Tijdelijk ingevuld

Leegstaand woonzorgcentrum tijdelijk ingevuld met maatschappelijk relevante initiatieven

18 oktober 2022

De herbestemming van het voormalige woonzorgcentrum Herfstvreugde in Genk werd eind 2021 via een wedstrijd toegewezen aan Matexi. De concrete werken zullen in 2023 van start gaan. Ondertussen werd het imposante gebouw niet gebruikt en zorgden we maar al te graag voor een tijdelijke invulling.

Na de bekendmaking van het wedstrijdresultaat volgde in de publiek-private samenwerking een onderhandelingsfase. Daarbij gingen de Genkse stadsdiensten en Matexi cocreatief aan de slag om het ontwerp van de site verder te verbeteren en te verfijnen. Er werden o.a. 5 kwaliteitskamers georganiseerd: overlegmomenten tussen het ontwerpteam en verschillende stedelijke diensten om het ontwerp af te toetsen en draagvlak te creëren. Enkele maanden na de toewijzing van de reconversie kon het ontwerpteam het vergunningsdossier finaliseren en indienen bij de Stad Genk. De toekenning van de nodige vergunningen is een grondig proces dat ook weer enkele maanden tijd in beslag neemt. In 2023 zullen de concrete werken kunnen starten.

Het gebouw bleef in afwachting van de werken leeg staan. Die kans lieten we als buurtontwikkelaar niet onbenut om aan de site toch nog een maatschappelijke meerwaarde te geven!

In plaats van leegstand ontstaan er zo dynamische, creatieve en culturele ontmoetingsmomenten.

Brandweeroefeningen

Matexi streefde ernaar om tijdelijke invullingen met een maatschappelijke meerwaarde voor het leegstaande gebouw te vinden. Zo kregen de Limburgse brandweerkorpsen in oktober 2022 de gelegenheid om zo'n acht oefensessies in het gebouw te organiseren. Het ging hierbij om oefeningen voor de evacuatie van personen uit het gebouw, met een aantal dienstvoertuigen ter plaatse.

Theaterspektakel

In mei 2022 namen we in samenwerking met de stad en met Lions Club Midden-Limburg het initiatief om een theaterspektakel ten voordele van het goede doel te organiseren op de site. Het unieke event was een symbolische afsluiter van een belangrijk stukje geschiedenis en tevens de aanloop naar het volgende hoofdstuk in de bestaansgeschiedenis van het gebouw.

Het interactieve locatiespektakel draaide letterlijk en figuurlijk rond het mooie, groene kader van woonzorgcentrum Herfstvreugde. Vanop een rijdende tribune die rond het gebouw reed, werden de toeschouwers meegezogen in een boeiend verhaal. Ze maakten als het ware deel uit van het verhaal.

De opbrengst werd geschonken aan de Ondersteuningsgroep Jongdementie van de vzw Menos in Genk en aan de lokale opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Kunst

Ook de Kunstacademie van Genk organiseerde in juni 2022 een tentoonstelling in het gebouw.

De komende maanden zal de transformatie van de site starten om daarna - mede dankzij de buurtvoorzieningen - een meerwaarde te bieden aan de buurt.

Share: