Duurzaam leven

Meewerken aan de duurzame reconversie van een stadsbuurt

13 februari 2023

In Luik zal Matexi het voormalige en nu leegstaande ziekenhuis Saint-Joseph omvormen tot een nieuw woonproject. Het gaat om een duurzame reconversie dankzij de afbraak en heropbouw van de bestaande gebouwen, een project dat kadert in de stedelijke renovatie van de buurt Sainte-Marguerite II. Philippe Rusak, Business Manager bij Matexi Luik-Namen-Luxemburg, vertelt er meer over.

Hoe zal Matexi deze ambitie waarmaken?

Met de reconversie en afbraak-heropbouw kunnen we de site op een gepaste manier structureren en inrichten. Zo blazen we de buurt nieuw leven in. Twee grote voetgangersassen stimuleren de zachte mobiliteit binnen het woonproject. De woningen worden verdeeld over verschillende open ‘eilanden’ met veel groen.

Die inrichting van de site zet in op de levenskwaliteit in de buurt. En dat sluit ook mooi aan bij de renovatieplannen voor de Luikse binnenstad en de opwaardering van de buurt. Want door de levenskwaliteit in de buurt te verbeteren, buurten op een kwaliteitsvolle manier met elkaar te verbinden en door het groen dat vandaag afwezig is een grotere rol te geven, zorgen we voor de wederopbouw van de stad ‘op de stad’.

We willen het project zoveel mogelijk laten aansluiten bij de topografie van het terrein. Er komen verschillende terrassen op de site die zullen zorgen voor afwisseling in het landschap, en een netwerk van wandel- en fietspaden zal de buurt doorkruisen. De niveauverschillen worden ook gebruikt voor de semi-ondergrondse privéparking.

Om welk soort woningen en buurtvoorzieningen gaat het?

We plannen de realisatie van 180 appartementen en 16 eengezinswoningen, aangevuld met winkels, diensten en kantoren op het gelijkvloers van de gebouwen. Dit programma zal de huidige en toekomstige openbare ruimte mee definiëren.

Welke rol krijgt groen in het geheel?

Het terrein van het ziekenhuis is al jarenlang verankerd in het Luikse landschap. Het lijkt ons dan ook belangrijk om de brug te slaan met het beboste terrein van Naimette-Xhovémont. We ontwierpen een groen landschap met verschillende niveaus: een openbare tuin die overdag voor iedereen toegankelijk is, hangende tuinen tussen de gebouwen en gemeenschappelijke tuinen. En dat alles wordt nog eens aangevuld met groene gevels en groendaken. Er zullen ook grote bomen worden aangeplant op het privé- en openbaar domein. Het ontwerp sluit mooi aan bij de ambitie van de stad Luik om het landschap te vergroenen.

Wat is de visie op het bestaande patrimonium dat aanwezig is op de site?

Het voormalige woonzorgcentrum Saint-Charles de Borromée blijft behouden en wordt omgevormd tot kantoren of horeca, terwijl de kapel een gebedsplaats blijft.

De 'Fontaine de la Samaritaine' is het laatste overgebleven spoor van de openbare waterputten die er waren voor de buurt op stromend water werd aangesloten. Zo'n historisch patrimonium verdient het om bewaard te blijven en de wandplaat, met een gewelfde kranslijst en een bas-reliëf dat een vrouw voorstelt die water uitgiet, krijgt dan ook een centrale plek in het woonproject.

Draagt de heropwaardering van de Saint-Joseph site bij aan de verbetering van het imago en de uitstraling van de buurt Sainte-Marguerite?

Vast en zeker! De reconversie van de site, met een typische locatie en status, helpt in het bijzonder om de toegang tot de stad te hertekenen en de buurt nieuw leven in te blazen. Zo krijgt de buurt:

  • een menselijkere uitstraling dankzij verschillende, kleinere bouwoppervlakken;
  • een goed uitgebouwd fiets- en voetgangersnetwerk doorheen de buurt, inclusief nieuwe aansluitingen met de stedelijke omgeving;
  • meer groen, en dus meer biodiversiteit en een betere waterhuishouding.

Met de realisatie van dit belangrijke woonproject maakt Matexi meteen ook duidelijk dat het een belangrijke speler in Luik is om de stad van morgen nieuw leven in te blazen en daar concreet aan mee te werken.

Share: