Matexi

Nieuwe registratierechten bij nieuwbouw

30 november 2021

De verkooprechten of registratierechten ondergaan vanaf 1 januari 2022 opnieuw een heuse metamorfose. Als je in Vlaanderen een huis of appartement koopt, en het is jouw eerste woning, dan betaal je vanaf 2022 nog maar 3 procent registratierechten in plaats van de huidige 6 procent. Heeft iedereen recht op deze verlaging? En hoe zit het nu met nieuwbouw?

De registratierechten dalen van 6% naar 3% als je een bestaande woning koopt en als deze woning jouw eigen en enige woning is. Beslis je om deze enige eigen gezinswoning ingrijpend energetisch te renoveren of af te breken en herop te bouwen? Dan dalen de registratierechten zelfs naar 1 procent.

Deze verlaging treedt in werking vanaf 1 januari 2022. Het is de datum van de authentieke akte die bepalend is. Bv. Een verkoopovereenkomst afgesloten in 2021 met authentieke in 2022 zal recht geven op het tarief van 3%.

Bezit je meerdere woningen, dan betaal je tot eind 2021 nog 10% aan registratierechten. Vanaf 1 januari 2022 worden deze verhoogd naar 12%.

Meeneembaarheid

De mogelijkheid om de reeds betaalde registratierechten op een vorige woning/ bouwgrond af te trekken bij de aankoop van een volgende woning/bouwgrond, wordt vanaf 1 januari 2024 afgeschaft.

Er wordt een overgangsmaatregel voorzien tot en met 31 december 2023 waarbij een koper de keuze heeft tussen ofwel het voordeel van de meeneembaarheid of ofwel de verlaagde registratiebelasting van 3%.

De meeneembaarheid kan t.e.m. 31 december 2023 nog steeds toegepast worden bij een aankoop waarvoor het verhoogde tarief van 12% van toepassing is.

Wist je trouwens dat veel nieuwbouwprojecten tijdelijk aan een gunstig BTW-tarief van 6% verkocht worden? Vergeet dus zeker niet de nieuwbouwprojecten

Share: