrijwaren. En dat zit allemaal in dit project. Je zit letterlijk onder de kerktoren, je kan te voet naar de winkel en kinderen kunnen met de fiets naar school. Ik durf eerlijk zeggen dat ik hier wel zou willen wonen. Meer nog: voor mij is dit project een voorbeeld van hoe je de duurzame buurt van de toekomst kan ontwikkelen! Er is hier een ijkpunt gemaakt voor toekomstige ontwikkelingen in Geel.”

Open ruimte vrijwaren is enkel mogelijk als je hetgeen je nog wil en kan bebouwen, voldoende compact houdt.

Het project lokte aanvankelijk wel wat buurtprotest uit, onder meer door die densiteit in de stadskern. Ze noemen het een te stedelijk project. Kunnen jullie die kritiek volgen?

Tim: “Geel is een stad met een sterk landelijk karakter. Je hebt hier geen echt stadsgevoel, en op het hele grondgebied zie je inderdaad nog vaak vrijstaande woningen op grote percelen. Maar het is zowel de bedoeling van de stad Geel als van de Vlaamse Regering en Bouwshift om de open ruimte die er nog is, maximaal te vrijwaren. Dat kan enkel als je hetgeen je nog wil en kan bebouwen, voldoende compact houdt. Dus dan is dit volgens mij echt wel de oplossing.”

Bart: “Kijk, ik begrijp die kritiek in het hier en nu best wel. Als schepen van Ruimtelijk Beleid en Stadsontwikkeling moet je eigenlijk in de toekomst kunnen kijken. Je moet vandaag beslissingen nemen waarvan je denkt dat het over 25 jaar de goede beslissing zal zijn gebleken. Wel, ik ben er echt van overtuigd dat we over 25 jaar naar dergelijke projecten zullen kijken als het betere alternatief voor de vrijstaande woning in de straat op een perceel van 8-9 are.”

Tim: “We betrekken de buurtbewoners natuurlijk ook. Participatie, al in een vroeg stadium, is voor de integratie en welslagen van een project bijzonder belangrijk. Hier in Geel-Laar hebben we bijvoorbeeld voor de vergunningsaanvraag ingediend werd, samen met de stad, drie infomarkten gehouden om de buurtbewoners te informeren en hun ideeën en feedback over de buurt te laten geven. En die feedback proberen we maximaal te integreren in het project.”

Een belangrijke troef voor het project is het collectieve warmtenet, het eerste residentiële warmtenet van de Kempen trouwens. Wat houdt dat precies in?

Tim: “De zorg voor onze planeet is een zorg die ons allemaal aangaat. Bij Matexi analyseren we via een eigen meettool, onze Sustainability Matrix, hoe we buurten duurzamer kunnen maken. In dit project kozen we er al in een vroeg stadium voor om aardgas volledig links te laten liggen: we gebruiken geothermie, of de warmte uit de bodem, om woningen te verwarmen. Een tweede groot verschil met een traditionele woning is dat niet elke individuele gebruiker zijn eigen warmte moet voorzien. Dankzij een netwerk voor de buurt, het warmtenet, kunnen we 5 keer efficiënter warmte en 20 keer efficiënter koelte opwekken. Bijna CO2-neutraal, en dus goed voor de planeet, maar zeker ook voor onze bewoners, die veel minder zullen betalen voor hun energieverbruik!”

Kwam dat warmtenet er op vraag van de stad?

Bart: “Het eerste zaadje voor dit project werd geplant in 2017, en van bij de start was duurzaamheid een belangrijke voorwaarde voor de stad. We lieten echter de mogelijkheden open voor de ontwikkelaar. Niet alle projectontwikkelaars willen daarin meegaan, maar Matexi heeft duurzaamheid in zijn filosofie zitten, en na verloop van tijd is Tim met het idee van een warmtenet gekomen. Als stad waren we daar dan ook onmiddellijk voor gewonnen. “

Tim:“Een warmtenet leg je natuurlijk niet op één nacht. Dit idee is geleidelijk aan gegroeid, we hebben lang verschillende opties opengehouden. Je mag niet vergeten dat je voor een warmtenet een grote voorfinanciering nodig hebt en op lange termijn moet durven kijken door de terugverdientijd van 15-20 jaar. Niet elke projectontwikkelaar kan dat. Bovendien is een warmtenet maar interessant en verantwoord als het kan gerealiseerd worden met een bepaalde woondichtheid.”

Bart: “Tim heeft gelijk, het is enkel dankzij de schaal van de buurt, dat we dit kunnen waarmaken. En dankzij de samenwerking, want ik ben ervan overtuigd dat we de klimaatdoelstellingen alleen kunnen halen als we het samen doen. Als de overheid en de privésector de handen in elkaar slaan. Want voor particulieren wordt het stilaan onbetaalbaar om aan de duurzaamheidseisen te voldoen. De kost om oude woningen te renoveren naar energiezuinige woningen is gigantisch. We dreigen de middenklasse volledig te verliezen. De Vlaamse Overheid neemt een aantal prima initiatieven ter ondersteuning, maar dit soort van technieken toegepast in een ontwikkeling kunnen ook de burgersontlasten. Nu we dit project hebben als voorbeeld gaan we hierop verder borduren in en naar toekomstige ontwikkelingen.”

Hoe ervaren jullie zelf de onderlinge contacten?

Tim: “We hebben een zeer gezonde verhouding met de stad. Eén van wederzijds begrip en respect. Natuurlijk zitten we niet altijd op dezelfde lijn. Een overheid dient het algemeen belang, zet de lijnen uit en bewaakt die, wij zijn de initiatiefnemer, ontwerper en doener. Daarom overleggen we, vaak en doordacht, met een belangrijke gezamenlijke doelstelling…”

Bart vult aan: “…de buurt beter maken. Inderdaad, ik werk graag samen met Matexi. Het is een aangename en constructieve samenwerking, met wederzijds respect voor elkaars dilemma’s. Per jaar komen er flink wat nieuwe inwoners bij in Geel, en die willen allemaal een leuke plek om te wonen. Tegelijk moet onze stad de klimaatdoelstellingen halen, en dat kunnen we niet alleen. Dus ik ben er zeker van: als stad heb je een goede buurtontwikkelaar als Matexi echt nodig.”

Als stad heb je een goede buurtontwikkelaar als Matexi echt nodig.

Van harte bedankt ook aan onze partners op Geel-Laar: aannemer Houben NV en TriAS architecten.

Share: