Duurzaam leven

Biodiversiteit, het duurzame principe waarmee we niet alleen de planeet maar ook de mens meerwaarde bieden

24 mei 2022

Onze biodiversiteitsprincipes als we een buurt ontwikkelen

Bij ‘Matexi’ is het de doelstelling om een duurzame, gezonde leefomgeving te ontwikkelen voor de bewoners. Daarom doen we onderzoek naar ecologische systemen binnen een woonproject en zijn omgeving zodat we de biodiversiteit maximaal kan stimuleren of herstellen. Dit kan simpelweg door gevarieerde groenvormen te gebruiken, ontharding te promoten en variatie in plantensoorten te integreren om zo de biodiversiteit in zijn ere te herstellen.

Want meer aandacht voor biodiversiteit bij projectontwikkeling zorgt voor de bescherming en het herstel van natuurwaarden, het versterken van het 'groenblauwe netwerk' en het gezonder maken van de leefomgeving. Ook heeft meer groen positieve gevolgen voor ons klimaat en draagt het onder andere bij tot waterzuivering, verkoeling en zuivere lucht.

Analyse & identificatie van de bestaande landschappelijke context

 • Onderzoek van de biologisch waardevolle en zeer waardevolle gebieden
 • Afstemming van de landschappelijke mogelijkheden

De buurt bewaart en beschermt de lokale en bovenlokale natuurwaarden

 • Integratie en/of herstel van aanwezige landschapselementen
 • De buurt snijdt geen biologisch waardevolle zones af

Groene inrichting wordt ontworpen met het oog op de landschappelijke dynamische omgevingseigenschappen

 • Er wordt rekening gehouden met de juiste keuze van beplanting te bepalen a.d.h.v. de nabije omgeving, grondsoort, standplaatseigenschappen, ...
 • De inrichting houdt rekening met de dynamiek van het landschap. (waterpeilen, biotopen, grondlagen, …)
 • De buurt wordt voorzien van streekeigen beplanting (en dieren) met het oog op klimaatgerichte soorten
 • Indien mogelijk integreren van extensieve zones op maat van de omgeving
 • De groene zones bieden voedingsbronnen, nest- en voortplantingsmogelijkheden voor fauna

De buurt word beheerd met een zo laag mogelijke belasting op het milieu

 • Er wordt een beheerplan opgemaakt om correct en efficiënt te werk te gaan
 • De juiste keuze van groenvorm zorgt voor minder onderhoud

Enkele best practices

 • In Sint-Niklaas – Terneuzenwegel legden we een groot, natuurlijk park aan met veel belevingswaarde
 • In Roeselare – Het Laere kijken de appartementen uit op groene daktuinen.
 • In Antwerpen – ’t Groen Kwartier werden de bestaande bomen op de site maximaal behouden en plaatsten we biodiverse beplanting voor de gevel.
 • In de buurt La Clé des Champs in Bouge stimuleren we de biodiversiteit door de aanplanting van bomen, struiken en hagen, en de aanleg van een bloemenweide. Een insectenhotel biedt onderdak aan allerlei insecten

Lees zeker ook welke concrete ambities we in 2022 hebben op het vlak van biodiversiteit!

Share: