Wonen in een bruisende buurt? Bezoek de Matexi kijkdag.Kom langs!
Investeren

Vastgoedinvesteringen als cruciale component in successieplanning

8 december 2023

In hoeverre kan ik vastgoed strategisch inzetten in successieplanning? Op welke manier kan ik de volgende generatie(s) betrekken bij mijn roerend en onroerend vermogen? Successieplanning vormt de sleutel tot een zorgvuldige overdracht van vermogen, zakelijke belangen en andere activa aan de volgende generatie. In dit streven naar een soepele successieplanning blijken vastgoedinvesteringen vaak een waardevolle troef te zijn.

Successieplanning vormt de sleutel tot een zorgvuldige overdracht van vermogen, zakelijke belangen en andere activa aan de volgende generatie. Het is niet alleen een garantie dat de wensen van de erflater worden gerespecteerd, maar het is ook een strategie om de financiële implicaties van successierechten en schenkbelasting te optimaliseren. In dit streven naar een soepele successieplanning blijken vastgoedinvesteringen vaak een waardevolle troef te zijn.

 

Vastgoed blijkt niet alleen een tastbare activa, maar ook een strategisch instrument om fiscale voordelen te behalen en de overdracht van vermogen te optimaliseren. Hoe dan?

De rol van vastgoed(investeringen) in successieplanning

  • Erfbelastingen verminderen: Een van de voornaamste voordelen van vastgoedinvesteringen in het kader van successieplanning is het verminderen van erfbelastingen. Door tijdens het leven vastgoed te schenken aan erfgenamen, kunnen successierechten aanzienlijk worden verminderd. Het strategisch verdelen van vastgoed, zoals woningen of commerciële panden, kan een aanzienlijke impact hebben op de belastingdruk die erfgenamen uiteindelijk zullen dragen.

 

  • Continuïteit van Vastgoedbeleggingen: Vastgoedinvesteringen bieden niet alleen financiële voordelen, maar ze waarborgen ook de continuïteit van de vastgoedbeleggingen. Door erfgenamen actief te betrekken bij het beheer van het vastgoed of door gebruik te maken van structuren zoals familiefondsen, kan de soepele overgang van eigendom worden gegarandeerd. Dit draagt bij aan het behoud van de waarde van het vastgoed op de lange termijn.

 

  • Optimalisatie van Rendement: Successieplanning met vastgoedinvesteringen biedt ook de mogelijkheid om het rendement op het vastgoed te optimaliseren. Dit kan onder meer het identificeren van groeimogelijkheden, het herontwikkelen van eigendommen of het implementeren van strategieën voor waardevermeerdering omvatten. Hierdoor wordt niet alleen de financiële erfenis vergroot, maar ook de levensvatbaarheid van het vastgoed voor toekomstige generaties gewaarborgd.

Ook in de toekomst

In conclusie, vastgoedinvesteringen spelen een integrale rol in het optimaliseren van successieplanning. Door strategisch gebruik te maken van schenkingen, het verminderen van erfbelastingen en het waarborgen van de continuïteit van vastgoedbeleggingen, kunnen families niet alleen hun vermogen beschermen, maar ook een solide basis leggen voor de toekomstige financiële gezondheid van hun erfgenamen. Bij dergelijke complexe financiële strategieën is het raadzaam om professioneel advies in te winnen om de beste aanpak te bepalen die past bij de specifieke omstandigheden van de familie.

Successieplanning vormt de sleutel tot een zorgvuldige overdracht van vermogen, zakelijke belangen en andere activa aan de volgende generatie. Het is niet alleen een garantie dat de wensen van de erflater worden gerespecteerd, maar het is ook een strategie om de financiële implicaties van successierechten en schenkbelasting te optimaliseren.

Vragen omtrent investeren in vastgoed?

Laat het ons weten.

https://www.matexi.be/nl/invest/contact

Op de hoogte blijven van de laatste investeringsopportuniteiten?

Schrijf u in.

https://www.matexi.be/nl/invest/community

Share: