Duurzaam leven

Dankzij participatie ontwikkelt Matexi buurten die gedragen zijn door de hele omgeving

31 januari 2023

Als buurtontwikkelaar houden we ons bij elk project aan 12 specifieke designprincipes. Die weerspiegelen niet alleen onze visie op wonen, maar houden ook rekening met de wensen van de stad, gemeente of buurt. Een van die principes is participatie. Zo was Matexi de absolute pionier om buurtbewoners mee te laten nadenken over toekomstige buurten.

Overleg met buurbewoners

Onze visie rond participatie

Matexi vindt het belangrijk om op het juiste moment ruimte te maken voor een open dialoog met de betrokken personen, en dat al verschillende jaren. Zo was Matexi de absolute pionier om buurtbewoners mee te laten nadenken over toekomstige buurten.

Het informeren van onze stakeholders vinden we het absolute minimum. Liever kiezen we voor actieve participatie, waarbij we luisteren naar onze stakeholders en hun advies in rekening brengen bij de vormgeving van onze buurtontwikkelingen. Naargelang de doelgroep en situatie lassen we een specifiek overlegmoment in: een startvergadering, een themadag, een kennismakingsavond, een open en een gesloten ontwerpworkshop, een regelmatige overlegstructuur, een validatiestructuur, een kwaliteitskamer, een informatieavond en tot slot een ‘charrette’. Bij deze methodiek kunnen we spreken van ‘coproduceren’ of ‘cocreatie’.

Sinds 1998 organiseerden we deze charretteprocessen al meer dan 20 keer voor complexe buurtontwikkelingen. Het is een intensief en breed participatieproces, waarbij bevraging, reflectie en evaluatie elkaar afwisselen. Na diepgaand studiewerk volgen meerdaagse ontwerpsessies op locatie. Die processen zijn veeleisend, maar Matexi beschouwt ze als een duurzame investering. Want zo kunnen we buurten ontwerpen die gedragen worden door hun omgeving.

Onze principes

De legitieme stakeholders worden actief betrokken bij de ontwikkeling van de buurt.

  • Lokale overheden worden vanaf de studiefase betrokken bij de ontwikkeling van de buurt.
  • Experten worden in een vroeg stadium betrokken om knelpunten te onderzoeken.
  • De legitieme stakeholders (grondeigenaars, buurtbewoners, scholen, bedrijven, …) worden geïdentificeerd en worden op zijn minst geïnformeerd.

Elk project wordt voorzien van een participatiestrategie.

  • De context van het project bepaalt mee het participatiestrategie.
  • De participatiestrategie bepaalt in welke mate buren en buurtorganisaties betrokken worden in het ontwikkelingstraject. De mate waarin wordt weergegeven in de participatieladder.

Enkele best practices

Samen met de Stad Kortrijk en ontwerpbureaus Studio Basta en DENC-STUDIO stelden we in 2022 de plannen voor de Vetex-site voor aan de buurt. De plannen zijn het resultaat van een participatietraject met de buurt dat reeds werd in gezet in 2018, en na jaren sleutelen zijn alle betrokken partijen bijzonder tevreden.

Participation management

In Oostakker, in een binnengebied naast de groenklimaatas ‘Wonderwoud’ en het gelijknamige toekomstige bos, ontwikkelen we de komende jaren een nieuwe duurzame en autoluwe buurt met zo’n 120 woningen. Ruim 60 omwonenden en geïnteresseerden konden tijdens een infomarkt kennismaken met de belangrijkste speerpunten van de nieuwe buurt en met ons in dialoog gaan.

Overleg

Met het oog op de ontwikkeling van de nieuwe woonbuurt Ertbrugge in Wijnegem organiseerden we samen met de gemeente een cocreatieweek: een reeks inspraakmomenten voor de inwoners en workshops onder leiding van een ontwerpteam. Meer dan 200 geïnteresseerden gaven ideeën. Die input goten we in een masterplan dat de basis vormt om het woongebied verder vorm te geven.

Overleg met buurbewoners

In Tienen nodigden we buurtbewoners en potentiële kopers van de buurt Donystraat uit voor een infovergadering en infomarkt. Nadien konden ze tijdens verschillende sessies hun kijk geven op de herindeling van de oude schoolgebouwen en de inrichting van de groene ruimte.

Share: