Pers

Matexi organiseert infomarkt voor buurtbewoners in Oostakker

22 juni 2022

Buurtontwikkelaar Matexi organiseerde op dinsdagavond 21 juni een infomarkt over de nieuwe woonbuurt aan de Meerhoutstraat in Oostakker. Zo’n 60 omwonenden en geïnteresseerden konden kennismaken met de belangrijkste speerpunten van de nieuwe buurt en konden in dialoog gaan met de buurtontwikkelaar. In een binnengebied naast de Gentse groenklimaatas ‘Wonderwoud’ en het gelijknamige toekomstige bos zal Matexi een nieuwe duurzame en autoluwe buurt met zo’n 120 woningen ontwikkelen. De eerste reacties waren positief.

Oostakker - Meerhoutstraat - infomarkt

Buurtparticipatie

“We willen een aangename buurt creëren en daarom is het voor ons belangrijk om alle belanghebbenden te informeren over het ontwikkelingsproces”, zegt Ward Waegemans, Project Developer bij Matexi. “Het is erg fijn om te zien dat er zo veel mensen geïnteresseerd zijn in de plannen voor deze nieuwe buurt. We hebben de belangrijkste facetten van de toekomstige woonbuurt toegelicht: planologie, groeninrichting, (zachte) mobiliteit, waterbeheer… Na een eerder digitaal informatiemoment, is deze infomarkt een volgende stap in de buurtparticipatie waaraan wij veel belang hechten.”

We willen een aangename buurt creëren en daarom is het voor ons belangrijk om alle belanghebbenden te informeren over het ontwikkelingsproces.
Ward Waegemens, Project Developer Matexi
Oostakker-Meerhoutstraat

Duurzame autoluwe buurt

De autoluwe woonbuurt komt in een binnengebied tussen de Meerhoutstraat, Sint-Arnoutstraat en Eksaardserijweg aan de rand van Oostakker, en zal bestaan uit een mix van 120 huizen, appartementen en stapelwoningen. Die laatste zijn appartementen met elk hun ingang aan de buitenzijde van het gebouw.

Zo’n 2/3 van de site wordt ingericht als openbaar domein met veel aandacht voor natuur, biodiversiteit en regenwaterbeheer. Zo wordt het omliggende landschap met grachten en knotwilgenrijen zo veel mogelijk geïntegreerd in de nieuwe buurt. Buurtontwikkelaar Matexi legt daarnaast wadi’s aan, groene greppels die het regenwater opvangen en langzaam laten infiltreren in de bodem. Tot slot wordt het bestaande bosje behouden en ingericht als speelbos.

Ward Waegemans: “Bij het ontwerpen van een nieuwe buurt besteden we ook aandacht aan zachte verbindingen (wandelen, fietsen) en dringen we de rol van de auto zoveel mogelijk terug via een autoluw ontwerp. Ook deze buurt in Oostakker zullen we inrichten volgens het STOP principe, waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Privévervoer gaat.”

De buurtontwikkelaar onderzoekt momenteel de mogelijkheid tot een collectief verwarmingssysteem van alle woningen in de nieuwe buurt via geothermie.

Jonge gezinnen de mogelijkheid bieden om in de streek te blijven

“Voor jonge gezinnen en jongvolwassenen is het niet altijd even gemakkelijk om een betaalbare woning in de streek te vinden”, vervolgt Ward Waegemans. “In de woonbuurten die we ontwikkelen hebben we oog voor kwaliteit, duurzaamheid en groen. De groenklimaatas zal bovendien bijdragen aan de aantrekkelijkheid en de leefkwaliteit van de nieuwe autoluwe buurt én de gezondheid van de bewoners. In de zomer willen we de omgevingsvergunning indienen bij het stadsbestuur van Gent.”

Oostakker - Meerhoutstraat 2

Gerelateerde artikels