Matexi

Business Manager Florence Leroy geeft haar visie op de Oost-Vlaamse vastgoedmarkt

18 augustus 2022

De best mogelijke buurt

Bij Matexi kiezen we bewust voor lokale verankering, met regiokantoren in nagenoeg elke Belgische provincie. Onze medewerkers kennen de steden en gemeenten van hun regio als geen ander, met onze Business Managers als grootste ambassadeur en expert van hun lokale markt. Zo staat Florence Leroy aan het hoofd van Matexi Oost-Vlaanderen sinds 1 april 2022, nadat ze eerder drie jaar lang Project Developer was in dezelfde provincie.

Florence werkt mee aan het reconversieproject Aalst-Pier Kornel, een intergenerationele buurt met 430 woningen op een voormalige industriële site, en aan de reconversie van de voormalige Leopoldskazerne in Gent. Een magische plek, noemt Florence het. “Die verwevenheid tussen oud en nieuw, waarbij het ontwerp respect toont voor het historisch erfgoed en tegelijk nieuwe voorzieningen en woningen creëert, maakt het een uniek project.”

De twee grote binnenstedelijke reconversieprojecten zijn nochtans eerder uitzonderlijk voor de Oost-Vlaamse vastgoedmarkt. “Ondanks de nakende bouwshift merken we dat niet alle Oost-Vlaamse gemeenten klaar zijn voor kwalitatieve verdichting. Vooral de landelijke (rand)gemeenten hebben nog steeds de voorkeur voor de klassieke verkavelingen”, vertelt Florence. “Daarbij gaan we wel steeds kernversterkend te werk door bestaande dorps- en stadskernen op te waarderen.”

Toch is het ruimtelijk beleid in Oost-Vlaanderen de laatste jaren enorm veranderd. “Steden en gemeenten zijn veel meer dan vroeger bezig met hoe het wonen van de toekomst er in hun regio moet uitzien”, aldus Florence. En omdat ze die expertise niet altijd in huis hebben, laten ze zich ook meer en meer bijstaan door een studiebureau, intercommunale, of een buurtontwikkelaar als Matexi. “Ze staan er steeds vaker voor open om rond de tafel te zitten, en samen de best mogelijke buurt te ontwikkelen. Of ze schrijven een wedstrijd uit – de zogeheten PPS of publiek-private samenwerking- om ontwikkelaars te stimuleren de best mogelijke buurt te creëren. Duurzaamheid en betaalbaarheid staan daarbij steeds hoog op de prioriteitenlijst, maar ook voorzieningen toevoegen als recreatie of openbaar groen. Thema’s die ook Matexi hoog in het vaandel draagt.”

Een nieuw woonproject geeft ook kansen aan de buurt. Daarom gaan we al van bij de start aan de tafel zitten met alle belangrijkste stakeholders

Betaalbaarheid als hot topic

Net als in andere provincies, is betaalbaarheid ook in Oost-Vlaanderen een enorm hot topic. Want de vastgoedmarkt staat er onder druk. “Leningen worden duurder, de constructieprijzen stijgen, en de prijs van vastgoed stijgt mee. Tegelijk vind je op de Oost-Vlaamse markt heel wat jonge gezinnen, die na hun studies in de ruime regio rond Gent willen wonen. Het wordt stilaan duidelijk dat een eigen woning voor hen onbetaalbaar wordt. Daar zullen we in de toekomst zeker op moeten inspelen, bijvoorbeeld door woningen ook te huur aan te bieden.”

Waar Florence alvast prat op gaat als ze met haar team nieuwe buurten ontwikkelt in Oost-Vlaanderen, is buurtparticipatie. Het vergunningsproces is op vandaag zeer complex geworden en wordt niet enkel door de administratie en het beleid gestuurd maar ook de buurtis een belangrijke stakeholder geworden. Bovendien is de burger de laatste jaren steeds mondiger geworden, en worden er steeds vaker bezwaarschriften of beroepen ingediend tegen een nieuwe buurtontwikkeling. “Maar een nieuw woonproject geeft ook kansen aan de buurt. Daarom gaan we al van bij de start aan de tafel zitten met de belangrijkste stakeholders, onder wie buurtbewoners, de sportclub, jeugdbeweging of andere verenigingen in de buurt, om hen te bevragen over hun wensen en bezorgdheden. Zuivere participatie is niet altijd evident maar waar we kunnen is er een betrokkenheid en steeds transparante en open communicatie als basis. We zien de grenzen van een projectzone ruimer dan het woonproject zelf. Enkel zo kan er een win-win ontstaan, een kwaliteitsinjectie voor de ruime omgeving, een meerwaarde voor de buurt. Zo organiseerden we nog maar net een infomarkt voor de buurtbewoners van ons nieuw project in Oostakker.”

Wat de toekomst voor Matexi Oost-Vlaanderen brengt, wil Florence nog niet helemaal verklappen. Maar met haar motto “Nothing is easy but everything is interesting”, beloven de komende jaren in Oost-Vlaanderen boeiend te worden. “We doen volop mee met enkele PPS-wedstrijden, dus duimen dat het kwartje de goede kant op valt. En onze andere projecten in onder andere Aalst, Sint-Niklaas en Gent afwerken natuurlijk!”, besluit Florence.

Share: