Matexi

Autoluwe en autovrije woonbuurten – Mobiscore - Matexi

15 november 2022

Steeds meer woonbuurten krijgen het label ‘autoluw’ opgeplakt. Met andere woorden: de auto wordt meer en meer gebannen in de woonwijken. Maar wat is er allemaal toegestaan in een autoluwe woonbuurt? Wat is het verschil met een autovrije woonbuurt? En wat zijn de voordelen van zo’n buurt? We beantwoorden hieronder deze vragen graag voor jou.

Wanneer spreek je van een autoluwe buurt?

Bij een autoluwe woonbuurt mag gemotoriseerd verkeer (auto's, vrachtwagens, motoren en brommers) de straten niet binnenrijden. Er zijn een aantal uitzonderingen die de autoluwe woonbuurt wel binnen mogen. Zo krijgen lijnbussen, taxi's, hulpdiensten, Cambiowagens met een standplaats binnen de autoluwe buurt, en houders van een vergunning wel toegang tot autoluwe zones. Niet-gemotoriseerd verkeer zoals fietsers en voetgangers blijven uiteraard ook altijd welkom.

Wat zijn de voordelen van een autoluwe woonzone?

De auto is binnen een autoluwe woonbuurt ondergeschikt aan niet-gemotoriseerd verkeer en parkeerplaatsen situeren zich ondergronds of geclusterd aan de rand van de woonbuurt. Dat betekent dus: minder verkeer, veiligere zones voor spelende kinderen, minder geluidshinder van auto’s... Kortom, autoluwe zones komen niet alleen het milieu, maar ook de leefbaarheid van de woonbuurt ten goede.

Is autoluw hetzelfde als autovrij?

Er is een duidelijk verschil tussen een autoluwe en een autovrije woonbuurt. Bij een autoluwe buurt mag de auto wel nog de woonzone binnen om stil te staan om bijvoorbeeld je boodschappen uit te laden, maar parkeren is er verboden. Daar dienen de publieke parkeerzones aan de rand van de woonzone voor. Bij een autovrije woonbuurt is de buurt, zoals het woord het zelf zegt, helemaal autovrij. Auto’s mogen er dan in geen geval binnen.

Waarom autoluwe woonbuurten bij Matexi?

Matexi zorgt in haar woonbuurten steeds voorvoldoende mobiliteitsvoorzieningen op wandel- of fietsafstand. Iedere woonzone is ingericht volgens het STOP-principe: eerst Stappen, dan Trappen, vervolgens het Openbaar vervoer en pas in laatste instantie Privévervoer (de wagen). Met het oog op duurzaam vervoer plaatsen we voldoende fietsenstallingen in onze buurten en zetten we samenwerkingen op poten met aanbieders van deel – en combimobiliteit, zowel voor deelfietsen als -wagens. Daarnaast plaatsen we systematisch laadfaciliteiten voor elektrische auto’s in de buurten waar dat kan.

Wat is een Mobiscore?

Wat ook steeds belangrijker wordt in de keuze van een woning is de Mobiscore van je woning. Die score maakt mensen bewust van de milieu-impact van hun woonkeuze. Hiervoor wordt gekeken hoe dicht u bij voorzieningen zoals winkels, scholen, stations, bus- en tramhaltes woont. Net zoals een Woningpas informatie geeft over de energiekosten van een woning, geeft de Mobiscore inzicht in de bereikbaarheid van een plek in functie van specifieke behoeften.

Een woning met een goede score kan een besparing in autogebruik betekenen. Wanneer een woonbuurt op een locatie gelegen is met een goede mobiscore, heb je dus minder de neiging om voor alles de auto te moeten pakken. Daarom ontwikkelt Matexi op goed gelegen locaties, die dus in sé een goede mobiscore krijgen en die we dan ook autoluw kunnen inrichten.

Spelende kinderen op straat

Ontdek onze autoluwe woonbuurten

Projecten

Share: