Duurzaam leven

Op weg naar meer biodiversiteit in de buurt

5 mei 2023

Met de Biodiversity Strategy binnen de Europese Green Deal heeft de Europese Unie een ambitieus plan opgesteld. Ze wil de Europese biodiversiteit tegen 2030 concreet op weg zetten naar herstel, met voordelen voor de mens, het klimaat en de planeet. Matexi zet hier zijn schouders onder. We leggen expliciet de focus op biodiversiteit in de woonprojecten die we creëren. 

Meer groen in de buurt

Onze Sustainability Matrix, een meetinstrument om onze positieve impact op de maatschappij en het milieu te meten en verder te vergroten, bevordert biodiversiteit via onder meer deze acties:

  • We bekijken bij de ontwikkeling van elk woonproject de groen-blauwe structuren in de buurt en hoe we deze kunnen behouden of verbeteren. We behouden bijvoorbeeld waardevolle bomen maximaal. We onderzoeken hoe we een bijdrage kunnen leveren aan de ecologische diversiteit van de site en omgeving. Waar opportuun schakelen we een expert in voor een biodiversiteitsscreening met daaraan gekoppelde maatregelen.

 

  • We integreren in zo goed als al onze buurtontwikkelingen groene en biodiverse elementen, bijvoorbeeld extra bomen op het openbaar domein, een gemeenschappelijke tuin voor de buurtbewoners, een collectieve moestuin, een publiek toegankelijk (pocket) buurtpark, een tiny forest, een haag in plaats van een hek rond tuinen, groendaken, bloemenweides... 

 

  • We installeren insectenhotels en vogelkastjes.

 

  • We informeren nieuwe bewoners in de buurt ook zoveel als mogelijk over milieuvriendelijk  onderhoud. Daardoor zijn onze residentiële projecten niet alleen aangenaam voor de mensen, maar ook voor de dieren die er leven. 

 

Enkele voorbeelden in de praktijk

  • In het buurtontwerp voor de reconversie van het leegstaande woonzorgcentrum Herfstvreugde in Genk voorzien we een publiek toegankelijke groenzone waarbij we de bestaande waardevolle bomen bijna allemaal behouden en nestkastjes en insectenhotels plaatsen. De enkele bomen die we toch moeten kappen, hergebruiken we bij de omgevingsaanleg van de tuinzones in ons nieuwe project met de naam Bosart. Want ook dood hout bevordert de biodiversiteit! Onderzoekers stelden vast dat er zo’n 600 soorten paddenstoelen en 1.350 soorten kevers betrokken zijn bij de afbraak van hout. 

 

  • In de Rue Fût Voie in Vivegnis zullen we bijna 8 van de 9,5 ha aanleggen als groenzone. Gezien de aanwezige vijver en de beboste hellingen hebben we bij het ontwerp eerst nagedacht over de groene ruimtes alvorens de woningen te ontwerpen. Op een terrein van 2,6 ha werken we al twee jaar samen met de coöperatie Jardinier du Monde, die in korteketenlandbouw voorziet met twaalf moestuinen en bijna 3.000 bomen.

 

  • De site van de voormalige spinnerij en weverij De Porre, en van de aanpalende brandweerkazerne in Gentbrugge, is sterk verhard, waardoor de natuurwaarde beperkt is. We zijn voor het buurtontwerp van deze herontwikkeling vertrokken vanuit de vraag: waar kunnen we ontharden en willen we geen bebouwing en verharding (meer)? De footprint van de nieuwe gebouwen zal kleiner zijn dan van de huidige, ten voordele van een uitbreiding van het bestaande buurtpark én de biodiversiteit in de buurt. 

 

  • Het voormalige ziekenhuis Saint-Joseph in  Luik is verankerd in het omringende landschap met bossen. Voor de reconversie van de site ontwierpen we een openbare tuin die overdag voor iedereen toegankelijk is, hangende tuinen tussen de gebouwen en gemeenschappelijke tuinen, aangevuld met groene gevels en groendaken. We zullen ook grote bomen planten op het privé- en openbaar domein. Het ontwerp sluit aan bij de ambitie van de stad om het landschap te vergroenen.   

Share: