Matexi

Update 6% btw voor nieuwbouw na sloop & heropbouw

27 oktober 2023

Nu de begrotingsonderhandelingen zijn afgelopen, is er intussen meer duidelijk omtrent het tijdelijke verlaagde BTW tarief van 6% in geval van afbraak en heropbouw. Onderstaande informatie is onder voorbehoud van de definitieve goedgekeurde wetteksten.

De tijdelijke maatregel wordt permanent, maar bouwpromotoren worden uitgesloten

Tijdelijke maatregel t.e.m. 31 december 2023

Het verlaagd BTW tarief van 6% voor afbraak en heropbouw in gans België werd ingevoerd in 2021 als tijdelijke (herstel)maatregel vanwege corona. De maatregel liep initieel af op 31 december 2022, maar werd met één jaar verlengd t.e.m. 31 december 2023.
Matexi past deze maatregel toe in de afbraak en heropbouwprojecten die hiervoor in aanmerking komen.
Onze klanten konden hierdoor een privé woning aankopen tegen een BTW tarief van 6% i.p.v. 21% wanneer alle wettelijke voorwaarden voldaan zijn.

Nieuwe permanente maatregel vanaf 1 januari 2024

In de begrotingsonderhandelingen werd beslist om de maatregel te behouden en permanent te maken vanaf 1 januari 2024. Alle huidige voorwaarden blijven behouden met één groot verschil: bouwpromotoren/ontwikkelaars komen niet langer in aanmerking. Particulieren die een woning kopen in een afbraak en heropbouwproject van Matexi, kunnen dus niet meer van het verlaagd BTW tarief genieten.

Overgangsmaatregel in 2024

Er is echter wel voorzien in een overgangsregeling gedurende 2024. Alle afbraak en heropbouw projecten waarvan de omgevingsvergunning werd aangevraagd voor 1 juli 2023, kunnen het verlaagd BTW tarief van 6% nog steeds toepassen t.e.m. 31 december 2024.

Verschillende projecten van Matexi komen in aanmerking.

Ontdek ons 6% btw aanbod

Share: