Duurzaam leven

Mobiliteit, een belangrijk aspect in elk van onze buurten

3 juni 2022

Het belang van een goede mobiliteit

Hoewel een kernversterkende ontwikkeling dagelijkse functies toevoegt aan een woonbuurt, blijft de aansluiting op een ruimer netwerk van knooppunten een belangrijk element om toegang te krijgen tot bepaalde gemeenschapsvoorzieningen. Functionele, comfortabele, veilige en leesbare verbindingen van de buurt met zijn omgeving zijn dan ook een belangrijke randvoorwaarde voor de keuze van een woonplaats. Ook binnen de ontwikkeling zijn deze verbindingselementen belangrijk en worden ze aangevuld met bijkomende aandachtspunten zoals doorwaadbaarheid en sociale veiligheid.

Enkele van onze principes

Bij het ontwerpen van een nieuwe buurt besteden we bij Matexi aandacht aan de zachte verbindingen (wandelen, fietsen) binnen de buurt en dringen we de rol van de auto zoveel mogelijk terug via een autoluw ontwerp. We faciliteren het gebruik van alternatieve vervoersmodi door het voorzien van kwalitatieve fietsenstallingen en door het ontwikkelen op of nabij verkeersknooppunten. We onderzoeken de mobiliteitseffecten van de ontwikkeling op de omgeving en optimaliseren de aansluitingen.

Het STOP-principe

 • De nieuwe infrastructuur voor fietsers en voetgangers is kwalitatief en duidelijk leesbaar.
 • De nieuwe infrastructuur voor fietsers en voetgangers takt maximaal aan op de omgeving.
 • We vermijden doodlopende paden en wegen voor voetgangers en fietsers.
 • We voorzien een secundaire ontsluiting bij gesloten bebouwing.

De inrichting van de buurt moedigt het gebruik van alternatieve vervoersmodi aan.

 • Het project bevat voldoende kwalitatieve fietsenstallingen voor bewoners en bezoekers.
 • Een collectieve fietsenstalling is op een maximale afstand van 50 m en goed zichtbaar in de wijk ingepland.
 • Bij grondgebonden woningen staan de fietsen kortbij de voordeur of is de fietsenberging in de (voor)tuin snel en makkelijk bereikbaar.
 • Het projectgebied is goed en duidelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. (bushalte op minder dan 1 km of treinstation op minder dan 2 km)
 • Het projectgebied is ontworpen als autoluwe zone en de impact van geparkeerde auto's in de publieke ruimte is klein. Parkeren kan gegroepeerd op maximum 100 m van de voordeur.
 • Indien mogelijk wordt er ruimte voorzien voor autodelen en/of laadpalen.

We minimaliseren de mobiliteitseffecten op de omgeving.

 • We onderzoeken de mobiliteitseffecten op de omgeving en optimaliseren de aansluitingen.
 • We lossen de eigen parkeerdruk op binnen de grenzen van het eigen project.
 • We vermijden sluipverkeer door de buurt.

Enkele best practices

 • In Hoogstraten - Ganzendries (foto bovenaan), kan je fietsen vlakbij de voordeur stallen, wat uitnodigt om eerst de fiets te gebruiken
 • In Waremme zorgt een fiets- en voetpad, afgescheiden van de auto's, voor een veilige verbinding
 • In Deurne-Eksterlaer is er de mogelijkheid om de fiets voor de deur te stallen
 • In Vilvoorde - 4 Fonteinen plaatsten we een Mobipunt
 • En ook onze andere Matexi-projecten zijn ingericht met duurzame mobiliteit in het achterhoofd!

Share: