Matexi

Update 6% btw voor nieuwbouw na sloop & heropbouw

27 oktober 2023

Nu de begrotingsonderhandelingen zijn afgelopen, is er intussen meer duidelijk omtrent het tijdelijke verlaagde BTW tarief van 6% in geval van afbraak en heropbouw. Onderstaande informatie is onder voorbehoud van de definitieve goedgekeurde wetteksten.

Taux 6%

De tijdelijke maatregel wordt permanent, maar bouwpromotoren worden uitgesloten

Het verlaagd BTW tarief van 6% voor afbraak en heropbouw in gans België werd ingevoerd in 2021 als tijdelijke (herstel)maatregel vanwege corona. De maatregel liep initieel af op 31 december 2022, maar werd met één jaar verlengd t.e.m. 31 december 2023.
Matexi past deze maatregel toe in de afbraak en heropbouwprojecten die hiervoor in aanmerking komen.
Onze klanten konden hierdoor een privé woning aankopen tegen een BTW tarief van 6% i.p.v. 21% wanneer alle wettelijke voorwaarden voldaan zijn:

  • Je koopt een Matexi-woning of appartement als natuurlijk persoon (niet via een vennootschap).
  • Dit wordt je enige en eigen privé-woonst gedurende minstens 5 jaar. Je bezit dus geen ander vastgoed, met uitzondering van een woning verkregen door een erfenis. Woon je op dit moment in een andere woning, dan kunnen we het verlaagde btw-tarief toepassen indien je de woning verkoopt uiterlijk 31 december van het kalenderjaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikname van je nieuwe Matexi-woning of appartement.
  • De bewoonbare oppervlakte bedraagt maximaal 200 m² en dit blijft behouden voor minstens 5 jaar.
  • Je zal een btw-verklaring moeten ondertekenen.

 

Nieuwe permanente maatregel vanaf 1 januari 2024

In de begrotingsonderhandelingen werd beslist om de maatregel te behouden en permanent te maken vanaf 1 januari 2024. Alle huidige voorwaarden blijven behouden met één groot verschil: bouwpromotoren/ontwikkelaars komen niet langer in aanmerking. Particulieren die een woning kopen in een afbraak en heropbouwproject van Matexi, kunnen dus niet meer van het verlaagd BTW tarief genieten.

Gelukkig is er een overgangsmaatregel in 2024!

Alle afbraak en heropbouw projecten waarvan de omgevingsvergunning werd aangevraagd voor 1 juli 2023, kunnen het verlaagd BTW tarief van 6% nog steeds toepassen t.e.m. 31 december 2024.
Opgelet: Het verlaagde btw-tarief geldt enkel op wat reeds afgewerkt, gefactureerd en betaald is vóór 31/12/2024.

Verschillende projecten van Matexi komen in aanmerking.

Ontdek ons 6% btw aanbod

Share: