Matexi

“Probleemoplossend denken is voor ons logisch. En voor Matexi duidelijk ook.”

12 mei 2023

Om nieuwe buurten in het hele land te realiseren, werkt Matexi samen met tientallen onderaannemers. Wat betekent dat voor een bedrijf, samenwerken met de grootste buurtontwikkelaar van België? We gingen langs bij Steven Luyckx, directeur der werken bij algemeen aannemer MBG. Hij vertelt hoe het is om de residentiële projecten, die Matexi ontwikkelt, effectief te bouwen. En hoe hij de betrokkenheid als externe partner van Matexi ervaart.

Eerst even schetsen wat MBG precies doet?

“MBG is een algemene aannemer,” vertelt Steven. “Er werken bij ons een 90-tal arbeiders en 110 bedienden. Wij bouwen zowel in opdracht van private bouwheren, zoals projectontwikkelaars, als voor openbare besturen via aanbestedingen. Je vindt onze werven voornamelijk in Vlaanderen en in de noordrand van Brussel. Voor Matexi bouwen we in Vilvoorde de nieuwe buurt 4 Fonteinen, op de plaats waar zich vroeger een industriële site langs het Zeekanaal bevond.”

Hoe kwamen jullie met Matexi in contact?

“Zoals meestal begon het met een klassieke offertevraag. Dat was voor het appartementsgebouw ‘t Sas in 4 Fonteinen. We haalden die opdracht binnen en Matexi was tevreden met de kwaliteit. Dat maakt dat we een tijdje terug een tweede gebouw - het Brughuis - afgewerkt hebben, en ook een derde - Waterzicht - succesvol opgeleverd hebben.”

Hoe verloopt de samenwerking met Matexi?

“Wij ervaren de samenwerking als een grote meerwaarde. Het is fijn om te weten dat je samen aan een woonproject werkt, en dat je altijd samen naar oplossingen zoekt,” legt Steven uit. “Matexi erkent ons als volwaardige partner en nodigt ons steeds vaker uit om al van bij de prille start, nog lang voor het bouwen zelf, het project mee uit te tekenen. Zo zijn de plannen en de uitvoering veel efficiënter op elkaar af te stemmen, en wordt er vanaf dag één naar een budget toegewerkt en ontworpen.”

Lees verder onder de foto

Persoonlijk contact

Hoe bouwde je dat vertrouwen op bij Matexi?

“Bij MBG zit constructief meedenken in ons hele bedrijf ingebed. We gaan niet voor het minste zaken gaan aanklagen of claimen. Wij hebben trouwens geen juristen in dienst en laten contracten het liefst waar ze zitten: in de lade,” vertelt Steven.

“Persoonlijk contact is altijd het beste en het efficiëntste. Zelf problemen oplossen of meedenken tot de beste oplossing is bereikt, dat is meer onze aanpak. En dus niet: aangetekende brieven versturen.” (lacht) “Bij Matexi weten ze intussen goed dat ze op ons kunnen rekenen als er iets voorvalt, ook nog ná de oplevering.”

“We denken ook financieel mee,” zegt Steven, en hij verklaart zich nader. “We merkten dat er bij de bouw van het Brughuis een alternatieve fundering mogelijk was. Een waarbij Matexi zou besparen, omdat we minder beton zouden nodig hebben, én die voor ons het werk eenvoudiger zou maken. Het studiebureau keurde ons voorstel goed. Een win-win voor iedereen!”

Hoe is het om voor Matexi te kunnen bouwen?

“Voor ons is Matexi een terugkerende klant, en dat zorgt voor een vlotter verloop van het hele traject. We kennen intussen hun werking, de contacten zijn goed, de communicatielijnen zijn kort. Het feit dat ze ons nu vaak al bij de start betrekken en onze knowhow erkennen, zorgt ervoor dat wij in die uitvoeringsfase ook alles op alles zetten. Uiteindelijk hebben alle partijen daar baat bij.”

Matexi focust heel sterk op duurzaamheid in bouwen en wonen. Kunnen we dat bij MBG ook terugvinden?

“Absoluut, we willen bijvoorbeeld zo weinig mogelijk stroom uit dieselgeneratoren halen. We streven naar zo groen mogelijke stroom en hebben energiecontracten met groene stroomleveranciers, die ons voorzien van zo Belgisch mogelijke groene stroom,” vertelt Steven. “Op al onze werven brengen we de energiestroom in kaart. We meten hoeveel stroom en water we verbruiken in de week en in het weekend. Dan zien we waar er sluimerverbruik zit – bijvoorbeeld als er kraantjes lekken of airco’s blijven aanstaan. Zo kunnen we meteen ingrijpen.”

“Ook de afvalstroom en de impact van materialen beperken we zoveel mogelijk. Op dat vlak zijn we vaak afhankelijk van architecten die de bouwmaterialen beschrijven. Zo vreten bakstenen bijvoorbeeld heel veel energie bij het productieproces,” legt Steven uit. “Ons bouwafval sorteren we: staal, hout, restafval. En uiteraard staan er gescheiden afvalbakken aan de werfkantoren.”

“Waar mogelijk zorgen we voor hergebruik van grondwater dat we oppompen. Als dat water niet vervuild is, zoeken we een oplossing om het ter beschikking te stellen. We hebben bijvoorbeeld een samenwerking gehad in Brussel, waar we nieuwe vijvers gevuld hebben met dit water. Of in Leuven, waar een bekende brouwerij het water inzette voor het brouwproces.”

“Je moet met elkaar in dialoog durven gaan over duurzaamheid. En bij Matexi zitten we daar zeker op dezelfde golflengte.”

Je moet met elkaar in dialoog durven gaan over duurzaamheid.

Share: