Matexi

Vaste of variabele rentevoet: wat is het verschil?

25 mei 2023

Als je overweegt om een woning te kopen en je wil een hypothecair krediet aanvragen, dan word je al snel geconfronteerd met de vraag welk type rentevoet je wenst te kiezen.

De maandelijkse aflossing van je hypothecaire lening bestaat enerzijds uit een gedeelte kapitaal en anderzijds uit een interestgedeelte. De hoogte van de intrestlasten is o.a. afhankelijk van het geleende bedrag en de looptijd van de lening maar ook van de gekozen renteformule. Er bestaan meerdere opties, maar de meest gebruikelijke formules zijn de vaste en de variabele rentevoet.

Hoe maak je de juiste keuze om je investering te optimaliseren, de globale kosten te beperken én je stressniveau over de maandelijkse aflossingen zoveel mogelijk onder controle te houden? We zetten de verschillen, voordelen en nadelen van een vaste en variabele rentevoet voor jou op een rij.

vaste of variabele rentevoet

Vaste rentevoet

Een hypothecair krediet met een vaste rentevoet is een kredietformule waarvan de rentevoet in de loop van de tijd niet verandert: het bedrag dat je elke maand aflost blijft van de eerste tot de laatste maandelijkse afbetaling gelijk. 

Voordelen 

In één woord: zekerheid! Omdat je voor de hele looptijd van jouw krediet precies weet hoeveel je maandelijks moet aflossen, vermijd je onaangename verrassingen! 

Nadelen 

Deze financiële zekerheid heeft twee nadelen.  Het eerste nadeel is de kostprijs: een vaste rentevoet zal hoger zijn dan een variabele rentevoet.  Het tweede is dat de rentevoet in de loop van de tijd vastligt. Als de rentevoeten tijdens de looptijd van jouw krediet zouden dalen, dan profiteer je niet van lagere maandelijkse aflossingstermijnen. Als de rente echter sterk daalt,dan kun je altijd overwegen om jouw lening te herfinancieren door een nieuw krediet af te sluiten met een gunstigere rentevoet. Een herfinanciering van een lening brengt extra kosten met zich mee. Het is aan te raden om na te gaan of de herfinanciering tegen een goedkopere rentevoet op langere termijn opweegt tegen de kosten verbonden aan de herfinanciering. 

Variabele rentevoet

Een hypothecaire lening met een variabele rentevoet houdt in dat de rentevoet kan schommelen, zowel omhoog als omlaag, op welbepaalde tijdstippen naargelang de gekozen formule (doorgaans jaarlijks of om de drie, vijf of 10 jaar).  

Voordelen 

Deze formule heeft doorgaans een lagere rentevoet dan een vaste rentevoet.
Daalt de rente, dan dalen ook de maandelijkse aflossingen van je hypothecair krediet. 

Nadelen 

De herziening van de rentevoet volgt de beweging van de markt in beide richtingen: als de markt daalt, maar ook als die stijgt. Het voornaamste nadeel van deze formule is dus dat je geconfronteerd wordt met een hogere maandelijkse afbetaling als gevolg van een ongunstige ontwikkeling van de markt op het moment waarop jouw rentevoet wordt herzien.  

Toch is het risico bij een variabele rentevoet bij wet beperkt. De intrest kan namelijk maximaal verdubbelen, een rentevoet van 3% kan dus nooit hoger worden dan 6%. De kredietnemer kan dus op voorhand inschatten of dit al dan niet financieel haalbaar is. 

Er zijn ook systemen waarbij, in geval van een rentestijging, de maandelijkse aflossing gelijk blijft, maar de looptijd van de lening verlengd wordt. 

Welke renteformule is het best geschikt voor mijn vastgoedproject? 

Wetende dat een variabele rentevoet schommelt volgens de marktomstandigheden en dus voor de kredietnemer meer risico's inhoudt, kan je beter voor een dergelijke rentevoet kiezen als de marktrente hoog is en je verwacht dat de rente op korte en middellange termijn zal dalen. 

Als je echter het risico neemt om voor een variabele rentevoet te kiezen, zorg er dan voor dat je in staat bent hogere kredietkosten te betalen als de rente aanzienlijk stijgt. 

Als financiële zekerheid voor jou een must is of als de marktrente laag is en dus bijzonder interessant, kan je daarentegen beter kiezen voor een hypothecair krediet met een vaste rentevoet. Zo betaal je tijdens de hele duur van jouw lening maandelijks altijd een vast bedrag af. 

De keuze is afhankelijk van de economische situatie, maar ook van je eigen risicoprofiel, noden en wensen. Even langsgaan bij een bank of financiële instelling om inzicht te verwerven in de verschillende soorten renteformules is zeker en vast een goede start wanneer je plannen hebt om vastgoed te verwerven! 

Klaar om te gaan voor een eigen woning?

Ontdek het Matexi aanbod

Share: