Duurzaam leven

Aandacht voor biodiversiteit in onze buurtontwikkelingen

17 mei 2024

Met de Biodiversity Strategy binnen de Europese Green Deal heeft de Europese Unie een ambitieus plan opgesteld. Ze wil de Europese biodiversiteit tegen 2030 concreet op weg zetten naar herstel, met voordelen voor de mens, het klimaat en de planeet. Matexi zet hier mee zijn schouders onder.  We leggen expliciet de focus op biodiversiteit in de projecten die we creëren.

Onze Sustainability Matrix bevordert biodiversiteit in de buurt via onder meer deze acties:

 • We realiseren geen buurtontwikkelingen op landbouwgrond of akkerland en snijden geen open ruimte aan met erkende hoge biodiversiteitswaarde of bestaand bos.
 • We bekijken bij de ontwikkeling van elk woonproject de groen-blauwe structuren in de buurt en hoe we deze kunnen behouden of verbeteren. We behouden bijvoorbeeld waardevolle bomen maximaal. We onderzoeken hoe we een bijdrage kunnen leveren aan de ecologische diversiteit van de site en omgeving. Waar opportuun schakelen we een expert in voor een biodiversiteitsscreening met daaraan gekoppelde maatregelen.
 • We integreren in zo goed als al onze buurtontwikkelingen groene en biodiverse elementen. Het streefdoel is om per unit in een project een boom te planten op het openbaar domein. Andere biodiverse opties in het ontwerp zijn een gemeenschappelijke tuin voor de buurtbewoners, een collectieve moestuin, een publiek toegankelijk (pocket) buurtpark, een ‘tiny forest’, een haag in plaats van een hek rond tuinen, groendaken, bloemenweides, ...
 • We installeren insectenhotels en vogelkastjes.
 • We informeren nieuwe bewoners in de buurt ook zoveel mogelijk over milieuvriendelijk onderhoud.

 

Daardoor zijn onze residentiële projecten niet alleen aangenaam voor de mensen, maar ook voor de dieren die er leven.

 

Enkele verwezenlijkingen in 2023

 • In de Wandelweg in Deerlijk creëren we een centrale groenzone, die dankzij de extra bomen en woonerf met speelzone naast biodiversiteit ook sociale cohesie bevordert.
 • In het project in de Kolonel Bourgstraat in Evere transformeren we een oud kantoorgebouw tot residentieel vastgoed. Door extra groen te creëren in de stad, met naast collectieve en privétuinen ook extra bomen, verbeteren we de buurt merkbaar.
 • In het buurtonwerp voor het project Villa Spoorbloem, vlak bij het station van Geel, voorzien we in een binnentuin en daktuin om te kunnen ontsnappen aan de drukte. Daarnaast is er een extensief groendak dat toelaat om regenwater te hergebruiken én worden er enkele bomen aangeplant op de site.
 • De groen-blauwe structuren van de buurt Schaapsdreef in Kortrijk werden nauw onderzocht door een hydroloog en landschapsarchitect. Een derde van de site blijft groen, waarbij bomen maximaal de kans krijgen om te groeien. We voorzien het project ook van een bloemenweide en extra vogelkastjes.
 • Ook in Polen zetten we in op biodiversiteit. Zo plantten we een ‘city forest’ aan in het project Portowa in Krakau, met naast een doordachte keuze voor inheemse bomen van verschillende hoogtes en laagbladige struiken ook een speelzone voor kinderen.
 • In de Rue Fût Voie in Vivegnis zullen we bijna 8 van de 9,5 ha aanleggen als groenzone. Momenteel zijn we in gesprek met de regio, de gemeente en het departement Natuur en Bosbouw om van dit gebied een officieel natuurreservaat te maken. Gezien de aanwezige vijver en de beboste hellingen hebben we bij het ontwerp eerst nagedacht over de groene ruimtes alvorens de woningen te ontwerpen. Zo zullen we bijna 300 bomen en 3.000 meter hagen planten. Op een terrein van 2,6 ha werken we samen met de coöperatie Jardinier du Monde, die in korteketenlandbouw voorziet met twaalf moestuinen en bijna 3.000 fruitbomen.

Share: