Duurzaam leven

Care for our planet: Matexi biedt omwonenden gratis grondwater van werf

25 november 2020

Zorg voor de planeet is voor Matexi een belangrijk fundament. In heel wat buurten namen we al succesvolle duurzame initiatieven. Vanaf 2021 gaan we verder: we willen onze slagkracht als grootste buurtontwikkelaar structureel inzetten. We focussen - mét meetbare doelstellingen - op vijf thema’s: biodiversiteit, zachte mobiliteit, energietransitie, circulariteit & afvalbeheersing, en watermanagement. Binnen dat laatste thema zetten we een interessant pilootproject op: we stelden het grondwater van een werf in Diepenbeek ter beschikking voor hergebruik door omwonenden, gemeentediensten en plaatselijke landbouwers.

In de Paul Piperslaan in Diepenbeek ontwikkelt Matexi een nieuwe duurzame buurt met woningen en appartementen rond een parkzone van 3.000 m². Om de bouwwerken in droge omstandigheden uit te voeren, pompten we van september tot eind november grondwater op. Dit kostbare water laten we niet verloren gaan in het riool, maar verzamelen we in een buffercontainer met aan de straatzijde enkele kranen.

Bijdrage aan een betere leefomgeving

Burgemeester Rik Kriekels van Diepenbeek: “Ons klimaat wordt droger en duurzaam waterbeheer wordt dan ook een noodzaak in België. Diepenbeek heeft een klimaatplan, met als onderdeel het nuttig hergebruik van grond- of regenwater. Dankzij dit pilootproject kunnen we een deel van ons klimaatplan effectief realiseren.”

Gert Petit, projectontwikkelaar bij Matexi: “Ook wij willen als bedrijf bijdragen aan een betere leefomgeving in de buurten die we realiseren. Integraal waterbeheer is één van de manieren waarop wij als buurtontwikkelaar een grote positieve impact kunnen hebben. Daarom stelden we aan de gemeente voor om het bemalingswater van de bouwwerf te hergebruiken.”

We gingen graag in op dit samenwerkingsvoorstel. Naast de inwoners van Diepenbeek kon ook de groendienst het grondwater gebruiken.

Levensnoodzakelijk water gerecupereerd

Matexi werkte voor dit pilootproject samen met Werfwater, een platform dat aanbieders van water in contact brengt met partijen die water nodig hebben. “Door deze samenwerking konden we één van de meest levensnoodzakelijke producten recupereren en opnieuw in omloop brengen”, informeert Sven Van Roy van Werfwater.

Ook Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir was enthousiast over het project: “Water is tegenwoordig ons blauwe goud. De Vlaamse regering wil Vlaanderen met haar Blue Deal weerbaarder maken tegen droogte en dat vergt inspanningen van de overheid, van de industrie, van de landbouw, van projectontwikkelaars, kortom: van iedereen. Dat hier het voortouw genomen wordt om bemalingswater uit bouwputten zinvol te gebruiken kan hopelijk anderen inspireren om hetzelfde te doen. Zo maken we van bouwputten blauwe goudmijnen.”

Care for our Planet: onze 5 thema’s

Share: