Duurzaam leven

Circulariteit en afvalbeheersing als onderdeel van een duurzaam bouwproces

29 januari 2024

De nood aan transitie naar een duurzame, circulaire economie is duidelijk. Een belangrijke pijler binnen de Europese Green Deal is het Circular Economy Action Plan. Dat gedachtegoed sijpelt ondertussen overal door. Matexi zet al meer dan 20 jaar in op de binnenstedelijke herontwikkeling van verouderde en onaangepaste gebouwen, vaak met hergebruik van materialen. Waar mogelijk herbestemmen we ook bestaande (erfgoed)panden, een belangrijke uitdaging binnen het thema van de circulaire stad.

Duurzaam bouwproces

Onze Sustainability Matrix stimuleert om slim om te gaan met grondstoffen en materialen, en afval te  beperken, zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de constructiefase:

  • We zoeken naar duurzamere bouwmaterialen voor onze projecten.
  • We hebben aandacht voor een doordacht gebruik van natuurlijke rijkdommen. We gebruiken zoveel mogelijk streekeigen producten en materialen om transport en vervuiling te beperken. Het gebruikte hout is FSC-gecertifieerd.
  • We passen de BIM-technologie (Building Information Modelling) toe om het verlies van materiaal zo veel mogelijk te beperken.
  • We streven naar een gesloten grondbalans of voeren grond, zand en cement aan en af per schip in plaats van met vrachtwagens indien een buurt bereikbaar is via het water. Zo besparen we veel CO2-uitstoot.
  • We integreren in onze buurtontwerpen collectieve afvalinzamelingspunten en compostvaten voor de buurtbewoners.

Enkele verwezenlijkingen

  • Voor de nieuwe buurt Still, die op de voormalige industriële site Stillemans in Asse zal verschijnen, sloopten we de verloederde fabrieksgebouwen, waarbij we 120 palletten bakstenen recupereerden voor hergebruik bij de bouw van de woningen. Het terrein is nu klaar voor verdere sanering.
  • In Gentbrugge voorziet het ontwerp van De Porre dat onder meer het bakstenen erfgoedvolume behouden en gerestaureerd wordt. Het ontwerp is een voorbeeld van de eerste en belangrijkste stappen ‘Rethink’ (heroverwegen) en ‘Redesign’ (herontwerpen) van de 10R-prioriteitsladder inzake circulair bouwen. Heel wat materiaal krijgt een nieuw leven, zonder downgrading. De nieuwe woningen zullen in de bestaande structuur inschuiven.
  • In de Brusselse deelgemeente Evere ontwierpen we Everside, de reconversie van een voormalig kantoorgebouw uit de jaren 80. Het ontwerp voorziet in een passief gebouw, waarbij we vooral ecologische materialen zullen gebruiken. Naast het feit dat we het gebouw zelf behouden en niet volledig afbreken, zetten we ook in op hergebruik en recycling van materialen.
  • De ruimtelijke kwaliteiten van het gebouw van het voormalige woonzorgcentrum Herfstvreugde in Genk hebben geleid tot de weloverwogen en circulaire keuze voor het behoud ervan bij de herbestemming tot het residentiële project Bosart. De betonnen skeletstructuur maakt immers een vrije flexibele invulling met verschillende woontypes mogelijk en schept ruimte voor wijzigende inzichten in toekomstige woonvormen. Hierdoor kan het gebouw zich aanpassen en programmatorisch meegroeien met deze behoeften.
  • Ook het gebouw van het voormalige woonzorgcentrum op de ziekenhuissite Saint-Joseph in Luik wordt behouden en omgevormd tot kantoren of horeca, terwijl de kapel een gebedsplaats blijft.

Op de afbeelding bovenaan:

Everside is Matexi’s derde reconversieproject van een voormalig kantoorgebouw in Evere. In het ontwerp hebben we de ruimte van het gebouw geoptimaliseerd. En dankzij onze duurzame aanpak, waaronder een fossielvrij verwarmingssysteem, zullen we de jaarlijkse CO2-uitstoot met 67% kunnen verminderen, evenals een jaarlijkse besparing van 554 ton CO2 en andere broeikasgassen kunnen realiseren.

Share: