Duurzaam leven

Slimme waterplannen bij buurtontwikkeling

21 maart 2024

In de landen waar Matexi actief is – België, het Groothertogdom Luxemburg en Polen – stijgt de waterstress. De Europese Green Deal roept dan ook op tot actie om waterverspilling aan te pakken. Als buurtontwikkelaar hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de toegang tot water veilig te stellen voor de toekomst. We engageren ons om waterbesparing te stimuleren, meer water te hergebruiken, en te bufferen en te laten infiltreren in de grond.

Slimme waterplannen realiseren we in de praktijk door onder andere:

  • Voldoende natuurlijke buffer- en infiltratiecapaciteit te voorzien in het landschapsontwerp van onze buurtontwikkelingen. Dat kan bijvoorbeeld via wadi’s: kleine bekkens die enerzijds regenwater opvangen om het in de grond te laten infiltreren bij droogte. Anderzijds vormt een wadi een buffer bij hevige regenbuien, waarbij er op korte tijd veel regen valt. In alle weersomstandigheden is een wadi dus een win-winsituatie voor natuur én mens!
  • In de tuinen en het openbaar domein het aandeel verharde oppervlakte te beperken om meer waterinfiltratie toe te laten.
  • Bronbemalingswater zo veel mogelijk ter beschikking te stellen van de buurt in plaats van het te laten wegvloeien naar het riool.
  • Toiletten en wasmachines in woningen aan te sluiten op regenwater.
  • Enkel nog waterbesparende kranen en douches aan te bieden in het sanitair pakket.

 

Enkele verwezenlijkingen

In het ontwerp van onze buurt aan de Meerhoutstraat in Oostakker hebben we zo’n twee derde van de site ingericht als openbaar domein met veel aandacht voor blauwgroene structuren. Zo wordt het omliggende landschap met grachten en knotwilgenrijen zo veel mogelijk geïntegreerd in de nieuwe buurt, waar we ook wadi’s zullen aanleggen.

Het ontwerp van De Porre in Gentbrugge is klimaatadaptief: inspelend op het aanwezige reliëf zullen we een forse blauwgroene structuur creëren, zowel in het privaat collectieve deel als in het nieuw publieke parkdeel. Zo voorzien we in natuurlijke waterretentie en zullen we optimaal gebruikmaken van de sponswerking van de bodem. In aanvulling op die goede infiltratiecapaciteit creëren we door hoogteverschillen voldoende buffercapaciteit om hevige regenpieken te kunnen opvangen.

In Eksterlaer in Deurne vergroenen we het ontwerp van het toekomstig aan te leggen openbaar domein. Twee derde van de straten die nog aangelegd moeten worden, zal op een nieuwe manier ingericht worden: we beperken het aantal klassieke straatstenen en vervangen deze maximaal door waterdoorlatende grasdallen. Dat zijn betonnen stenen met openingen waarin we gras zullen zaaien, wat waterinfiltratie mogelijk maakt. Elke toekomstige woning krijgt ook een geveltuintje, waarbij de bewoner naar eigen keuze bloemen of klimplanten kan aanplanten. Door de aanleg van zo’n geveltuintje kan de grond meer water opnemen.

In Vivegnis, waar we aan de Rue Fût Voie bijna 8 van de 9,5 ha aanleggen als groenzone, zullen we het afvloeiende water inzetten voor de irrigatie van het centrale buurtpark.

Share: