Tijdelijk ingevuld

Leegstaand woonzorgcentrum tijdelijk ingevuld met maatschappelijk relevante initiatieven

16 mei 2022

De herbestemming van het voormalige woonzorgcentrum Herfstvreugde in Genk werd eind 2021 via een wedstrijd toegewezen aan Matexi. De concrete werken zullen in het najaar van 2022 van start gaan. Ondertussen wordt het imposante gebouw niet gebruikt en zorgen we maar al te graag voor een tijdelijke invulling.

Locatietheater Genk - Herfstvreugde

Na de bekendmaking van het wedstrijdresultaat volgde in de publiek-private samenwerking een onderhandelingsfase. Daarbij gingen de Genkse stadsdiensten en Matexi cocreatief aan de slag om het ontwerp van de site verder te verbeteren en te verfijnen. Er werden o.a. 5 kwaliteitskamers georganiseerd: overlegmomenten tussen het ontwerpteam en verschillende stedelijke diensten om het ontwerp af te toetsen en draagvlak te creëren. Enkele maanden na de toewijzing van de reconversie kon het ontwerpteam het vergunningsdossier finaliseren en indienen bij de Stad Genk. De toekenning van de nodige vergunningen is een grondig proces dat ook weer enkele maanden tijd in beslag neemt. In het najaar van 2022 zullen de concrete werken wellicht kunnen starten.

Het gebouw blijft in afwachting van de werken leeg staan. Die kans laten we als buurtontwikkelaar niet onbenut om aan de site toch nog een maatschappelijke meerwaarde te geven!

In plaats van leegstand ontstaan er dynamische, creatieve en culturele ontmoetingsmomenten.

Genk - Herfstvreugde drone

Theaterspektakel

Heel concreet namen we in samenwerking met de stad en met Lions Club Midden-Limburg het initiatief om begin mei een theaterspektakel ten voordele van het goede doel te organiseren op de site. Het unieke event was een symbolische afsluiter van een belangrijk stukje geschiedenis en tevens de aanloop naar het volgende hoofdstuk in de bestaansgeschiedenis van het gebouw.

Het interactieve locatiespektakel draaide letterlijk en figuurlijk rond het mooie, groene kader van woonzorgcentrum Herfstvreugde. Vanop een rijdende tribune die rond het gebouw reed, werden de toeschouwers meegezogen in een boeiend verhaal. Ze maakten als het ware deel uit van het verhaal.

De opbrengst werd geschonken aan de Ondersteuningsgroep Jongdementie van de vzw Menos in Genk en aan de lokale opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Maatschappelijke meerwaarde

In de komende maanden volgen nog tijdelijke invullingen met een maatschappelijke meerwaarde. Zo zal de Kunstacademie een tentoonstelling in het gebouw organiseren. En ook de Limburgse brandweerkorpsen krijgen de gelegenheid om oefensessies in het gebouw te organiseren.

Gerelateerde artikels