Matexi

Verkoopovereenkomst of compromis: je 5 belangrijkste vragen als koper

7 februari 2023

Heb je je droomwoning gevonden? Nu dit heuglijke moment is aangebroken moet je je aankoop nog officieel vastleggen. Dat gebeurt onder de vorm van een ‘compromis’ of ‘verkoopovereenkomst’. Een compromis dient als basis voor de opmaak van de akte door een notaris. Maar wat houdt zo’n compromis of verkoopovereenkomst precies in? We zetten de 5 belangrijkste vragen voor jou op een rijtje. 

1. Wat staat er in een verkoopovereenkomst?

In een verkoopovereenkomst staan alle details die nodig zijn voor de aankoop of eigendomsoverdracht van je woonst. De verkoper heeft voor de opmaak van de overeenkomst enkele gegevens van jou nodig. In de verkoopovereenkomst kan je volgende zaken terugvinden: 

  • Info over de verkoper
  • Info over de koper
  • Een gedetailleerde beschrijving van het pand 
  • Mogelijke opschortende voorwaarden
  • De overeengekomen prijs
  • De datum waarop de officiële verkoopakte ondertekend wordt
  • Datum en tijdstip van de eigendomsoverdracht
  • Informatie over te overleggen attesten

 

2. Wie stelt de verkoopovereenkomst op?

Koop je een woning via Matexi in Vlaanderen?

Dan stelt Matexi de verkoopovereenkomst voor jou op. Je ontvangt van ons een mailtje waarin we jou vragen om alle nodige gegevens voor opmaak van de verkoopovereenkomst in te vullen.

 

Koop je een woning via Matexi in Wallonië?

Dan stelt de notaris de verkoopovereenkomst voor jou op.

 

Na opmaak van de overeenkomst wordt deze naar jou gestuurd en krijg je de nodige tijd om alle gegevens na te kijken en eventuele vragen/opmerkingen door te geven.

De overeenkomsten bij Matexi zijn zorgvuldig opgemaakt en voldoen aan alle juridische normen. Op die manier ben jij als koper ook maximaal beschermd.

 

3. Wanneer en waar teken je de verkoopovereenkomst?

Zodra beide partijen het eens zijn en de verkoopovereenkomst is opgesteld (én nagelezen), is het tijd om de aankoop te verzilveren door ondertekening ervan.  

Je ondertekent als koper de verkoopovereenkomst en betaalt de waarborg via overschrijving. De betalingstermijn, het bedrag en de betalingsgegevens staan steeds vermeld in de verkoopovereenkomst.  

4. De Matexi prijs-is-de-prijs garantie 

Matexi hanteert een unieke prijsgarantie: de prijs bij ondertekening van de verkoopovereenkomst verandert nooit. Je persoonlijke adviseur staat je in elke fase van het bouwproces bij. Dat zorgt voor iets onbetaalbaars: gemoedsrust. Matexi is een familiebedrijf met een lange geschiedenis, en een woord is een woord – die belofte gaat al meer dan 75 jaar mee. 

Hoe kan dat? Matexi start met de bouw van een woonbuurt alvorens de verkoop aanvangt. Er wordt gewerkt met vaste aannemers waarmee vaste prijsafspraken zijn gemaakt. Uiteraard worden de stijgende bouwkosten ook met hen besproken. Zo zorgen we ervoor dat je bij compromis perfect weet wat je op het einde van de rit betaalt je woning, zonder onverwachte kosten. 
 

5. Wat is het verschil tussen de verkoopovereenkomst en de akte? 

De verkoopovereenkomst of compromis is bindend en dient als basis om de notariële akte op te maken. Om een verkoop wettelijk te bezegelen is er een notariële akte nodig. Die akte moet via de notaris binnen een termijn van 4 maanden na ondertekening van de verkoopovereenkomst verleden worden.  

Share: