Duurzaam leven

Aandacht voor zachte mobiliteit in onze buurtontwikkelingen

20 september 2023

Zachte mobiliteit zorgt niet alleen voor meer verkeersveiligheid, het verhoogt ook de leefbaarheid van buurten. In onze buurtontwikkelingen besteden we dan ook veel aandacht aan zachte verbindingen voor verplaatsingen te voet, per fiets of met de step. Dat voorzieningen voor zachte mobiliteit ook de transitie naar duurzame mobiliteit bevorderen, waarbij onze verplaatsingen geen invloed hebben op het milieu en het klimaat, is een bijkomende troef.

Op wandel- of fietsafstand

Matexi creëert buurtprojecten op plaatsen waar basisvoorzieningen zoals winkels, scholen en openbaar vervoer maximaal aanwezig zijn of voegt nieuwe buurtvoorzieningen toe. Zo zijn voorzieningen altijd makkelijk te voet of met de fiets bereikbaar.

Bovendien ontwerpen we volgens het STOPprincipe: eerst Stappen, dan Trappen, vervolgens het Openbaar vervoer en pas in laatste instantie Privévervoer (de wagen).

Verschillende van onze projecten zijn dan ook autoluw ontworpen: verplaatsingen met de auto zijn ondergeschikt en de impact van geparkeerde auto’s in de publieke ruimte is klein door parking ondergronds aan te leggen of te clusteren aan de rand van de buurt.

Als buurtontwikkelaar zetten we actief mee in op wijzigend mobiliteitsgedrag. Verhuizen naar een nieuwe woning en woonplaats is immers vaak een externe reden die mensen ertoe aanzet om hun beslissingsproces rond verplaatsingen te herzien en bewust te kiezen voor een bepaald verplaatsingspatroon.

Met het oog op duurzaam vervoer in buurten stimuleren we via onze Sustainability Matrix onder andere:

  • De plaatsing van voldoende, makkelijk te bereiken en kwalitatieve (overdekte) fietsenstallingen. Per woning in België voorzien we minimum twee fietsenstalplaatsen.
  • De integratie van deelmobiliteit, zowel voor deelfietsen, -wagens als andere vervoersmodi.

 

Enkele recente verwezenlijkingen

  • Onze buurt Eksterlaer in Deurne maken we verder autoluw: we passen het ontwerp van het openbaar domein in de volgende bouwfase aan door de bovengrondse parkeervakken te verschuiven en zo lange rechte stukken straat te vermijden. Op die manier vertragen we het occasionele autoverkeer en geven we voorrang aan de zachte weggebruikers in de buurt, die op termijn 580 woningen zal tellen.
  • In onder andere 4 Fonteinen (Vilvoorde) kiezen we ervoor om het gelijkvloers van appartementsgebouwen deels in te richten met collectieve fietsenstallingen. Die zijn makkelijker bereikbaar dan stallingen in de ondergrondse parkeergarage. Dat stimuleert bewoners om sneller de fiets in plaats van de auto te nemen. De nieuwe voetgangers- en fietsbrug over het zeekanaal betekent een nieuwe mijlpaal voor de zachte mobiliteit in de buurt!
  • De gesloten bebouwingen in onze buurt Pier Kornel in Aalst hebben elk een secundaire ontsluiting voor voetgangers of fietsers langs de achtertuin.
  • Bij de herontwikkeling van het voormalige ziekenhuis Saint-Joseph in Luik maken we de gesloten site toegankelijk op een verkeersveilige manier, dankzij een goed uitgebouwd fiets- en voetgangersnetwerk, inclusief nieuwe aansluitingen met de stedelijke omgeving.
  • In het ontwerp van onder andere Bosart in Genk voorzien we plaats voor deelmobiliteit, waarvan niet alleen de bewoners van het appartementsgebouw, maar ook de omwonenden gebruik zullen kunnen maken. Op die manier bieden we met onze woonprojecten ook meerwaarde voor de buurt.

Share: