Buurten met oog voor ecologie

Zorg voor de planeet

Het is noodzakelijk om in binnenstedelijke context verouderde of onaangepaste gebouwen te slopen en opnieuw op te bouwen (met hergebruik van materialen) en om vervuilde sites of oude fabrieksterreinen te saneren.

Bij de ontwikkeling van onze projecten gaan we doordacht te werk; we werken verdichtend, met een optimale ruimtelijke ordening en met respect voor het aanwezige groen en erfgoed. We voorzien zelf ook groen en werken mee aan de biodiversiteit, bijvoorbeeld met groendaken.

We ontwikkelen compacte woningen en appartementen met uitgekiende ontwerpen, zonder in te boeten aan woonkwaliteit. En we gebruiken zoveel mogelijk streekeigen en hernieuwbare materialen. We doen er alles aan om een optimale energiezuinigheid te garanderen met de nieuwste technieken zoals bijvoorbeeld de aansluiting op een warmtenet.

Ook proberen we ook onze bedrijfs- en bouwprocessen zo efficiënt mogelijk te maken; zoals vervoer van en naar de werven via het water.

Vijf thema’s staan centraal in onze zorg voor de planeet: biodiversiteit, watermanagement, energietransitie, zachte mobiliteit, en circulariteit & afvalbeheersing. Via onze Sustainability Matrix, een meetinstrument met 60 duurzame initiatieven, screenen we al onze projecten op duurzaamheid. Hierbij houden we al rekening met de criteria van de EU-taxonomie die in de toekomst van kracht zullen worden.

VILVOORDE 4 FONTEINEN

Op de voormalige industrieterreinen tussen het Zeekanaal en de Zenne ontwikkelen we een nieuw stadsdeel. Dankzij een masterplan dat voldoet aan wat de bewoners nodig hebben, waaronder een uitgekiend, duurzaam mobiliteitsplan en flexibele gebouwen, is dit stadsdeel future proof.

Meer info
Luchtbeeld op de appartementen

EVERE LEOPOLD VIEWS

Hergebruik van leegstand door een oud kantoorgebouw te strippen en nieuw leven in te blazen is een duurzame manier van stadsverbetering. Bovendien gebruikten we hernieuwbare energiebronnen met zonnepanelen voor elk appartement, vloerverwarming, hoge isolatiewaarden en verplaatsbare zonwering.

Meer info
Zicht vanaf de straat

GENAPPE I-DYLE

Op de voormalige industriesite van de suikerfabriek van Genappe ontwikkelen we het eerste innovatieve ‘éco-quartier’ van Wallonië. De buurt is volledig ontworpen volgens de criteria voor ‘duurzame wijken’ met maximale aandacht voor zachte mobiliteit, publieke ruimte, groenvoorziening, waterhuishouding en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

ROESELARE HET LAERE

In hartje Roeselare ontwikkelen we een stadsbuurt met appartementen, stadswoningen en commerciële ruimtes die aangesloten zijn op het warmtenet. Ze beschikken ook over zonnepanelen, isolerend glas en vloerverwarming. Alle units zijn bijna-energieneutraal en beantwoorden aan de energienorm 2021.

Ontdek andere projecten