Duurzaam leven

Matexi zorgt voor de planeet via slim watermanagement

08 maart 2021

Duurzaamheid is voor Matexi een essentieel onderdeel van elk ontwikkelingstraject. Duurzaamheid betekent bij Matexi dat bij de ontwikkeling van onze buurten zowel de zorg voor de planeet als de zorg voor de samenleving integraal deel uitmaken van de ontwikkeling. Via vijf thema's verweven we onze zorg voor de planeet in onze projecten. Een van die thema's is watermanagement. Als buurtontwikkelaar engageren we ons om meer water te hergebruiken en zo weinig mogelijk (regen)water te laten verloren gaan.

Onze visie

Waterbesparing

Met waterbesparende kranen en douches in het standaard sanitair pakket stimuleren we onze klanten om duurzame keuzes te maken. In onze kantoren meten we het waterverbruik, om zo waterbesparing te onderzoeken.

Water hergebruiken

In veel projecten wordt regenwater gerecupereerd. We streven ernaar om elke grondgebonden woning en gelijkvloers appartement aan te sluiten op regenwater voor het toilet en de wasmachine. Ook doen we onderzoek naar het hergebruik van afvalwater.

  • In de buurt 4 Fonteinen in Vilvoorde loopt een onderzoeksproject voor het behandelen van afvalwater. Het water wordt opgevangen en gezuiverd via een innovatief systeem. Daarna kan het worden gebruikt voor toiletten, wasmachines, schoonmaak en zelfs stadslandbouw of voor de productie van drinkwater.

Bij het gebruik van bronbemaling onderzoeken we of we het bemalingswater ter beschikking kunnen stellen aan de buurt. Ook kijken we om de toiletten van elk Matexi-kantoor aan te sluiten op regenwater.

Waterinfiltratie

We zorgen voor voldoende natuurlijke buffer- en infiltratiecapaciteit door wadi’s op te nemen in het landschapsontwerp. In de tuinen en het openbaar domein beperken we het aandeel verharde oppervlakte, om meer waterinfiltratie toe te laten. We streven ernaar om het aandeel niet-waterdoorlatende verharding in onze projecten structureel te verminderen.

  • Op het project Terneuzenwegel in Sint-Niklaas vormt de grachtenstructuur een ecologisch waardevol netwerk. Tegelijk is het een functionele oplossing voor het waterbeheer.

Concrete acties in 2021

  • We bieden enkel waterbesparende kranen en douches aan in het sanitair pakket*.
  • We sluiten toiletten of wasmachines aan op regenwater in elke woning en grondgebonden appartement*.
  • Per woning plaatsen we een regenwaterput van 5.000 liter en per appartementsgebouw een waterput van minimaal 20.000 liter*.
  • Binnen elke regio wordt bij minstens één project het bronbemalingswater beschikbaar gesteld voor de buurt, wanneer bronbemaling nodig is.
  • We meten het aandeel waterdoorlatende oppervlakte per project, zodat we dit structureel kunnen verbeteren.
  • We meten het watergebruik op onze kantoren, om op termijn besparingsdoelen te kunnen stellen.
  • Waar mogelijk sluiten we de toiletten van onze kantoren aan op regenwater.

* Van toepassing op alle projecten die zich in 2021 in de ontwerpfase bevinden.

Onze duurzame aanpak

Ontdek hoe we met onze projecten bijdragen aan de zorg voor onze planeet

Buurten met oog voor ecologie

Gerelateerde artikels