Duurzaam leven

Ecologisch verwarmen én lage energiefactuur in de Matexi-buurt Het Laere in Roeselare

11 december 2019

Het huisafval dat je aan je voordeur zet terugkrijgen in de vorm van warmte: in onze woonbuurt Het Laere in Roeselare genieten de bewoners via het stedelijke warmtenet van deze hernieuwbare energie. Matexi investeert graag in innovatie voor duurzame buurten. Goed voor het klimaat én goed voor de portemonnee.

Een warmtenet, wat is dat?

Huisafval verbranden in ruil voor warmte. Dat is, simpel uitgelegd, wat er gebeurt in Roeselare. De afvalintercommunale verzamelt en verbrandt restafval en gebruikt de vrijgekomen restwarmte om gezinnen van groene warmte te voorzien. Dat is een ideale oplossing voor het klimaat én voor je portemonnee, want de bewoners genieten van een lagere energiefactuur.

Sinds 2017 is ook de BEN-buurt (bijna-energieneutraal) Het Laere aangesloten op dit warmtenet. Johan van Splunder, projectmanager van Het Laere bij Matexi, geeft meer uitleg.

“Een warmtenet kun je best vergelijken met een reusachtige centrale verwarmingsinstallatie”, zegt Johan. “De MIROM-verbrandingsoven verbrandt restafval en stuurt het warme water dat daarbij vrijkomt via ondergrondse waterleidingen naar gebouwen en woningen in de stad. Daar aangekomen wordt de warmte uitgewisseld met een onderstation. Na gebruik stroomt het afgekoelde water terug naar de warmtecentrale waar het weer opgewarmd wordt.”

19 km warmtenet

Het warmtenet in Roeselare bestaat al sinds 1986. Vanaf de start van de ontwikkeling van Het Laere was Matexi vragende partij om de buurt op het warmtenet aan te sluiten. Na onderhandelen stemden Stad Roeselare en MIROM toe om de ondergrondse warmwaterleidingen 1,5 km verder te trekken tot aan de nieuwe buurt. Daarvoor investeerde Matexi maar liefst 225.000 euro. Vandaag is het net in totaal 19 km lang en bedient het gezinnen, bedrijven, scholen, ziekenhuizen, zwembaden…

BEN-buurt

Een warmtenet is een mooi, groen alternatief voor gasgestookte verwarmingsketels. In Het Laere is er één stookplaats van waaruit verschillende deelkringen vertrekken naar alle appartementen en woningen. “Door de aansluiting op het warmtenet behaalden we gemiddeld al een waarde van E40. Door zonnepanelen toe te voegen hebben onze appartementen nu een E-peil tussen 20 en 30. Een enorme energiebesparing en dat is heel goed voor het milieu.”

Milieuvriendelijk

De voordelen van een warmtenet zijn talrijk, zegt Johan: “Vooral ons klimaat vaart er wel bij. We verbruiken geen schaarse, fossiele brandstoffen zoals stookolie en aardgas en de luchtkwaliteit verbetert want er worden minder CO2 en andere schadelijke stoffen uitgestoten”. Concreet levert het warmtenet in Roeselare jaarlijks een besparing op van 6.500.000 liter stookolie en 18.600 ton minder CO2-uitstoot. Een mooie bijdrage aan de Belgische klimaatdoelstelling om tegen 2020 13% hernieuwbare energie te produceren.

Goedkopere energie

Ook voor de bewoners zijn er talrijke voordelen. In de eerste plaats is een warmtenet goedkoper dan verwarmen op aardgas. Het is een efficiëntere verwarmingsmethode waarvoor alleen waterleidingen nodig zijn. De gebruikers hebben ook geen individuele gasmeter of rookgaskanalen nodig en de aansluiting is erg eenvoudig.

Share: