Matexi

Marketing Manager Marie-Ann en Marketing Specialist Beau over remote teamwork

4 januari 2021

De Corona-crisis heeft bedrijven en teams in heel België voor een aantal nieuwe uitdagingen gesteld. Van de ene op de andere dag moest iedereen overschakelen op volledig thuiswerk. Voor het Marketing Team van Matexi kwam daar nog een extra uitdaging bij. Zij zaten net in de laatste fase van de digitalisering van hun marketingmachine toen thuiswerk de norm werd. Toch slaagden ze erin om niet in te boeten aan creativiteit en efficiëntie. Marketing Manager Marie-Ann De Wilde en Sales & Marketing Specialist Beau Schrooten blikken dan ook met veel trots terug op hun teamwork van thuis uit.

Het Marketing Team van Matexi was al geruime tijd bezig met de digitalisering van de marketingstrategie toen de Corona-crisis in alle hevigheid toesloeg. Plots werd het team geconfronteerd met een context waarin de klassieke marketingkanalen echt niet meer aangewezen waren. Accenten leggen en meters maken was de boodschap, maar de ambitie bleef dezelfde: verhalen vertellen over buurten. “We hebben onze marketingstrategie niet totaal omgegooid door de Corona-crisis, dat zou ook niet opportuun geweest zijn. We hebben vooral van de nood een deugd gemaakt en onze ambitie om nog meer de kaart van het digitale aspect te trekken, versneld doorgevoerd. Never waste a good crisis, toch?”, verduidelijkt Marie-Ann.

“Gelukkig zitten we bij Matexi nooit verlegen om een uitdaging”, springt Sales & Marketing Specialist Beau bij. Samen met de digitaliseringssprint moest het Marketing Team, net als alle andere Matexi-collega’s, plots ook op een andere manier werken: 100% remote. Daarbij boette het team niet in aan efficiëntie. De team meetings vonden virtueel plaats, zodat alle collega’s steeds in nauw contact bleven met elkaar. De virtuele meetings stelden het team ook in staat om crossregionaal te overleggen. “We wisten steeds waar collega’s, ook in de andere regio’s, mee bezig waren en hielden voortdurend het helikopterzicht. En we bleven gefocust op ons doel: de digitalisering van onze marketingstrategie. De operationele run en eventuele obstakels bleven daarom steeds voorop staan binnen de overlegmomenten.”

Naast de meetings met het hele team was er uiteraard ook voortdurend aandacht voor het individu. Zat een collega met een obstakel dat zijn/haar creativiteit of efficiëntie ondermijnde, dan zocht Marketing Manager Marie-Ann snel mee naar een oplossing. “Zo’n virtuele check-in van collega tot collega, waarbij iedereen de mogelijkheid heeft om even te connecteren, vond ik zeer belangrijk. Zo kon ik snel aanvoelen hoe het zat met ieders welbevinden”, aldus Marie-Ann.

De aanpak van Marie-Ann blijkt intussen zijn vruchten af te werpen. Het Marketing Team van Matexi was al bijzonder ambitieus en hecht, maar de teamgeest, die is tijdens de Corona-crisis enkel blijven groeien. “Als ik terugkijk op de voorbije maanden, ben ik ontzettend dankbaar en erkentelijk naar mijn collega’s toe. De manier waarop zij zich als een veerkrachtig, flexibel en positief team hebben opgesteld, dat maakt van mij een oprecht tevreden Marketing Manager”, aldus Marie-Ann.

“En vergeet vooral de resultaten niet, Marie-Ann”, vult Beau aan. “Intussen blijkt dat we onze ambitie op het vlak van een efficiënte marketingcampagne, net door het digitale karakter, sterk waarmaken. De combinatie van snel schakelen én virtueel even efficiënt blijven was een heuse uitdaging. Maar het paste wel volledig in de stijl van het huis: niet blijven stilzitten en altijd vooruitkijken. Nu misschien wel nog meer dan ooit!”, besluit ze.

Share: