Duurzaam leven

Sociale contacten in de buurt stimuleren dankzij een kwalitatieve collectieve buitenruimte

22 november 2022

Enkele van onze principes rond collectiviteit

Kwaliteitsvol verdichten is de aangewezen oplossing om tegelijk het ruimtebeslag te verminderen en het ruimtelijk rendement te verbeteren. Naast een beperkte stapeling en (al dan niet tijdelijk) hergebruik van bestaande gebouwen, zijn het combineren en delen van de beschikbare ruimte de meest aangewezen verdichtingsstrategieën. Delen van de woonoppervlakte betekent kleiner wonen en kan aangevuld worden met het delen van ruimtes en het combineren van functies. Inzetten op collectiviteit biedt niet alleen ruimtelijke maar ook sociale, financiële, ecologische winsten. Het is een fundamentele kwaliteitssprong die rekening houdt met belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals grondschaarste, betaalbaarheid, milieubescherming, mobiliteit, vergrijzing en gezinsverdunning.

Door collectiviteit in de woonprojecten te integreren, wil Matexi de sociale contacten tussen de buurtbewoners stimuleren. Maar bovenal wil men hiermee de kwaliteit van de woonomgeving verbeteren en bijdragen tot een verhoogde levenskwaliteit van de bewoners. Deze collectiviteit kan een scala aan diensten en/of voorzieningen omvatten, variërend van gebouwniveau tot buurtniveau.

De collectieve ruimte is een ontmoetingsruimte en stimuleert sociale contacten.

 • De bereikbaarheid is optimaal voor gebruikers: de circulatie-en toegangswegen zijn doordacht en logisch.
 • De collectieve binnen-en buitenruimtes voldoen aan de ontwerpregels voor integrale toegankelijkheid.
 • De collectieve buitenruimte omvat rust-en ontmoetingspunten zoals zitelementen en activiteitenzones.

De collectieve ruimte is afgestemd op het project en zijn gebruikers.

 • De schaal van collectiviteit is in verhouding met het aantal units: stem de oppervlaktes en de functies af op het aantal gebruikers.
 • De functie voldoet aan de behoefte van de bewoners: hou rekening met de behoeftes van uw doelgroep.

De collectieve ruimte doet geen afbreuk aan de privacy.

 • De positie van de private buitenruimte houdt rekening met de collectieve ruimtes: waak over voldoende privacy, zeker in hogere projectsegmenten.
 • Aandacht voor akoestiek: neem voldoende maatregelen bij geluidsrijke functies. (inplanting, bufferzones, akoestische constructies)
 • Collectieve diensten zijn een toegevoegde waarde.
 • Ga na welke diensten er in de buurt aanwezig zijn, voeg verwachte ontbrekende diensten toe.
 • De aangeboden diensten zijn afhankelijk van de grootte van het project.

De collectieve ruimte is flexibel en aanpasbaar aan wijzigend gebruik.

 • Binnenruimtes krijgen voldoende daglicht.
 • Hou in de draagstructuur rekening met samenvoegbaarheid van ruimtes.
 • Hou rekening met opdeelbaarheid van de ruimtes door een slimme plaatsing van raampartijen.

De collectieve ruimte ondersteunt de verschillende facetten van het wonen.

Door functies onder te brengen in de collectiviteit, kunnen kleinere en betaalbare units gerealiseerd worden: een gemeenschappelijke kookruimte, wasruimte, feestruimte, logeerruimte, barbecueplek, deeltuin, …

Enkele best practices

Evere - Leopold Views

In Evere - Leopold Views creëerden we 201 appartementen in een voormalig kantoorgebouw uit de jaren 1970. Op het dak werd een gemeenschappelijke tuin met een buitenkeuken aangelegd.

Antwerpen - 't Groen Kwartier

Op de vroegere site van het Militair Hospitaal in Antwerpen, realiseerden we samen met het stadsontwikkelingsbedrijf AG Vespa en CAAAP de buurt ’t Groen Kwartier. Centraal in de buurt is een collectieve moestuin en groene ontmoetingsruimte voorzien.

Tienen - Dony

Op de terreinen van de voormalige technische school, in het centrum van de stad Tienen, ontwikkelen we een kleinschalige stadsbuurt met 47 appartementen en vijf woningen, een semipubliek binnenhof, buurtplein en gedeelde moestuin.

Hasselt - Quartier Bleu

In Hasselt, dé winkelhoofdstad van Limburg, realiseerden we vlak bij het water de unieke nieuwe buurt Quartier Bleu. Er is plaats voor maar liefst 400 appartementen, studio’s, stadswoningen en penthouses, 25.000 m2 retail en horeca en 2.500 ondergrondse parkeerplaatsen. De bewoners beschikken over een gedeelde moestuin.

Share: