Verhalen uit de buurt

Bloemenweide kleurt braakliggend terrein in Sint-Niklaas

14 april 2020

In Sint-Niklaas fleurt een bont stukje groen binnenkort de Matexi-buurt Terneuzenwegel op. In afwachting van een uitbreiding van de woonbuurt, zaaiden we op het braakliggende terrein een mix van inheemse akkerbloemen. “We lenen deze 8000 vierkante meter uit aan de natuur,” zegt Lukas Perdu, landschapsarchitect bij Matexi. Wat een positieve, duurzame tijdelijke bestemming!

Buffet voor bijen

“Zodra de lente écht begon, lieten we het terrein frezen en inzaaien,” zegt Lukas Perdu. Hij is landschapsarchitect bij Matexi en de initiatiefnemer van het project in Sint-Niklaas. Tot Matexi er begint met de werkzaamheden om de woonbuurt uit te breiden, krijgt het braakliggende terrein een duurzame bestemming.

“Op het 8000 vierkante meter grote terrein hebben we bijenvriendelijke plantensoorten gezaaid, die allemaal hun roots hebben in de lage landen. Zodra de bloemenweide gaat bloeien, verandert dit stukje land in een gigantisch smulbuffet voor verschillende soorten bijen. Alleen het weer kan nog roet in het eten gooien, als het nog te veel vriest of regent.”

Bijdrage aan biodiversiteit

Projecten als dit zijn erg nodig in België, want de biodiversiteit kan stukken beter. Lukas Perdu: “Je ziet hier en daar al dat bedrijven ongebruikte grond teruggeven aan de natuur. Als de marktleider in buurtontwikkeling geeft Matexi graag mee het goede voorbeeld. Daar maken we met plezier budget voor vrij.”

Lukas Perdu suggereerde het idee voor de bloemenweide een tijdje geleden via Matexi’s Improvement & Idea Board. In die ‘digitale ideeënbus’ kunnen Matexi-medewerkers ideeën droppen voor alle mogelijke zaken die het bedrijf anders kan aanpakken.

Met al haar geuren en kleuren vrolijkt de bloemenweide straks de hele zomer lang de buurt op.

Bloemenweide: alleen maar voordelen

Een bloemenweide is een welgekomen leef- en voortplantingsgebied voor allerhande nuttige beestjes. Bijen en vlinders doen zich hier tegoed aan het stuifmeel en de nectar uit de bloemen. Vogels en kleine zoogdieren komen er rusten of voeden zich met de vele insecten die op en rond de bloemen kruipen. En wist je dat een bloemenweide - hoe klein ook - als stapsteen fungeert waarmee dieren van het ene natuurgebied naar het andere te hoppen?

Natuurlijk wil Matexi met dit initiatief ook de mensen in de buurt blij maken. Met al haar geuren en kleuren vrolijkt de bloemenweide - met haar bewoners! - binnenkort jong en oud op. De korenbloemen, akkergoudsbloemen, kamille, klaprozen en andere soorten bloeien om de beurt, zodat wandelaars de hele zomer lang van al dat moois kunnen genieten.

“Als de weergoden ons gunstig gezind zijn, kunnen buurtbewoners hier vanaf juni een prachtig veldboeket komen plukken,” besluit Lukas Perdu.

> Lees ook over Matexi’s andere initiatieven om voor de planeet te zorgen.

Share: