Duurzaam leven

Informatieplicht Vlaanderen Overstromingskansen

29 juni 2023

Koop je een pand of bouwgrond? Of huur je er één voor meer dan negen jaar?
Dan moet je vooraf tijdig informatie krijgen over het overstromingskans van het perceel of het pand. Matexi doet dit door bij elk pand de toegekende score aan te duiden.

De informatieplicht beschermt jou als kandidaat-koper of -huurder. Je neemt weloverwogen een beslissing en staat achteraf niet voor onaangename verrassingen. Deze informatieplicht geldt voor Vlaanderen vanaf 31/03/2023 voor de projectontwikkelaar, vastgoedmakelaar, notaris en de eigenaar van het pand of de grond.

Bij het bepalen van de overstromingskans houdt de Vlaamse Overheid rekening met 3 mogelijke overstromingsbronnen:

  • Kustoverstroming
  • Overstroming vanuit waterlopen
  • Overstroming door intense neerslag


Omdat de overstromingskans van het gebouw en van een perceel kan verschillen, geeft de informatieplicht twee overstromingsscores: de G-score voor het gebouw, de P-score voor het perceel.

Hoe worden de P-score en G-score bepaald?
Elk perceel en elk gebouw krijgen een score op een schaal van A tot D:

  • A: geen overstroming gemodelleerd
  • B: kleine kans op overstromingen onder de klimaatverandering 2050
  • C: kleine kans op overstromingen onder het huidige klimaat
  • D: middelgrote kans op overstromingen onder het huidige klimaat.


Bij Matexi kan je deze info vinden door bij een lot te klikken op ‘Meer info’. Onder het tabblad ‘Andere’ staat de score.

Voorbeeld:

overstromingsgevoeligheid

 

Wil je meer weten? Lees verder over de informatieplicht Vlaanderen.

Bovenstaande regels gelden voor Vlaanderen. Lees hier over de regelgeving in Wallonië.

Bron: CIW (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid)

Matexi zet in op duurzaamheid dankzij slim waterbeheer

Lees meer over waterbeheer

Share: