Verhalen uit de buurt

Laar is een buurt die klaar is voor de toekomst

1 juni 2022

Wat is jullie visie voor de site Laar?

“Site Laar is een inbreidingsgebied binnen de Ring en in het centrum van Geel, in vogelvlucht op minder dan 1,5 kilometer van de Markt en op minder dan 600 meter van de kern van het gehucht Sint-Dimpna. Het project past binnen de breed gedragen stedenbouwkundige visie om het ruimtegebruik te beperken en geen afgelegen braakliggende gronden aan te snijden. Zo wordt er op een slimme manier ‘verdicht’ door combinatie van aaneengeschakelde groepswoningen en meergezinswoningen. Maar de verdichting gaat niet ten koste van natuur en groen. Er wordt voorzien in een groot, groen parkgebied in het midden van de site. In de mobiliteitsvisie krijgen de diverse weggebruikers een plaats. Auto’s kunnen de site bereiken, maar parkeren grotendeels ofwel ondergronds, ofwel in parkeereilanden. Dit zorgt voor een autoluw binnengebied met voornamelijk ‘trage’ verbindingswegen. En dat komt zowel bewoners als zachte weggebruikers ten goede. De combinatie van bebouwing, open ruimte en mobiliteitsvisie geeft deze site een duurzaam stedelijk karakter.”

Welke woontypologieën krijgen hier een plaats?

“Er worden op site zowel grondgebonden ééngezinswoningen voorzien als meergezinswoningen. De verhouding tussen beide is ongeveer 50%-50%. Binnen de twee typologieën is ook nog variatie voorzien, zowel in grootte als vormgeving. De grondgebonden woningen zijn verspreid over de site en worden in verschillende fase gebouwd. Er zijn zowel 3- als 4-slaapkamer woningen. Ze hebben een eigen privatieve tuin en de meeste woningen grenzen ook aan de parkzones. Door het autoluwe karakter van de site, zorgt dit voor een directe toegang, wat van de woningen echte parkwoningen maakt. Daarnaast zijn er ook woningen die ‘traditioneler’ zijn opgevat, waarbij men ofwel vooraan aan het huis kan parkeren of een carport heeft achteraan de tuin. Dat is vooral zo aan de rand van de site. De meergezinswoningen zijn verdeeld op de site over 4 woongebouwen, elk met een eigen korrelgrootte. Er zijn appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers. Er is ook een sociaal woonaanbod voorzien zodat ook bewoners met een maatschappelijk kwetsbare positie een thuis kunnen vinden binnen de nieuwe site. Die verscheidenheid van typologieën zorgt voor een mix van bewoners, die op kleine schaal de diversiteit van een samenleving probeert te weerspiegelen.”

Jullie gaan voor een moderne, hedendaagse en duurzame vormgeving?

“Klopt. De vormgeving moet enerzijds uniform zijn, zodat alles één geheel vormt. Tegelijk zal er voldoende variatie zijn. We zoeken die balans door de eerder genoemde verschillende typologieën te verenigen met een doordachte vormgeving, materiaalgebruik en kleinere architecturale gestes, die men vaak pas opmerkt wanneer men aandachtig rondkijkt. Doordat de site in verschillende fases wordt uitgevoerd, kunnen we in elke fase een eigen accent leggen. Zo zijn er eengezinswoningen met twee verdiepingen en zadeldaken, maar ook ééngezinswoningen met platte daken waarbij de niveaus variëren tussen twee en drie bouwlagen.

Er is gezocht naar materialen die duurzaam zijn en hun degelijkheid hebben bewezen. Zo wordt er hoofdzakelijk ingezet op moderne baksteenarchitectuur: die is robuust en doorstaat de tand des tijds goed. Binnen de baksteenarchitectuur is er een waaier aan mogelijkheden, zelfs met éénzelfde steen.

Daarnaast worden andere materialen (zoals Europees hout en architectonisch beton) gebruikt om een accent te leggen of grotere vlakken te doorbreken, zoals bij de forsere woongebouwen. De materialen kunnen per bouwfase een andere invullingen krijgen waardoor enerzijds variatie ontstaat, maar ze ook een eenheid vormen binnen de site.”

Hoe wordt het aspect duurzaamheid geïntegreerd?

“Naast het evenwicht tussen bebouwde zones en groenzone, vernieuwde mobiliteit met aandacht voor elke gebruiker, robuust materiaalgebruik en sociale diversifiëring wordt er ook resoluut ingezet op duurzame energie. De buurt krijgt een eigen warmtenet waarbij met behulp van energie uit de bodem zowel verwarmd als gekoeld zal worden. De site is dus volledig ‘gasloos’ en is niet afhankelijk van eindige energiebronnen. Het groene karakter van de wijk en de verschillende groendaken zorgen ook voor een evenwichtigere waterhuishouding, zodat water op vertraagde manier kan infiltreren en/of afgevoerd kan worden.”

Wat zijn volgens u de grote pluspunten van de site voor toekomstige bewoners?

“Bewoners zullen terechtkomen in een nieuwe buurt die klaar is voor de toekomst. Ze zullen wonen in een stedelijk gebied (centrumstad) met een groen en eigentijds karakter. Alle voorzieningen en werkgelegenheid liggen op een boogscheut van de site. De nieuwe buurt is klaar voor de uitdagingen van de toekomst zoals energietransitie, klimaataanpassingen, mondialisering, … door haar stedelijke inplanting, vormgeving, duurzaamheidsaspecten en diversiteit in al zijn facetten.”

Onze projecten

Ben je op zoek naar een woning, appartement of bouwgrond? Vind hier je nieuwe thuis!

Projecten

Share: