Duurzaam leven

De beleving van openbare en gemeenschappelijke ruimtes stimuleert het buurtgevoel

3 januari 2023

Als buurtontwikkelaar houden we ons bij elk woonproject aan 12 specifieke designprincipes. Die weerspiegelen niet alleen onze visie op wonen, maar houden ook rekening met de wensen van de stad, gemeente of buurt. Een van die ontwerpprincipes is ‘beleving’. Want door de beleving van de openbare en gemeenschappelijke ruimtes in onze woonprojecten, kunnen we het buurtgevoel stimuleren.

Paradis Express

Beleving gaat over het creëren van momenten die indruk maken op een persoon. Momenten die een bepaalde waarde vertegenwoordigen binnen de context van een specifieke situatie. Binnen het domein van stedenbouw wordt in de eerste plaats aandacht besteed aan structuurelementen, zoals knooppunten, routes, oriëntatiepunten, gebieden en grenzen. In tweede instantie gaat het vaak over identiteit: herkenbaarheid, betekenis, en eigenschappen. Uit onderzoek blijkt dat mensen een rijkdom aan indrukken willen ervaren, maar daarbinnen wel samenhang willen herkennen. Pas wanneer er sprake is van een consensus over de beleving van zowel structuur als identiteit is er sprake van ruimtelijke kwaliteit.

Onze ontwerpprincipes rond beleving

Beleving heeft drie componenten: individueel, sociaal en fysiek. De Deense architect en stedenbouwkundig adviseur Jan Gehl stelt dat de manier waarop mensen de ruimte individueel beleven in grote mate gelijk is, zelfs bij belangrijke verschillen in cultuur en sociale achtergrond. Subgroepen van mensen proberen binnen een samenleving wel hun eigen identiteit te profileren, en die gezamenlijke identiteit leidt tot een gevoel van onderlinge sociale verbondenheid. De fysieke ruimtelijke beleving speelt hier vaak op in door in de eerste plaats associaties op te roepen met de ingebeelde collectieve identiteit, en daarna te evolueren naar een participatiemodel waarbij de bewoners zelf de buurt maken en een positieve woonbeleving creëren.

Bij Matexi zetten we in op beleving door voor elk van onze projecten een sterke projectidentiteit te definiëren, rekening houdend met de context van de buurt. Daarbij zijn comfort, veiligheid, harmonie en esthetiek belangrijke basiselementen. Het zijn vooral ook de beleving van de openbare en gemeenschappelijke ruimtes en de laagdrempelige interactiemogelijkheden die leiden tot een symbolische binding of buurtgevoel.

 • De buurt biedt bescherming, is veilig en geborgen
  • Onveilige situaties worden vermeden, bv. brievenbussen buiten het gebouw, geen doodlopende wandelpaden…
  • Er is aandacht voor sociale controle waarbij de privacy voldoende wordt gerespecteerd.

   

 • De buurt is levendig en inclusief
  • De buurt trekt een mix van mensen aan.
  • De buurt gaat uit van een inclusieve samenleving.

   

 • De buurt omvat aangename plekken en stimuleert interactie
  • We voorzien plekken voor elke doelgroep en passen de inrichting hieraan aan.
  • De plekken zijn laagdrempelig, functioneel en flexibel.
  • De buurt en haar plekken stimuleren interactie.

Enkele best practices

Antwerpen – ’t Groen Kwartier

Plekken om te spelen en samen te komen

Groen Kwartier

Luik – Paradis Express

Centrale ontmoetingsplek met ruimte om te spelen

Paradis Express

Share: